Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Styrning och nyckeltal

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Styrning och nyckeltal"— Presentationens avskrift:

1 Styrning och nyckeltal
1. Bolagets självfinansieringsgrad = Totala verksamheten 2. Trafikens kostnadstäckning - med / utan avtalstrafik - per trafikslag - per linje

2 2. Trafikens kostnadstäckning
= hur stor del av kostnaderna för trafiken täcker biljettintäkterna Vi planerar fortsätta följa kostnadstäckningen per trafikslag och totalt (med/utan avtalstrafik) Västtrafik följer upp kostnadstäckning per linje .....om mål att öka: åtgärder t ex höja priser/maximera intäkterna, ta bort linjer med lågt resande/satsa där vi får in mest intäkter,

3 1. Bolagets självfinansieringsgrad
Speglar hela verksamheten och driftsbidragets storlek i förhållande till helheten. .... om mål att öka: samma effekter - kan också trigga att se på intäkter i vidarebemärkelse än biljettintäkter. Sök samordning med andra aktörer ("sälj trafik"), sök nya finansieringskällor

4 Förslag till beslut Regionstyrelsen ställer bakom förslaget att nuvarande sätt att beräkna självfinansieringsgrad tillämpas tills vidare. Uppföljning två mått: Bolagets självfinansieringsgrad Trafikens kostnadstäckning (exkl avtalstrafiken mm)


Ladda ner ppt "Styrning och nyckeltal"

Liknande presentationer


Google-annonser