Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Västsvenska paketet. Visionen om Västsverige Västsverige med Göteborg som kärna, ska vara en attraktiv, hållbar och växande region. Nu och i framtiden.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Västsvenska paketet. Visionen om Västsverige Västsverige med Göteborg som kärna, ska vara en attraktiv, hållbar och växande region. Nu och i framtiden."— Presentationens avskrift:

1 Västsvenska paketet

2 Visionen om Västsverige Västsverige med Göteborg som kärna, ska vara en attraktiv, hållbar och växande region. Nu och i framtiden. Utgångspunkten är att den lokala arbetsmarknaden ökas från 990 000 till 1 500 000 människor regionens kärna – Göteborgs centrala delar – ska stärkas genom en kraftfull utbyggnad och ökad tillgänglighet utvecklingen i övrigt koncentreras utmed de fem huvudstråken till/från Göteborg

3 Då krävs… För att kunna skapa en god livsmiljö och förutsättningar för tillväxt behövs en utveckling av kollektivtrafiken, järnvägar och vägar. En omställning till ett mer hållbart transportsystem. För att nå detta krävs: en attraktiv kollektivtrafik med hög kapacitet ett järnvägssystem med hög kapacitet att näringslivets transporter blir mer tillförlitliga

4 Förutsättningar för det goda livet Förbättrad infrastruktur ökar tillgängligheten och möjliggör regionförstoring och uthållig tillväxt med expanderad arbetsmarknad ökad sysselsättning vidgad marknad för varor och tjänster ekonomisk tillväxt En väl fungerande kollektivtrafik är en förutsättning för hållbar regionförstoring och en attraktiv regionkärna Det är också en förutsättning för att det långväga resandet i storstadstriangeln ska fungera effektivt

5 Ett paket med infrastruktursatsningar Med start nu och fram till 2027 planeras en rad infrastruktursatsningar – Det Västsvenska paketet. Avtalsparter i Västsvenska paketet är Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad, Göteborgsregionens kommunalförbund, Region Halland samt Trafikverket (huvudman) i nära samarbete med Västtrafik.

6 Trängselskatten en viktig pusselbit Trängselskatten införs för att motverka trängsel bidra till minskad miljöpåverkan bidra till medfinansiering av Västsvenska paketet Minskad trängsel och förbättrad miljö bidrar dessutom till att skapa en attraktiv, hållbar och växande region.

7 Vad ingår Västlänken en tågtunnel under Göteborg Marieholmstunneln en vägtunnel under Göta Älv Ny Göta älvbro viktig central älvförbindelse K2020 kollektivtrafiksatsningar för att fördubbla kollektivtrafikresandet Effektivareåtgärder för bättre framkomlighet, trafiksystemmindre miljöpåverkan och högre trafiksäkerhet IT-system i vägnätet Stimulansåtgärder för olika resslag

8 Finansiering av Västsvenska paketet Staten: 17 mdkr Göteborgs stad: 1, 25 mdkr Västra Götalandsregionen, Region Halland: 1 mdkr Realisering av markvärden: 0,75 mdkr + Trängselskatt: 14 mdkr = Kostnad för Västsvenska infrastrukturpaketet: 34 mdkr


Ladda ner ppt "Västsvenska paketet. Visionen om Västsverige Västsverige med Göteborg som kärna, ska vara en attraktiv, hållbar och växande region. Nu och i framtiden."

Liknande presentationer


Google-annonser