Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nyheter i 561/2006 Körtider och Arbetstid

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nyheter i 561/2006 Körtider och Arbetstid"— Presentationens avskrift:

1 Nyheter i 561/2006 Körtider och Arbetstid
Max 56 timmar körtid per vecka Max 60 timmar arbetstid per vecka. Obs denna regel gäller även för egna företagare. Nyhet i svensk rätt! Art 6 Tidigare möjligt med fler än 56 timmar körtid 60 timmar arbetstid vägarbetstidsdir, art 3 o 4, avvikelse kollavatal ok , VAT dispositiv, BA- transport lokal avvikelse möjlig 5§ 2p sid 61

2 Rast Senast efter 4,5h körning ska 45 minuters rast tas - som i dag
En rast går bara att delas i två delar. Den första delen ska vara minst 15 minuter och nästa minst 30. Efter totalt minst 45 minuters rast påbörjas ALLTID en ny period om 4,5 timmar. Art 7 Rita konsekvenser i byggsektorn

3 Dygnsvila Under varje 24h period ska föraren ta en dygnsvila på minst 11 timmar (som idag). En dygnsvila kan delas i två delar. Den första delen måste vara minst 3h och den avslutande delen minst 9h. Dygnsvilan får reduceras till som minst 9h 3 x utan kompensation. Dygnsvila vid flerförarsystem ska vara 9h Art 8 Idag dela upp i tre delar, 8minst , tvåman 8 timar på 30 timmar

4 Fortsättning dygnsvila
Under en normal dygnsvila (11h) kan en förare avbryta denna två gånger för att köra ombord eller av ett tåg eller en färja. Detta avbrott får inte överstiga 1h sammanlagt. Art 9 Idag bryta 1 gång, aldrig mer än 1 timme, totala vilan skall förlängas 2 timmar

5 Veckovila Normal veckovila är 45 h som idag.
Den kan var annan gång reduceras till 24 h men skillnaden ska kompenseras senast efter 3 veckor. Art 8 Idag red 36 timmar hemmaort , 24 timmar bortaort

6 Andra nyheter Att förflytta sig från hemmet/arbetsplatsen till en annan plats än den ordinarie arbetsplatsen för att ta över ett fordon räknas som annat arbete. Det samma gäller returresan. Art 9 p 2 o 3

7 Ansvar Föraren är ansvarig om han bryter mot reglerna.
Företag, befraktare, speditörer, researrangörer, huvudentreprenörer, underentreprenörer, uthyrare av förare ska se till att ”avtalade transporttidsscheman” följer 561/2006. Överträdelse i ett annat EU-land kan beivras i Sverige. Art 10 vilken påverkan har speditörer o andra på ”avtalade transporttidsscheman” ? Hur går det till ?


Ladda ner ppt "Nyheter i 561/2006 Körtider och Arbetstid"

Liknande presentationer


Google-annonser