Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

I juni beslut om  Mål, inriktning  Ramar till alla nämnder (en ram för hälso- och sjukvården) I november beslut om  Ramar till sjukvården  Resultat-,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "I juni beslut om  Mål, inriktning  Ramar till alla nämnder (en ram för hälso- och sjukvården) I november beslut om  Ramar till sjukvården  Resultat-,"— Presentationens avskrift:

1 I juni beslut om  Mål, inriktning  Ramar till alla nämnder (en ram för hälso- och sjukvården) I november beslut om  Ramar till sjukvården  Resultat-, finansierings-, balans- och investeringsbudget  Utdebiteringssats Budget 2004, plan 2005-2006

2 Beräkning bas 2003

3 Sammanfattning, Intäkter (Mkr)

4 Nettokostnadsutveckling

5 Beräkningsförutsättningar

6 Resultatbudget (Mkr)

7 Likviditet och låneskuld (Mkr)

8 Principer för ekonomisk styrning 2004 Förändringar mot tidigare beslut

9 Grundläggande värderingar  Långtgående decentralisering av verksamhetsdriften inom ramen för fullmäktiges övergripande beslut  Långtgående delegering av ansvar och befogenheter  Överensstämmelse mellan ansvar och befogenheter  Kostnadskontroll är överordnat resultatet (med resultat avses den enskilda enhetens resultat)  Ingen organisatorisk nivå får fatta beslut som är ofinansierade  Tydliga incitament för utveckling av verksamhet och arbetsorganisation  Tydligt ledarskap och ledningskontakt mellan olika ansvarsnivåer

10 Hälso- och sjukvården  Fördelning av resurser i enlighet med 2003 års modell  Ambitionen är att de fixerade beloppen skall beskriva ersättning uppdelad efter de fyra logikerna samt AT/ST, FoUU och läkemedel från respektive distriktsnämnd  Den fixerade ersättningen skall följas av uppdragsbeskrivningar som tydliggör respektive förvaltnings uppdrag inom de fyra logikerna  Under 2004 skall verksamheten följas upp inom den vårdgivande förvaltningen efter de fyra logikerna  Ersättningssystemet skall även fortsättningsvis användas och anpassas till de fyra logikerna

11 Målbild

12 Investeringar  Bygginvesteringar  > 10 Mkr  < 10 Mkr  Utrustningsinvesteringar  Övrigt  Leasing  Lönsamma investeringar  Investeringar i externa fastigheter  Investeringar för externa hyresgäster  Infrastrukturella investeringar


Ladda ner ppt "I juni beslut om  Mål, inriktning  Ramar till alla nämnder (en ram för hälso- och sjukvården) I november beslut om  Ramar till sjukvården  Resultat-,"

Liknande presentationer


Google-annonser