Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Informationssökning Kulturgeografi C och D Magnus Olsson, Umeå UB 100225 Tel. 786 91 81.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Informationssökning Kulturgeografi C och D Magnus Olsson, Umeå UB 100225 Tel. 786 91 81."— Presentationens avskrift:

1 Informationssökning Kulturgeografi C och D Magnus Olsson, Umeå UB 100225 magnus.olsson@ub.umu.se Tel. 786 91 81

2 Idag ska Du lära Dig om… Google scholar Sökteknik Vetenskapliga artiklar och tidskrifter Libris Leisure tourism, Academic Search Elite och Web of science

3 Några riktlinjer för källkritik Vem är författaren? Ämne och synvinkel Syfte och målgrupp Aktualitet Upplaga Utgivare Referenser

4 Mer om källkritik… http://www.ub.gu.se/amnen/guide/ kallkritik/http://www.ub.gu.se/amnen/guide/ kallkritik/ http://www.virtualsalt.com/evalu8it. htmhttp://www.virtualsalt.com/evalu8it. htm

5 Google scholar lanserades nov 2004 av Google listar akademiskt material på Internet OBS allt material i GS inte vetenskapligt! Var källkritisk! Testa advanced search! Använd engelska sökord!

6

7 Ämnesportal 1. Intute (kulturgeografi) www.intute.ac.uk/socialsciences/geography/.

8 Vad kännetecknar en vetenskaplig artikel? Tillförlitlig publicering Vetenskaplig granskning Tillgänglighet

9 Vid sökning reflektera över… Sökord Lämpliga databaser (fråga biblioteket om Du är osäker) Bredda sökningen vid för få träffar eller begränsa sökningen vid för många? Fritextsökning eller sökning på ämnesord?

10 Olika typer av vetenskapliga artiklar Originalartiklar Översiktsartiklar (review articles) Teoretiska artiklar

11 En vetenskaplig artikel följer ofta mönstret… Introduktion Metod och material Resultat A Diskussion

12 Mer om vetenskapliga artiklar och tidskrifter http://hlk-lxstream.hj.se/doplay/modul2vetpubl (film 16 min.)http://hlk-lxstream.hj.se/doplay/modul2vetpubl http://www3.ub.lu.se/infokompetens//vetkomm/vetkomm a.htmlhttp://www3.ub.lu.se/infokompetens//vetkomm/vetkomm a.html

13 Informationskällor Allmänna uppslagsverk Nationalencyklopedin (NE) Encyclopedia Britannica Fackuppslagsverk/Termlexikon Dictionary of human geography Dictionary of geography International encyclopedia of the behavioural and social sciences Böcker Album Libris Artiklar (databaser) Academic search elite Leisure tourism Social sciences citation index (välj databas utifrån vilket ämne Du skriver om)

14 Viktigt att tänka på när Du söker… Vilka databaser ska Du välja? Hur kan Du bredda din sökning vid för få träffar? Hur kan Du begränsa sökmängden vid för många träffar? Vad är skillnaden mellan att söka i ämnesordsfält/fritextfält

15 Ämnesord Thesaurus, Descriptors, Subject word, A-Z, Index etc. Jämför med ”taggar”

16 Libris Böcker från de svenska universitets- och högskolebiblioteken

17

18 Leisure Tourism Bibliografisk databas 1974- 400 tidskrifter, forskningsrapporter, böcker, kapitel Max 1 användare åt gången!

19

20 Web of science artiklar ur mer än 1700 samhällsvetenskapliga tidskrifter 1945- många centrala geografiska tidskrifter finns i basen!

21

22

23 Academic search elite “general academic index that indexes almost 3,000 magazines and journals from every academic discipline and provides the full-text of more than 1,200.” Peer-review

24

25 Åtkomst till databaser, e-tidskrifter och e-böcker hemifrån Läs mer här: http://www.ub.umu.se/infoso k/hemifr.htm http://www.ub.umu.se/infoso k/hemifr.htm

26 Att skriva referenser… Internetkällor I löpande text exempelvis (Tillväxtverket, Internet, 2010- 02-22)

27 Om du har en internetkälla i din litteraturförteckning/referenslista skall följande uppgifter finnas med: Författarens, organisationens eller myndighetens namn, Årtal då det du citerar senast ändrades (om tillgängligt), Webbplatsens titel, Dokumentets eller sidans titel Fullständig URL-adress (http://….), samt Datum då du hämtade dokumentet/informationen från dess plats på nätet. Exempel: Tillväxtverket (2009), Tillväxtverket: Program för tillväxt, http://www.tillvaxtverket.se/huvudmeny/programfortillvax t.4.21099e4211fdba8c87b800017394.html, hämtad 100222 http://www.tillvaxtverket.se/huvudmeny/programfortillvax t.4.21099e4211fdba8c87b800017394.html

28 Mer info om referenser…. http://www8.umu.se/soc_econ_geo graphy/utbildning/uppsatsanvisnin gar.pdfhttp://www8.umu.se/soc_econ_geo graphy/utbildning/uppsatsanvisnin gar.pdf http://www.ub.umu.se/amnesguide r/guide/uppsats_citref.htmhttp://www.ub.umu.se/amnesguide r/guide/uppsats_citref.htm http://www.ub.umu.se/global/ref01 08.pdfhttp://www.ub.umu.se/global/ref01 08.pdf


Ladda ner ppt "Informationssökning Kulturgeografi C och D Magnus Olsson, Umeå UB 100225 Tel. 786 91 81."

Liknande presentationer


Google-annonser