Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Institutionen för hälsa, vård och samhälle MEDICINSKA FAKULTETEN L U N D S U N I V E R S I T E T 2008-09-15.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Institutionen för hälsa, vård och samhälle MEDICINSKA FAKULTETEN L U N D S U N I V E R S I T E T 2008-09-15."— Presentationens avskrift:

1 Institutionen för hälsa, vård och samhälle MEDICINSKA FAKULTETEN L U N D S U N I V E R S I T E T 2008-09-15

2 Institutionen för hälsa, vård och samhälle Kick off 17 september 2008 10.00-10.30 Kaffe och registrering 10.30-10.50 Inledning prefekt Inger Hallström 10.50-11.40 Föredrag ”Hållbar utveckling” Magnus Johansson, Malmö Högskola 11.40-12.00 Bensträckare/Pausgympa 12.00-12.45 Föredrag ”Naturens betydelse i en livskris” Johan Ottosson, Sveriges Lantbruksuniversitet, Alnarp 12.45-ca 13.30 Lunch

3 Institutionen för hälsa, vård och samhälle Verksamhetsidé Att i ett flerprofessionellt samarbete bidra till ökad kunskap om människors hälsa och välbefinnande genom utbildning, forskning och kommunikation med det omgivande samhället samt att stödja utvecklingen av forskningsbaserad praxis inom hälso- och sjukvård och omsorg

4 Institutionen för hälsa, vård och samhälle Mål Att vara en lärande organisation som erbjuder forskningsanknuten utbildning av hög kvalitet inom hälso- och sjukvårdsområdet, nationellt och internationellt. Att bedriva flervetenskaplig forskning av hög kvalitet inom områden som rör människors hälsa och omsorg i ett livs- och samhällsperspektiv. Att samtliga medarbetares resurser tas tillvara, respekteras och utvecklas så att också den formella kompetensen bland medarbetarna successivt höjs och antalet disputerade och seniora forskare fortsatt ökar. Att utöka samverkan mellan institutionens utbildningsprogram och med hälso- och sjukvården och det omgivande samhället samt olika forskningsmiljöer inom Lunds universitet och andra lärosäten. Att verka för en hållbar utveckling vid institutionen, fakulteten, universitetet och i samhället i stort.

5 Viktiga datum under hösten 17 september: RQ08 presenteras i universitetsaulan 22 september: Budgetpropositionen offentliggörs. Läkarutbildningen kommer att byggas ut med 28 platser i Lund. 23 september: Presentation av Lunds universitets klimatinitiativ 26 september: Universitetsstyrelsen nominerar rektorskandidat för beslut av regeringen 2 oktober: Gästföreläsning med Koffi Annan som mottagit 2008-års Anna Lindh-stipendium 10 oktober: Preliminärt datum för offentliggörande av regeringens forsknings- och innovationsproposition. Propositionen är försenad och troligen inte kommer förrän i slutet av oktober 14 november: Universitetsstyrelsen fastställer universitetets budget för 2009 14 november: Fakultetsledningen på besök vid HVS


Ladda ner ppt "Institutionen för hälsa, vård och samhälle MEDICINSKA FAKULTETEN L U N D S U N I V E R S I T E T 2008-09-15."

Liknande presentationer


Google-annonser