Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

NEDRE LUFTVÄGSINFEKTIONER Regional ST-dag STRAMA USiL o. infektionskliniken 2009 Ingrid Nilsson-Ehle.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "NEDRE LUFTVÄGSINFEKTIONER Regional ST-dag STRAMA USiL o. infektionskliniken 2009 Ingrid Nilsson-Ehle."— Presentationens avskrift:

1 NEDRE LUFTVÄGSINFEKTIONER Regional ST-dag STRAMA USiL o. infektionskliniken 2009 Ingrid Nilsson-Ehle

2 NEDRE LUFTVÄGSINFEKTIONER Pneumoni/pneumonit –Samhällsförvärvad –Nosokomial Aspirationspneumoni Akut exacerbation av kronisk bronkit

3 Fall 1 47-årig, tidigare frisk man 2 dygn frossa, feber 39-40 o, ont i hö flank vid djupa andetag Sista dygnet tillkomst av hosta

4 Fall 1, status Högfebril, trött, RLS 1 AF 30/min, sat 90%, puls 110/min, BT 110/90 Enstaka krepiterande rassel höger bas

5 Fall 2 53-årig kvinna, tid. frisk Förkyld med hosta en vecka, hostar upp lite gulaktigt slem I går feber

6 Fall 2, forts. Temp 38,5 o BT 130/60, AF 20/min, sat 96% Hårda rassel hö bas CRP 135, Vita 8,9 SHF pneumoni, ger penicillin V

7 Fall 2, forts. Söker ånyo 4 dagar senare Ej bättre, fortfarande febril, trött Besvärande hosta, nu torr Huvudvärk

8 Fall 2 forts. Lungrtg bilat. glesa, utbredda infiltrat Ingen pleurautgjutning Epidemiologi: 3 barn hemma (13, 15, 19 år), alla har hostat en längre tid men ingen feber och nu bättre

9 Fall 3 63-årig kvinna, tid. frisk 2 dagar sjukdomskänsla, muskelvärk, huvudvärk, feber Hosta, smärtor i bröst och buk, illamående, diarréer Varit på AquaKul med barn och barnbarn

10 Fall 3 forts. Rassel bilat basalt CRP 426, Vita 10,6, Na 129, K 3,6, ASAT 1,2, ALAT 2,3 Röntgen: alveolära infiltrat bilat. basalt

11 ETIOLOGI SHF PNEUMONI Virus –Ca 10% av pneumonierna –Influensa, parainfluensa, adenovirus, RS-virus

12 ETIOLOGI SHF PNEUMONI Bakterier –Pneumokocker (ca 50%) –H. influenzae (ca 5%) –S. aureus (få) –M. catarrhalis (få) –Mycoplasma pneumoniae (ca 10%) –Chlamydia pneumoniae (ca 3%) –Chlamydia psittaci (ca 3%) –Legionella pneumophila (ca 4%)

13 SYMPTOM PNEUMONI Pneumokocker –Plötsligt –Hög feber –Frossa –Pleuritsmärtor –Allmänpåverkan –Hosta med rödbruna sputa efter ngt dygn

14 SYMPTOM PNEUMONI Hemophilus influenzae –Ofta patienter med underliggande lungsjukdom –Successivt insjuknande –Varierande allmänpåverkan –Hosta, purulenta sputa

15 SYMPTOM PNEUMONI Mycoplasma pneumoniae –Gradvis insjuknande –Successivt ökande torrhosta –Måttlig feber –Huvudvärk –Omgivningen ofta sjuk

16 SYMPTOM PNEUMONI Legionella pneumophila –Feber –Diarré, ont i magen –Huvudvärk, konfusion –Hosta efter något dygn, produktiv –Allmänpåverkan –Ofta patient med nedsatt immunförsvar –Utomlands? Luftkonditionering/annan aerosol?

17 DIAGNOSTIK PNEUMONI Anamnes –Bakomliggande sjukdom? Omgivningen? Utomlands? Immunkompetent? –Plötsligt eller successivt insjuknande? Klinisk undersökning –Allmäntillstånd, BT, puls, andningsfrekvens, saturation –Auskultation

18 DIAGNOSTIK PNEUMONI CRP B-Leukocyter Odling för etiologiskt agens –Blod, sputum, nasopharynx Antigenpåvisning i urin? PCR för atypiska, serologier Röntgen –Alveolära eller interstitiella infiltrat

19 BEHANDLING SHF PNEUMONI ”Typisk” genes –Primärval penicillin oralt eller i.v. –Dosering 1g x 3 –Duration 7 – 10 dagar Misstanke på H. influenzae (KOL-patient) –Amoxicillin (500mg x 3) oralt eller doxycyklin oralt –Bensylpenicillin intravenöst –Duration 7 – 10 dagar

20 BEHANDLING SHF PNEUMONI ”Atypisk” genes –Legionella Levofloxacin 500mg x 1-2, 10 dgr Moxifloxacin 400mg x 1, 10 dgr Azitromycin 500mg x 1, 5 dgr Erytromycin 1g x 3 i.v. 10 dgr –Chlamydia, Mycoplasma Erytromycin 500mg x 2, 7-10 dgr Doxycyklin 200mg första dagen, sedan 100mg dagligen 7-10 dgr

21 Behandling Mycket svår SHF pneumoni Täck in både pneumokocker och Legionella! Benzylpenicillin 1-3g x 3 i.v. + Levofloxacin 500mg x 2 i.v.

22 Nosokomial pneumoni Definition: pneumoni med debutsymtom tidigast 48 tim efter inläggning Hög incidens vid respiratorvård (ca 10%), ökar med antal dagar i respirator Aspiration av smittämne som koloniserat oropharynx

23 Nosokomial pneumoni Etiologiska agens Samma som för samhällsförvärvad + Ökad frekvens stafylokocker + Ökad frekvens gramnegativa tarmbakterier På IVA även Pseudomonas aeruginosa Försök fastställa etiologin, odlingar

24 Nosokomial pneumoni VÅRDAVD Etiologi –Pneumokocker –S. aureus –H. influenzae –E.coli, Klebsiella Behandling empiriskt –Cefotaxim –Piperacillin/tazobactam IVA Etiologi –E.coli, Klebsiella –Pseudomonas aer. –S. aureus Behandling empiriskt –Ceftazidim –Karbapenem –Piperacillin/tazobactam –Aminoglykosider

25 Aspirationspneumoni Riskfaktorer –Intoxikation, medvetslöshet, förlamningar Aspiration av ventrikelinnehåll –Ger kemisk skada ofta med nekros och abscessutveckling

26 Aspirationspneumoni Bakteriella agens –Munhålans normalflora med anaerober eller blandflora –Stafylokocker –Gramnegativa tarmbakterier

27 Aspirationspneumoni Kliniken varierar Som vid en vanlig pneumoni Långdraget förlopp och abscessutveckling Akut, nekrotiserande, intensivvårdskrävande Empyemutveckling Ofta posteriort hö ovanlob, apikala segmenten i underloberna

28 Aspirationspneumoni Behandling Måttligt svår, även om abscess Bensylpenicillin 1-3gx3 i.v. –Vid pc-allergi clindamycin 600mgx3 i.v. Svårt sjuk patient –Cefotaxim 1gx3 + clindamycin eller metronidazol –Eller piperacillin/tazobactam

29 ETIOLOGI AECB Virus –Vanliga luftvägsvirus, t.ex. rhinovirus Bakterier –H. influenzae –Pneumokocker –(moraxella, pseudomonas)

30 AECB SYMPTOM Ökad sputumvolym Missfärgat purulent sputum Ökande/tillstötande obstruktivitet Ökad hosta Feber

31 AECB DIAGNOSTIK Andningsfrekvens Syrgasmättnad PEF CRP? B-Leukocyter?

32 BEHANDLING AECB Bronkvidgande behandling Kortikosteroider lokalt/generellt Antibiotika?

33 ANTIBIOTIKA VID AECB Patienter med mild KOL (FEV1>50%) –Restriktivitet med antibiotika –Feber? Leukocytos? CRP högt? –Dålig effekt anti-obstr./antiinfl. behandling? Patienter med måttlig – svår KOL –Oftare bakteriell genes –Mer frikostigt antibiotika

34 ANTIBIOTIKA VID AECB Måttlig till svår KOL –Ökad sputumpurulens –Ökad sputumvolym –Ökad dyspné –Alla 3 – ge antibiotika –2/3 – ge antibiotika om ett är ökad purulens –1/3 – avvakta med antibiotika

35 ANTIBIOTIKAVAL VID AECB Amoxicillin Doxycyklin Trimetoprim-sulfa i andra hand Växelbruk hos en och samma patient


Ladda ner ppt "NEDRE LUFTVÄGSINFEKTIONER Regional ST-dag STRAMA USiL o. infektionskliniken 2009 Ingrid Nilsson-Ehle."

Liknande presentationer


Google-annonser