Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sidnummer1 DDK och SAB De viktigaste likheterna och skillnaderna.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sidnummer1 DDK och SAB De viktigaste likheterna och skillnaderna."— Presentationens avskrift:

1 Sidnummer1 DDK och SAB De viktigaste likheterna och skillnaderna

2 Sidnummer 2 Allmänt DDK bygger på siffror SAB bygger på bokstäver DDK är indelat i 10 huvudklasser. Därefter varje huvudklass i 10 avdelningar. Varje avdelning i 10 sektioner. Varje huvudklass är alltid tre siffror. Därefter vidareuppdelning. SAB är uppbyggt i 25 huvudavdelningar. De flesta av dessa är uppdelade i underavdelningar. Därefter ofta vidareuppdelning. I båda systemen kan ett ämne förekomma i flera discipliner

3 Sidnummer 3 Antal klassnummer I DDK väljs ett enda nummer I SAB är det vanligt med två eller fler klassningar per verk

4 Sidnummer 4 Anvisningar I både DDK och SAB finns anvisningar i hela systemet om hur numret ska byggas I DDK är anvisningar mera utbyggda och ofta standardiserade. Klassifikatören måste ofta gå från en avdelning till en annan för att kunna bygga nummer

5 Sidnummer 5 Relativt index DDK finns i en webbversion och indexet är den absolut viktigaste ingången till systemet. Indexet är väldigt bra och lätt att använda. Indexet i DDK motsvaras av Svenska ämnesord som i sin tur bygger på SAB:s Ämnesordsregister, alfabetisk del. Från 2011 mappas ämnesorden mot DDK och inte mot SAB

6 Sidnummer 6 Tabeller I DDK används tabeller för att uttrycka aspekter –Tabeller (Tables) återfinns i början av schemat (standardtabell, geografisk tabell, o.s.v.) –Tilläggstabeller (Add tables) finns i schemat under vissa ämnen –Aspekt som tas från tabellerna uttrycks oftast med en fasettindikator. I DDK är det en nolla –Även form uttrycks med hjälp av fasettindikatorn 0 i DDK och typ av form från tabell 1. Exempelvis seriella resurser 05

7 Sidnummer 7 Tabeller (forts.) I SAB används också tabeller (tilläggsbeteckningar) för att uttrycka aspekter –Hjälptabeller återfinns i början av schemat –Särskilda tilläggsbeteckningar återfinns i schemat –I SAB uttrycks oftast aspekten med en fasettindikator också. Oftast ett kolon, streck, zäta, likhetstecken o.s.v. –Form uttrycks inom parentes. Exempelvis (p) för seriella resurser

8 Sidnummer 8 Tabeller (forts.) T.ex en medicinsk tidskrift SAB V(p) DDK 610.5

9 Sidnummer 9 Tabeller (forts.) I DDK finns det fler aspekter än i SAB att lägga till ett ämne I synnerhet tabell 1 innehåller fler möjligheter att lägga till aspekt Exempel är utbildning, organisationer och ledning, åldersgrupp, grupp utifrån kön

10 Sidnummer 10 Tabeller (forts.) Litteratur om kvinnor i olika sammanhang kan alltså uttryckas med hjälp av tillägg 082 från tabell 1 som läggs till det ämne som behandlas T.ex Kvinnliga poliser 363.2082

11 Sidnummer 11 Tabeller (forts.) I SAB läggs även en del uppgifter i klartext till klassningen. Ofta genom tillägg av z (geografisk ort, namn) och :bf (institution) Det görs inte alls i DDK. Ämnesord används istället och där är namnformerna kontrollerade till skillnad från namnformerna efter z och :bf

12 Sidnummer 12 Tabeller (forts.) I både DDK och SAB förs historia inom ett ämne ut på ämnet -I DDK läggs de historiska perioderna till från tabell 1:s historiska perioder -I SAB används de historiska avdelningarna inom K (historia) som tilläggstabell

13 Sidnummer 13 Tabeller (forts.) I SAB finns även språkliga tilläggsbeteckningar som inte finns i DDK –Skönlitteratur i översättning (t.ex. He.01=c) får samma nummer som skönlitteratur på originalspråk i DDK Att en bok är översatt till ett annat språk uttrycks på annat sätt i katalogposten

14 Sidnummer 14 Tabeller (forts.) Övriga tilläggsbeteckningar som inte återfinns i DDK är tilläggsbeteckning för målgrupp t.ex.,u för att uttrycka att det är en barnbok eller ungdomsbok Att en bok är en barnbok eller ungdomsbok uttrycks på annat sätt i katalogposten

15 Sidnummer 15 000 Datavetenskap, information, allmänna verk Klassen motsvaras främst av avdelningarna A Bok- och biblioteksväsen och B Allmänt och blandat Men i den här klassen återfinns även bl.a. datavetenskap som i SAB är utfört på P Teknik istället

16 Sidnummer 16 100 Filosofi & psykologi Klassen överensstämmer väl med SAB:s avdelning D Filosofi och psykologi Det som återfinns här och inte finns inom D i SAB är avdelningen 130 Parapsykologi och ockultism. Parapsykologi ligger under D men ockultism ligger i SAB under Bl

17 Sidnummer 17 200 Religion Huvudklassen 200 motsvaras av avdelning C Religion i SAB Liksom SAB har DDK tidigare haft en stark kristen betoning på den här klassen. Ofta beroende på att det är den litteratur som har varit dominerande. En översyn pågår för att minska detta.

18 Sidnummer 18 200 Religion (forts.) I SAB betraktas ofta Svenska kyrkan som norm. Det innebär att klassnummer för religiösa företeelser ofta är gemensamma för de allmänna företeelserna och de specifika för Svenska kyrkan. I DDK är det inte så

19 Sidnummer 19 300 Samhällsvetenskaper Under klassen återfinns det mesta som finns på avdelningen O Samhälls- och rättsvetenskap Men även andra avdelningar i SAB som S Militärväsen, E Undervisning och delar från Q Ekonomi och näringsväsen, främst nationalekonomi Även delar av M Etnografi hamnar här som seder, etikettsfrågor och folktro Folkdiktning återfinns här men förs i SAB till G litteraturvetenskap

20 Sidnummer 20 300 Samhällsvetenskaper (forts.) I SAB finns etniska grupper under M. De återfinns på 305.8 i DDK om gruppen är ämnet Men är gruppen en aspekt på ett ämne används tabell 5 för Etniska och nationella grupper. Man kan alltså uttrycka både den etniska aspekten och själva ämnet i DDK T.ex. Romer - rättslig ställning - Europa 323.119149704 Mycket av ämnet Vp Hälso- och sjukvård hamnar även under 300

21 Sidnummer 21 300 Samhällsvetenskaper (forts.) I DDK hamnar all juridik under 340 I SAB förs ofta juridik ut på ämnet

22 Sidnummer 22 400 Språk + tabell 4 + tabell 6 Motsvarar avdelningen F Språkvetenskap i SAB Under 400 används även tabell 4 för tillägg till språk liknande de tilläggsbeteckningar som finns under F När språk är en aspekt på ett ämne (t.ex. vid bibelöversättningar, tvåspråkiga lexikon) används tabell 6 (där alla språk räknas upp)

23 Sidnummer 23 500 Naturvetenskap Här återfinns motsvarande U Naturvetenskap Men även T Matematik återfinns här Biologi är annorlunda i systemen. DDK utgår från biologiska processer. SAB efter typ av organism

24 Sidnummer 24 600 Teknik Motsvaras främst av P Teknik, industri och kommunikationer Men även av andra stora avdelningar t.ex. V Medicin, Qb-Qg Övrigt av Q går ofta till 300 Samhällsvetenskaper Sociala och samhälleliga aspekter på teknik går till 300

25 Sidnummer 25 700 Konst & fritid Här återfinns avdelningarna I Konst, musik, teater, film och fotokonst och R Idrott, lek och spel Musik återfinns här i sin helhet alltså även X och Y DDK gör ingen skillnad på musiknoter, musiklitteratur eller musikinspelningar

26 Sidnummer 26 800 Litteratur + tabell 3 Motsvaras av G Litteraturvetenskap och H Skönlitteratur Systemen liknar varandra med språk och länder som huvudsaklig indelningsgrund I DDK görs ingen skillnad på litteraturvetenskap och skönlitteratur när det gäller enskilda författare. Verk om och av en författare får samma klassning. Verk som handlar om t.ex Röda rummet får samma nummer som själva boken.

27 Sidnummer 27 800 Litteratur + tabell 3 (forts.) Ett skönlitterärt verk får alltid samma deweykod oavsett om det är fråga om en översättning eller verket på originalspråk För att uttrycka aspekter på litteratur används tabell 3. Exempel är särskilda former av litteratur, genrer, teman och ämnen. De motsvarar de tilläggsbeteckningar som finns under G i SAB

28 Sidnummer 28 900 Historia & geografi + tabell 2 Motsvaras av J Arkeologi, K Historia, L Genealogi och N Geografi Systemen liknar varandra med länder som huvudsaklig indelningsgrund Vidareindelning av 900 görs med hjälp av tabell 2 (som innehåller världsdelar, länder, städer och andra områden)

29 Sidnummer 29 900 Historia & geografi + tabell 2 (forts.) Både politisk historia och lokalhistoria förs i DDK till historia. I SAB förs lokalhistoria till N Geografi Skillnad mellan arkeologi och historia gällande en viss plats under en viss tid görs inte i DDK Disciplinen arkeologi har däremot eget nummer i DDK Arkeologiska utgrävningar förs till områdets historia

30 Sidnummer 30 900 Historia & geografi + tabell 2 (forts.) Biografier förs till sitt ämne. Bara om det inte går att föra till annat ämne hamnar de här under biografier t. ex Berömda svenskar genom tiderna Men en biografi över en kemist förs till kemi En arkeolog till arkeologi

31 Sidnummer 31 900 Historia & geografi + tabell 2 (forts.) Geografisk vidareindelning kan även göras efter typ av områden, regioner, platser i allmänhet utifrån tabell 2. Det kan inte göras i SAB. T.ex u-länder, öknar, stäpper, kustområden Tabell 5 används för att uttrycka särskilda etniska gruppers historia


Ladda ner ppt "Sidnummer1 DDK och SAB De viktigaste likheterna och skillnaderna."

Liknande presentationer


Google-annonser