Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Medicinska fakulteten UTBILDNING, FORSKNING OCH INNOVATION SEDAN 1666.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Medicinska fakulteten UTBILDNING, FORSKNING OCH INNOVATION SEDAN 1666."— Presentationens avskrift:

1 Medicinska fakulteten UTBILDNING, FORSKNING OCH INNOVATION SEDAN 1666

2 Att arbeta som audionom och logoped Audionom  Personer som har eller riskerar att få hörselskada  Förebyggande  Hörselbedömning  Utprövning av hjälpmedel  Forsknings och utvecklingsarbete Logoped  Kommunikationsproblem kopplade till: -Språk -Röst men -Ät och sväljstörningar  Diagnos  Behandling  Forsknings och utvecklingsarbete

3 Vägen till examen Logopedexamen  240hp, 4 år  Logopedexamen och medicine magisterexamen  Berättigar till legitimation som utfärdas av socialstyrelsen Audionomexamen  180hp, 3 år  Audionomexamen och medicine kandidatexamen  Berättigar till legitimation som utfärdas av socialstyrelsen  Magisterutbildning i audiologi 60hp 1år

4 Logopedprogrammets upplägg  Termin ett: introduktion, utvecklingspsykologi, kommunikation och språk, minne  Termin två: anatomi, fonetik (språkljud) klinisk undervisning  Termin tre: språkstörningar, kommunikations- och ätsvårigheter  Termin fyra: flerspråklighet, behandling av läpp-käk-gomdefekter, klinisk undervisning

5 Logopedprogrammets upplägg fortsättning  Termin fem: medicin, neurologiska kommunikationshinder, klinisk undervisning  Termin sex: röst, medicin, stamning, klinisk undervisning  Termin sju: läs- och skrivutveckling, vetenskaplig metod, klinisk undervisning, valbar kurs  Termin åtta: Magisteruppsats

6 Audionomprogrammets upplägg  Termin ett: introduktion, utvecklingspsykologi, kommunikation och språk, ljud, buller, decibel, resonans  Termin två: anatomi, fonetik (språkljud), fördjupning i psykologi  Termin tre: hörselutveckling, mäta och bedöma hörsel, praktik  Termin fyra: hjärnans betydelse, komplicerade skador i öron och hörsel, rehabiliterande åtgärder

7 Audionomprogrammets upplägg fortsättning  Termin fem: fortsättning rehabilitering, medicin-vuxna, terapeutiskt bemötande  Termin sex: akustik, kandidatuppsats, praktik Termin 7-8: de flest studenterna väljer att fortsätt att läsa till en magisterexamen i audiologi - 7: att förebygga hörselskador, vetenskaplig metod - 8: magisteruppsats

8 Hur studerar vi? Problem-Baserat-Lärande  PBL – Att själv aktivt söka kunskap  Arbete i mindre studiegrupper, ca 8 studenter  Olika utgångspunkter, anpassade till audionomer/logopeder  I varje studiegrupp finns en handledare – tutor

9 Professionell utveckling – klinisk träning  Tidig kontakt med audionomens/logopedens yrkesroll  Klinisk undervisning och färdighet tränas under termin två-sju  Placeringar i hela Skåne

10 Forskningsanknytning i hela utbildningen  Kontakt med den senaste forskningen inom audiologi/logopedi  Träning i vetenskapligt arbetssätt  Examensarbete 15hp alt 30hp  Många av lärarna är forskare

11 Särskild behörighet - Audionom- och Logopedprogrammet Områdesbehörighet A14  Ma 2a alt. 2b alt. 2c  Sh 1b alt. 1a1+1a2  Nk 2 (Biologi1+Kemi1+Fysik1a (el. Fysik 1b1+1b1)

12 Ansökan till programmen Audionomprogrammet 14 studenter antas varje år Logopedprogrammet 24 studenter antas varje år  Ansök på www.antagning.se www.antagning.se  Senast 15 april inför hösten

13 Vill du veta mer om Audionom- och logopedprogrammet  Information finns på vår hemsida: www.med.lu.se/utbildning www.med.lu.se/utbildning  Studievägledare: eva.wallstedt-paulsson@med.lu.se

14 Välkommen att höra av dig! Tack för ditt intresse!

15


Ladda ner ppt "Medicinska fakulteten UTBILDNING, FORSKNING OCH INNOVATION SEDAN 1666."

Liknande presentationer


Google-annonser