Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

WWW.LTKALMAR.SE Landstinget i Kalmar län Demensprogrammet, Jan Strömqvist 2004-09-271 Riktlinjer för demensutredning inom primärvården i Kalmar län Stockholm,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "WWW.LTKALMAR.SE Landstinget i Kalmar län Demensprogrammet, Jan Strömqvist 2004-09-271 Riktlinjer för demensutredning inom primärvården i Kalmar län Stockholm,"— Presentationens avskrift:

1 Landstinget i Kalmar län Demensprogrammet, Jan Strömqvist Riktlinjer för demensutredning inom primärvården i Kalmar län Stockholm, Oktober 2006 Jan Strömqvist

2 Landstinget i Kalmar län Demensprogrammet, Jan Strömqvist Prevalens/incidens demens i Sverige med demens – Kvinnor – Män under 65 år med Alzheimers typ (AD) med mild och medel AD nyinsjuknade per år

3 Landstinget i Kalmar län Demensprogrammet, Jan Strömqvist Kostnaden för demensvården i Sverige kostar 40 Miljarder SEK per år (5B USD) = kostnaden för Stroke,cancer och hjärtkärlsjukdomar Demensläkemedel 0.9%

4 Landstinget i Kalmar län Demensprogrammet, Jan Strömqvist Naturalförlopp Alzheimers sjukdom MildMedelsvår Svår Symtom Diagnos Förlust av funktioner Beteendeproblem Institutionalisering Död Tid (år) MMSE Ref. Fedman, Gracon. 1996

5 Landstinget i Kalmar län Demensprogrammet, Jan Strömqvist Varför är vårdcentralen viktig tidig i demensprocessen? Tre av fyra personer med demens missas i sin diagnos 5 besök hos läkare per år före demensdiagnos (ref. M.Olafsdottir 2000)

6 Landstinget i Kalmar län Demensprogrammet, Jan Strömqvist Ledning Kalmar län Länsövergripande demensråd PrimärvårdKommuner Geriatriker PV förvaltning ÄldreomsorgSjukvårdsförvaltning LandstingsstyrelsenKommunstyrelser

7 Landstinget i Kalmar län Demensprogrammet, Jan Strömqvist Arbetssätt i primärvården – Ansvariga i teamet Specialist i allmänmedicin PAL Demensansvarig distriktssköterska Handläggare demens kommun Demenssamordnare

8 Landstinget i Kalmar län Demensprogrammet, Jan Strömqvist Erfarenheter Identifierar patienten tidigare i sjukdomen MMSE 19 (1999), till 25 (2005) Bor längre hemma Anhöriga blir en partner i vårdprocessen Få akutfall (inget fredagskaos) Tydlig arbetsfördelning Betydligt mindre av BPSD Framförhållning i arbetet Bättre läkemedelanvändning för äldre 15% färre äldre som söker ”akuten” Oförändrad besöksfrekvens på vårdcentraler

9 Landstinget i Kalmar län Demensprogrammet, Jan Strömqvist Totalt 1034 ärenden PV. 895  66 till geriatriker 729 diagnoser/pågående (74) 166 ej demensdiagnos Geriatriker 139 Medelålder 78 (K=79, M=75) Ensamboende 40% (K=52%, M=25%)

10 Landstinget i Kalmar län Demensprogrammet, Jan Strömqvist Tack!


Ladda ner ppt "WWW.LTKALMAR.SE Landstinget i Kalmar län Demensprogrammet, Jan Strömqvist 2004-09-271 Riktlinjer för demensutredning inom primärvården i Kalmar län Stockholm,"

Liknande presentationer


Google-annonser