Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

WWW.LTKALMAR.SE Landstinget i Kalmar län Demensprogrammet, Jan Strömqvist 2004-09-271 Riktlinjer för demensutredning inom primärvården i Kalmar län Stockholm,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "WWW.LTKALMAR.SE Landstinget i Kalmar län Demensprogrammet, Jan Strömqvist 2004-09-271 Riktlinjer för demensutredning inom primärvården i Kalmar län Stockholm,"— Presentationens avskrift:

1 WWW.LTKALMAR.SE Landstinget i Kalmar län Demensprogrammet, Jan Strömqvist 2004-09-271 Riktlinjer för demensutredning inom primärvården i Kalmar län Stockholm, Oktober 2006 Jan Strömqvist

2 WWW.LTKALMAR.SE Landstinget i Kalmar län Demensprogrammet, Jan Strömqvist 2004-09-271 Prevalens/incidens demens i Sverige 150.000 med demens –97.000 Kvinnor –53.000 Män 12.000 under 65 år 110.000 med Alzheimers typ (AD) 85.000 med mild och medel AD 24.000 nyinsjuknade per år

3 WWW.LTKALMAR.SE Landstinget i Kalmar län Demensprogrammet, Jan Strömqvist 2004-09-271 Kostnaden för demensvården i Sverige kostar 40 Miljarder SEK per år (5B USD) = kostnaden för Stroke,cancer och hjärtkärlsjukdomar Demensläkemedel 0.9%

4 WWW.LTKALMAR.SE Landstinget i Kalmar län Demensprogrammet, Jan Strömqvist 2004-09-271 Naturalförlopp Alzheimers sjukdom MildMedelsvår Svår Symtom Diagnos Förlust av funktioner Beteendeproblem Institutionalisering Död Tid (år) MMSE 30 15 Ref. Fedman, Gracon. 1996

5 WWW.LTKALMAR.SE Landstinget i Kalmar län Demensprogrammet, Jan Strömqvist 2004-09-271 Varför är vårdcentralen viktig tidig i demensprocessen? Tre av fyra personer med demens missas i sin diagnos 5 besök hos läkare per år före demensdiagnos (ref. M.Olafsdottir 2000)

6 WWW.LTKALMAR.SE Landstinget i Kalmar län Demensprogrammet, Jan Strömqvist 2004-09-271 Ledning Kalmar län Länsövergripande demensråd PrimärvårdKommuner Geriatriker PV förvaltning ÄldreomsorgSjukvårdsförvaltning LandstingsstyrelsenKommunstyrelser

7 WWW.LTKALMAR.SE Landstinget i Kalmar län Demensprogrammet, Jan Strömqvist 2004-09-271 Arbetssätt i primärvården – Ansvariga i teamet Specialist i allmänmedicin PAL Demensansvarig distriktssköterska Handläggare demens kommun Demenssamordnare

8 WWW.LTKALMAR.SE Landstinget i Kalmar län Demensprogrammet, Jan Strömqvist 2004-09-271 Erfarenheter Identifierar patienten tidigare i sjukdomen MMSE 19 (1999), till 25 (2005) Bor längre hemma Anhöriga blir en partner i vårdprocessen Få akutfall (inget fredagskaos) Tydlig arbetsfördelning Betydligt mindre av BPSD Framförhållning i arbetet Bättre läkemedelanvändning för äldre 15% färre äldre som söker ”akuten” Oförändrad besöksfrekvens på vårdcentraler

9 WWW.LTKALMAR.SE Landstinget i Kalmar län Demensprogrammet, Jan Strömqvist 2004-09-271 2005 Totalt 1034 ärenden PV. 895  66 till geriatriker 729 diagnoser/pågående (74) 166 ej demensdiagnos Geriatriker 139 Medelålder 78 (K=79, M=75) Ensamboende 40% (K=52%, M=25%)

10 WWW.LTKALMAR.SE Landstinget i Kalmar län Demensprogrammet, Jan Strömqvist 2004-09-271 Tack!


Ladda ner ppt "WWW.LTKALMAR.SE Landstinget i Kalmar län Demensprogrammet, Jan Strömqvist 2004-09-271 Riktlinjer för demensutredning inom primärvården i Kalmar län Stockholm,"

Liknande presentationer


Google-annonser