Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hälso- och sjukvårdsavdelningen, Centrum för Verksamhetsutveckling.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hälso- och sjukvårdsavdelningen, Centrum för Verksamhetsutveckling."— Presentationens avskrift:

1 Hälso- och sjukvårdsavdelningen, Centrum för Verksamhetsutveckling

2

3 Synpunkter och klagomål kontra erfarenheter och upplevelser? Om vi tar emot patienter och personals erfarenheter och upplevelser som synpunkter och klagomål, hindrar det oss att se och höra vad som sägs? Med ett annat förhållningssätt använder vi patienter och personals erfarenheter och upplevelser för att lära och utveckla verksamheten

4 Hälso- och sjukvårdsavdelningen, Centrum för Verksamhetsutveckling Handbok i 4 STEG Handlar i första hand om kommunikation, bemötande, service och miljö, inte om medicinsk behandling Används i verksamhetens ordinarie verksamhetsutveckling Baseras på hörnstenarna i offensiv Verksamhetsutveckling Riktar sig till chefer, verksamhetsutvecklare och andra engagerade medarbetare Fokuserar på patient och personals känslomässiga upplevelser av möten i vårdprocessen

5 Hälso- och sjukvårdsavdelningen, Centrum för Verksamhetsutveckling Grundprinciper - 4 steg Patient- och personals berättelser och erfarenheter har lika stor betydelse. Starkare betoning på upplevelser än på åsikter. Berättelser används för att identifiera händelser och situationer som berör. Tillsammans skapar patienter och personal en förbättrad tjänst med tonvikt på kommunikation, bemötande, service och miljö. Systematisk utvärdering av vårdens tjänster genom att ständigt fråga vad vi kan göra bättre. Patienten är en jämbördig resurs i förbättringsarbetet.

6 Hälso- och sjukvårdsavdelningen, Centrum för Verksamhetsutveckling Vet vi verkligen vad patienterna tänker, tycker och upplever, eller tror vi oss bara veta?

7 Hälso- och sjukvårdsavdelningen, Centrum för Verksamhetsutveckling Patienten är den största outnyttjade resursen i hälso- och sjukvården!

8 Hälso- och sjukvårdsavdelningen, Centrum för Verksamhetsutveckling

9

10 Ledarskapets betydelse För att arbetet med 4 Steg ska bli framgångsrikt behövs ett tydligt och aktivt ledarskap. Som ledare är det viktigt att: oSkapa möjligheter för personalen att avsätta den tid som behövs för att fånga, förstå och förnya oMedverka vid planering och alla aktiviteter oSkapa arenor för dialog och förutsättningar för att alla ska kunna vara delaktiga oTydligt kommunicera att arbetet med 4 Steg är viktigt och har en hög prioritet oFölja upp arbetet och mäta och tydliggöra resultaten oSprida erfarenheter och resultat utanför den egna verksamheten

11 Hälso- och sjukvårdsavdelningen, Centrum för Verksamhetsutveckling oInitiera oEngagera ledare och personal oPresentera oDiskutera oIdentifiera oEngagera patienter oPlanera arbetet Förbättringsledarens uppgift

12 Hälso- och sjukvårdsavdelningen, Centrum för Verksamhetsutveckling

13 Några exempel o Samla in berättelser och tankar o Intervjua o Observera o Använda upplevelsebaserade frågeformulär I steg 1 fångar vi upp erfarenheter genom att samla in och dokumentera patienternas och personalens egna berättelser och upplevelser. Att fånga erfarenheter kan göras på många olika sätt, det är bara kreativiteten som begränsar.

14 Hälso- och sjukvårdsavdelningen, Centrum för Verksamhetsutveckling OBSERVATIONER HJÄLPER DIG ATT SE VAD MÄNNISKOR VERKLIGEN GÖR OCH BEHÖVER o Människor gör inte alltid det de säger att de gör o Människor gör inte alltid som de tror att de gör o Människor gör inte alltid som du tror att de gör o Människor kan inte alltid tala om vad de behöver Hur många säger att de tvättar händerna före patientkontakt och hur många är det som faktiskt gör det?

15 Hälso- och sjukvårdsavdelningen, Centrum för Verksamhetsutveckling Steg 2 fokuserar på förståelse. För att förstå hur någon annan upplever en situation är det nödvändigt att först ta del av den andres upplevelser. Steg 2 börjar med att patienter och personal delar med sig av sina erfarenheter inom respektive grupp. Därefter samlas patienter och personal för ett gemensamt erfarenhetsutbyte i en workshop. Under workshopen identifierar vi så kallade beröringspunkter, alltså händelser och situationer som skapat en stark positiv eller negativ känsla hos individen.

16 Hälso- och sjukvårdsavdelningen, Centrum för Verksamhetsutveckling oStarta workshopen med att rita ett flöde som illustrerar de olika situationer eller miljöer som erfarenheterna fångats i oDelge varandra erfarenheter oKartlägg och visualisera varje steg i processen oIdentifiera beröringspunkter oPrioritera förbättringsområden

17 Hälso- och sjukvårdsavdelningen, Centrum för Verksamhetsutveckling oFörbättringsområden har identifierats och är prioriterade oFörbättringsmodell oHandlingsplan oBilda förbättringsgrupp I steg 3 fokuserar vi på hur erfarenheter kan omvandlas till konkreta förbättringar. Med stöd av förbättringsledaren och en beprövad förbättringsmodell (T Nolan, E Deming m fl) jobbar vi, patient och personal tillsammans fram en handlingsplan i slutet av workshopen.

18 Hälso- och sjukvårdsavdelningen, Centrum för Verksamhetsutveckling T Nolan, E Deming m fl.

19 Hälso- och sjukvårdsavdelningen, Centrum för Verksamhetsutveckling oBättre erfarenheter oLärande oStändigt fråga efter – vad kan vi göra bättre oHelhetsbild Med resultaten från steg 3, förbättra är det nu dags att säkerställa att genomförda förändringar leder till förbättrade erfarenheter. Som i allt systematiskt förbättringsarbete handlar det om att sätta i gång, se till att jobbet blir gjort och följa upp resultatet. Det är nu lärandet får sin betydelse i den praktiska vardagen. Det vill säga att med hjälp av patienternas och personalens erfarenheter kan detta lärande utveckla verksamheten

20 Hälso- och sjukvårdsavdelningen, Centrum för Verksamhetsutveckling Att verkligen göra det! Vad hindrar oss? Vilka reaktioner skulle vi mötas av?

21 Hälso- och sjukvårdsavdelningen, Centrum för Verksamhetsutveckling

22 agneta.patriksson@vgregion.se wenche.jenssen@vgregion.se anna.ringheim@vgregion.se


Ladda ner ppt "Hälso- och sjukvårdsavdelningen, Centrum för Verksamhetsutveckling."

Liknande presentationer


Google-annonser