Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Synpunkter och klagomål kontra erfarenheter och upplevelser? Om vi tar emot patienter och personals erfarenheter och upplevelser som synpunkter och.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Synpunkter och klagomål kontra erfarenheter och upplevelser? Om vi tar emot patienter och personals erfarenheter och upplevelser som synpunkter och."— Presentationens avskrift:

1

2

3 Synpunkter och klagomål kontra erfarenheter och upplevelser?
Om vi tar emot patienter och personals erfarenheter och upplevelser som synpunkter och klagomål, hindrar det oss att se och höra vad som sägs? Med ett annat förhållningssätt använder vi patienter och personals erfarenheter och upplevelser för att lära och utveckla verksamheten

4 Handbok i 4 STEG Handlar i första hand om kommunikation, bemötande, service och miljö, inte om medicinsk behandling Används i verksamhetens ordinarie verksamhetsutveckling Baseras på hörnstenarna i offensiv Verksamhetsutveckling Riktar sig till chefer, verksamhetsutvecklare och andra engagerade medarbetare Fokuserar på patient och personals känslomässiga upplevelser av möten i vårdprocessen

5 Grundprinciper - 4 steg • Patient- och personals berättelser och erfarenheter har lika stor betydelse. • Starkare betoning på upplevelser än på åsikter. • Berättelser används för att identifiera händelser och situationer som berör. • Tillsammans skapar patienter och personal en förbättrad tjänst med tonvikt på kommunikation, bemötande, service och miljö. • Systematisk utvärdering av vårdens tjänster genom att ständigt fråga vad vi kan göra bättre. • Patienten är en jämbördig resurs i förbättringsarbetet.

6 Vet vi verkligen vad patienterna tänker, tycker och upplever, eller tror vi oss bara veta?

7 Patienten är den största outnyttjade resursen i hälso- och sjukvården!

8

9

10 Ledarskapets betydelse För att arbetet med 4 Steg ska bli framgångsrikt behövs ett tydligt och aktivt ledarskap. Som ledare är det viktigt att: Skapa möjligheter för personalen att avsätta den tid som behövs för att fånga, förstå och förnya Medverka vid planering och alla aktiviteter Skapa arenor för dialog och förutsättningar för att alla ska kunna vara delaktiga Tydligt kommunicera att arbetet med 4 Steg är viktigt och har en hög prioritet Följa upp arbetet och mäta och tydliggöra resultaten Sprida erfarenheter och resultat utanför den egna verksamheten

11 Förbättringsledarens uppgift
Initiera Engagera ledare och personal Presentera Diskutera Identifiera Engagera patienter Planera arbetet

12

13 Samla in berättelser och tankar Intervjua Observera
I steg 1 fångar vi upp erfarenheter genom att samla in och dokumentera patienternas och personalens egna berättelser och upplevelser. Att fånga erfarenheter kan göras på många olika sätt, det är bara kreativiteten som begränsar. Några exempel Samla in berättelser och tankar Intervjua Observera Använda upplevelsebaserade frågeformulär

14 Människor gör inte alltid det de säger att de gör
OBSERVATIONER HJÄLPER DIG ATT SE VAD MÄNNISKOR VERKLIGEN GÖR OCH BEHÖVER Människor gör inte alltid det de säger att de gör Människor gör inte alltid som de tror att de gör Människor gör inte alltid som du tror att de gör Människor kan inte alltid tala om vad de behöver Hur många säger att de tvättar händerna före patientkontakt och hur många är det som faktiskt gör det?

15 Steg 2 fokuserar på förståelse
Steg 2 fokuserar på förståelse. För att förstå hur någon annan upplever en situation är det nödvändigt att först ta del av den andres upplevelser. Steg 2 börjar med att patienter och personal delar med sig av sina erfarenheter inom respektive grupp. Därefter samlas patienter och personal för ett gemensamt erfarenhetsutbyte i en workshop. Under workshopen identifierar vi så kallade beröringspunkter, alltså händelser och situationer som skapat en stark positiv eller negativ känsla hos individen.

16 Starta workshopen med att rita ett flöde som illustrerar de olika situationer eller miljöer som erfarenheterna fångats i Delge varandra erfarenheter Kartlägg och visualisera varje steg i processen Identifiera beröringspunkter Prioritera förbättringsområden

17 Förbättringsområden har identifierats och är prioriterade
I steg 3 fokuserar vi på hur erfarenheter kan omvandlas till konkreta förbättringar. Med stöd av förbättringsledaren och en beprövad förbättringsmodell (T Nolan, E Deming m fl) jobbar vi, patient och personal tillsammans fram en handlingsplan i slutet av workshopen. Förbättringsområden har identifierats och är prioriterade Förbättringsmodell Handlingsplan Bilda förbättringsgrupp

18 T Nolan, E Deming m fl.

19 Ständigt fråga efter – vad kan vi göra bättre Helhetsbild
Med resultaten från steg 3, förbättra är det nu dags att säkerställa att genomförda förändringar leder till förbättrade erfarenheter. Som i allt systematiskt förbättringsarbete handlar det om att sätta i gång, se till att jobbet blir gjort och följa upp resultatet. Det är nu lärandet får sin betydelse i den praktiska vardagen. Det vill säga att med hjälp av patienternas och personalens erfarenheter kan detta lärande utveckla verksamheten Bättre erfarenheter Lärande Ständigt fråga efter – vad kan vi göra bättre Helhetsbild

20 Att verkligen göra det! Vad hindrar oss?
Vilka reaktioner skulle vi mötas av?

21

22


Ladda ner ppt "Synpunkter och klagomål kontra erfarenheter och upplevelser? Om vi tar emot patienter och personals erfarenheter och upplevelser som synpunkter och."

Liknande presentationer


Google-annonser