Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Europeiska Integrationsfonden för tredjelandsmedborgare.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Europeiska Integrationsfonden för tredjelandsmedborgare."— Presentationens avskrift:

1 Europeiska Integrationsfonden för tredjelandsmedborgare

2 SOLID Programmen Europeiska Integrationsfonden (ESF-rådet) Flyktingfonden III (Migrationsverket) Återvändandefonden (Migrationsverket) Gränsfonden (Rikspolisstyrelsen)

3 Europeiska Integrationsfonden Ska stödja Integration i EU Genom: De 11 grundprinciperna för integration.

4 11 grundprinciper för Integration = Del av EU:s integrationsstrategi Dynamisk och ömsesidig process Respekt för unionens grundläggande värderingar Sysselsättning

5 Kunskap om värdsamhällets språk, historia och institutioner Utbildning Tillträde till institutioner Interkulturell dialog

6 Interreligiös dialog Medverkan i demokratiska processer Integrera integrationspolitiken i alla relevanta politikerområden Utarbeta mål, indikatorer och utvärderingsmekanismer

7 Fonden i Sverige Bidra till att EU:s 11 grundprinciper introduceras och tillämpas i Sverige Fokus på kulturmöten, religion, egenmakt, social integration, hälsa och värdegrund Förbättra systemen för integration av tredjelandsmedborgare i Sverige

8 Målgrupp Nyanlända tredjelandsmedborgare Anhöriginvandrare (inte anhöriga till flyktingar inom den sk 2-års regeln) Personer som fått uppehålls tillstånd av särskilt ömmande omständigheter Arbetskraftsinvandrare (ej säsong, studenter eller forskare/experter)

9 Vem kan söka? Alla juridiska personer Minst en projektpartner

10 Finansiering - medfinansiering Mellan 11 – 23 miljoner per år (ca 130 miljoner i projektmedel 2007 -2013) 75 % i stöd 25 % medfinansiering Möjlighet till förskott

11 Vem fattar beslut? Regionchefen i Stockholm Valbarhetsprövning Sakutlåtande från experter inom integrationsområdet

12 Prioriteringar Genomförande av åtgärder som syftar till att praktiskt tillämpa grundprinciperna för integrationspolitiken för invandrare i EU Utveckling av indikatorer och utvärderingsmetoder för att bedöma framsteg, anpassa politik och åtgärder samt främja samordning av komparativt lärande Utbyte av erfarenheter, god praxis och information om integration mellan medlemsstaterna

13 Praktiskt tillämpa de 11 grundprinciperna för integration Samverka n Medborgar -kunskap Häls a Interkulturell dialog 3:e landsmedborgare aktiva deltagande krävs 3:e landsmedborgare aktiva deltagande krävs Särskilda grupper Dialog som arbetsform Egenmakt

14 Samverkan mellan EU:s medlemsstater Transnationalitet 3:e landsmedborgare aktiva deltagande krävs

15 Dokument att läsa Fleråriga programmet + årsprogram Handledning till ansökan Bilaga 11, tillämpningsföreskrifter (ekonomi)

16 Ansökan Ansökningsformulär Budget Beräkningsunderlag Medfinansieringsintyg Frikopplingsintyg

17 Att tänka på Var tydlig Focusera Vilket är problemet ? Varför ? Samverka ! Hur ska projektet påverka integrationen ?

18 Utgå från sökt åtgärd. Glöm inte särskild prioritering Hur ser det ut ? Vad vet vi ? Hur sprida och förankra ?

19

20


Ladda ner ppt "Europeiska Integrationsfonden för tredjelandsmedborgare."

Liknande presentationer


Google-annonser