Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Anemi & antianemimedel

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Anemi & antianemimedel"— Presentationens avskrift:

1 Anemi & antianemimedel
Lydia Melchior Daniel Giglio

2 Erytrocyten Lever i ca 120 dagar
200 miljarder bildas varje dag av benmärgen Erytrocyten innehåller hemoglobin (Hb) Normalt Hb: Mannen g/L Kvinnan g/L

3 Anemi Enligt WHO: Man: Hb <130 g/l Kvinna: Hb <120 g/l

4 Symtom Beroende ffa av två faktorer:
1) hur lång tid anemin utvecklats på 2) Hur stor Hb-sänkningen är Kompensationsmekanismer: Ökad hjärt-/resp. frekvens Högerförskjutning av syrgasmättnadskurvan medierat av ökad mängd 2,3-difosfoglycerat

5 Symtom och tecken Inga symtom alls Trötthet och orkeslöshet
Hjärtklappning Andfåddhet Muskelsvaghet Blekhet i hud och slemhinnor Anemi + hjärtsjukdom: ökad kärlkramp hjärtsvikt  benödem och/eller lungstas

6 ANEMI ÄR INGEN SJUKDOM!

7 Orsaker Balans råder mellan produktion och celldöd av erytrocyter under normala betingelser
Minskad produktion: Defekt hemoglobinsyntes (järnbrist & hemoglobinopati) Defekt erytrocytmognad (vitamin B12-brist, folatbrist) Okänd mekanism (anemi vid kronisk sjukdom) Stamcellsdefekt Förkortad överlevnad: Medfödd abnormitet i membran, hemoglobin eller metabolism Förvärvad abnormitet (ex v antikroppar mot kroppsegna erytrocyter)

8 Labb Hb-värdet Storlek på erytrocyten: Mikrocytär: <7 m Normocytär
Makrocytär > 9 m

9 Järnbrist Världens vanligaste orsak till anemi
Orsakar mycket lidande i världen 2/3 av allt järn i kroppen finns i erytrocyterna; övrigt i ffa ferritin Dålig kost vanligaste orsaken i världen Blödning vanligaste orsaken i Sverige Järn förloras dagligen; kvinnor mer pga menstruation

10 Järnbrist Mikrocytos 30 % av svenska kvinnor har låga eller tömda depåer av järn Järnbrist hos män är ovanligt Orsaker till järnbrist Menstruationsstörningar Blödning från mag-tarmkanalen Blödning från urinvägar Övrig blodförlust: operation, blodgivning

11 Behandling mot järnbrist
Per oral Fe2+ samtidigt matintag Parenteral Fe3+ (Blodtransfusion) Biverkningar: magsmärtor, illamående & förstoppning Upptag: Tetracykliner, kaffe och te (tanniner) förhindrar upptaget C-vitamin ökar upptaget

12 Vitamin B12-brist Makrocytos och megaloblaster
Vitamin B12 är viktig vid DNA-syntes Orsak sällan kosten-stort förråd i levern Ökat behov: Graviditet, cancersjukdom, hypertyreoidism Perniciös anemi en av de vanligaste orsakerna

13 Orsaker till vitamin B12-brist
Minskat upptag: Perniciös anemi, celiaki, intestinal cancersjukdom Ökat behov: Graviditet, cancersjukdom, hypertyreoidism Försämrad användning: enzymdefekter

14 Intrinsic Factor (IF) Syntetiseras av parietalceller
Viktig för upptaget av vitamin B12 Komplexet förs till tunntarmen där vitamin B12 tas upp

15 Perniciös anemi Kronisk atrofisk gastrit Antalet parietalceller minskar   HCl och IF Autoimmun genes Långsam utveckling (decennier)

16 Symptom vid perniciös anemi
Anemisymptom Påverkan på CNS och PNS Kan leda till känselstörningar, demens, depression, psykos etc

17 Behandling av perniciös anemi
Hydroxykobalamin (im) Cyanokobalamin (po) Blodtransfusion (erytrocytkoncentrat)

18 Ventrikelresektion Äldre individer
Delar eller hela magsäcken har blivit bortopererad Vitamin B12-substitution

19 Folatbrist (folsyrebrist)
Kortare latens än för vitamin B12-brist Viktig vid DNA-syntes Makrocytos och Megaloblaster Anemisymptom Dock ingen påverkan på CNS/PNS som vid vitamin B12-brist

20 Orsaker till folatbrist och behandling
Celiaki Malnutrition Ibland i kombination med alkoholism Behandling med vissa läkemedel Behandling folsyra per os i hög koncentration

21 Anemi och njursvikt Njursvikt   erytropoietin Erytropoesen minskar
Normocytära erytrocyter Behandling Erytropoietin (rekombinant teknik)

22 Aplastisk anemi Defekt stamcellsfunktion Hereditär kongenital form
Förvärvad form Blodbild: normocytära erytrocyter Påverkan på andra cellinjer Anemisymtom, blödningar, infektionskänslighet

23 Aplastisk anemi Diagnos Laboratorievärden Undersökning av benmärg
Behandling Benmärgstransplantation Immunsuppression Blodtransfusion

24 Några ”kom ihåg” Det viktigaste är inte alltid Hb-värdet i sig utan hur stor sänkningen är och under hur lång tid sänkningen skett Orsaken till anemin kan vara multifaktoriell Äldre kan både ha vitamin B12-, folat- och järnbrist


Ladda ner ppt "Anemi & antianemimedel"

Liknande presentationer


Google-annonser