Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

§ Fastighetsmäklar- lagen Fastighetsmäklarlagen Gällande lag SFS 1995-400 Ny fastighetsmäklarlag Utredning tillsatt 2005 Förslag våren 2008 Remiss våren.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "§ Fastighetsmäklar- lagen Fastighetsmäklarlagen Gällande lag SFS 1995-400 Ny fastighetsmäklarlag Utredning tillsatt 2005 Förslag våren 2008 Remiss våren."— Presentationens avskrift:

1

2 § Fastighetsmäklar- lagen

3 Fastighetsmäklarlagen Gällande lag SFS 1995-400 Ny fastighetsmäklarlag Utredning tillsatt 2005 Förslag våren 2008 Remiss våren – hösten 2008 Prop. och lagrådsremiss vintern 08/09? Antas våren 2009?? Börjar gälla 1 juli 2009???

4 Jämförelse gammal och ”ny” Vilka tankar finns i lagförslaget? – Sammanfattning Sammanfattning Förslag till ny lydelse – Jämförelse Jämförelse Hur har lagförslaget tagits emot? - Mäklarsamfundet - Fastighetsmäklarförbundet - Konsumentverket - Konkurrensverket - Allmänna reklamationsnämnden - Fastighetsbyrån - Fastighetsmäklarna i Värmland - Villaägarna - Östersundsposten - Försäkringsförbundet - Privata AffärerMäklarsamfundetFastighetsmäklarförbundetKonsumentverketKonkurrensverketAllmänna reklamationsnämndenFastighetsbyrånFastighetsmäklarna i VärmlandVillaägarnaÖstersundspostenFörsäkringsförbundetPrivata Affärer Vad händer sedan?

5 Fastighetsmäklarlagen Gällande lag SFS 1995-400 Ny fastighetsmäklarlag Utredning tillsatt 2005 Förslag våren 2008 Remiss våren – hösten 2008 Prop. och lagrådsremiss vintern 08/09? Antas våren 2009?? Börjar gälla 1 juli 2009???

6 § Fastighetsmäklar- förordningen

7 1 – 2 §§ Ansökan om registrering 3 – 4 §§ Avgifter för registrering 5 – 8 §§ Information

8 9 – 10 §§ Utbildning 11 § Försäkring

9 § för FMN Instruktion

10 1 § Uppgifter 2 § Sammansättning 3 § Myndighetens ledning

11 4 § Verksförordningen 5 – 12 §§ Handläggning av ärenden 13 – 14 §§ Anställningar m.m.

12 § föreskrifter FMN:s

13 1 – 6 §§ Registrering 7 § Utbildningen till fastighetsmäklare

14 § Riktlinjer för

15 Konsumentverkets riktlinjer har upphävts 2007-04-11 (KOVFS 2007:05) men ger ändå en vägledning om hur man som fastighetsmäklare bör göra sin marknadsföring. Konsumentverkets riktlinjer för fastighets- mäklare (KOVFS 1996:4)

16 § etiska regler Mäklarsamfundets

17 Avsnitt 1 Allmänna bestämmelser Avsnitt 2 Mäklaren - allmänheten Avsnitt 3 Mäklaren - uppdragsgivaren

18 § Jordabalken

19 Fast egendom Tillbehör till fast egendom Fastighetsöverlåtelsen Servitut Andra nyttjanderätter Lagfart Inteckningar

20 4 kap JB Köp, byte, gåva 1 - 3 §§Köpets form 4 - 6 §§Villkorligt köp 7 - 9 §§Del av fastighet 10 - 27 §§Rättigheter och skyldigheter 28 §Byte 29 - 31 §§Gåva


Ladda ner ppt "§ Fastighetsmäklar- lagen Fastighetsmäklarlagen Gällande lag SFS 1995-400 Ny fastighetsmäklarlag Utredning tillsatt 2005 Förslag våren 2008 Remiss våren."

Liknande presentationer


Google-annonser