Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

William Sandqvist Lab 2 Några slides att repetera inför Lab 2.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "William Sandqvist Lab 2 Några slides att repetera inför Lab 2."— Presentationens avskrift:

1 William Sandqvist william@kth.se Lab 2 Några slides att repetera inför Lab 2

2 William Sandqvist william@kth.se Tvåpolssatsen Spänningskällor och strömkällor, kan beskrivas antingen med emk-modeller eller med strömgenerator-modeller. Detta gäller varje tvåpol, dvs. två ledningar som leder ut från ett ”generellt nät” bestående av emker-resistorer-strömgeneratorer. Thévenin spänningskällemodell, och Norton strömgenerator- modell för tvåpoler.

3 William Sandqvist william@kth.se Räkna med tvåpolssatsen Vilket värde ska R ha för att strömmen genom resistorn ska bli 2A? Om R vore ansluten till tvåpolsekvivalenten i stället vore problemet elementärt. Låt oss därför använda tvåpolssatsen som räkneknep. Kommer Du ihåg detta räkneexempel? Det har Du nytta av inför labben.

4 William Sandqvist william@kth.se R I = R ERS Om alla emker skulle halveras i ursprungskretsen då skulle naturligtvis E 0 i tvåpolsekvivalenten också halveras. Om man därför ”vrider ner” alla emker ända till till ”0” ser man, om man jämför kretsarna, att tvåpolsekvivalentens R I är lika med ursprungskretsens ersättningsresistans R ERS :

5 William Sandqvist william@kth.se E 0 = U tomgångsspänningen Om man inte vrider ner emkerna så ser man att E 0 = U = tomgångsspänningen:

6 William Sandqvist william@kth.se Nu är det enklare att beräkna resistorn

7 William Sandqvist william@kth.se DMM Fluke 45 Kommer Du ihåg samtidig mätning av spänning och ström? Det har Du nytta av inför labben.

8 William Sandqvist william@kth.se Spänning och ström

9 William Sandqvist william@kth.se Spänning och ström Spänningsriktig mätning av R.

10 William Sandqvist william@kth.se Spänning och ström Spänningsriktig mätning av R.

11 William Sandqvist william@kth.se Spänning och ström Spänningsriktig mätning av R.

12 William Sandqvist william@kth.se Spänning och ström Spänningsriktig mätning av R.

13 William Sandqvist william@kth.se DUT device under test DUT A V A A V V ? Du känner till olika mätmetoder från lab 1. Hur tänker Du koppla DMM så att mätnoggrannheten blir så hög som möjligt? Observera att det är tvåpolen som är mätobjektet (DUT) inte resistorn R L. V A V V V V A A A A Com

14 William Sandqvist william@kth.se Effektanpassning När har P(R L ) maximum? (Enklare beräkningar får man om man vänder på frågan till ”när har 1/P minimum”). Maximal effekt får man om man väljer R L = R I. Kommer Du ihåg effektanpassningsteoremet? Det har Du nytta av inför labben.

15 William Sandqvist william@kth.se Effektanpassning Hur stor blir den maximala effekten för R L = R I ? Hur stora blir förlusterna inuti tvåpolen? Om R L = R I delas effekten lika mellan inre resistansen och lasten. Verkningsgraden blir 50% (= dålig). Effektanpassning används därför bara när det är nödvändigt, tex för radiosändare.

16 William Sandqvist william@kth.se

17 Kretselement på grafisk form Med här använda riktnings- och polaritetsdefinitioner tar elementen emot effekt när U och I är positiva. (Emk och Strömgenerator ”under laddning”) Att kunna rita kretselementen på grafisk form har Du nytta av inför labben.

18 William Sandqvist william@kth.se Tvåpol med emk och resistans U = E + R  I eller I = ( U - E )/R När U > E blir I positiv. Kretsen tar emot effekt utifrån. När U < E blir I negativ. Kretsen avger effekt.

19 William Sandqvist william@kth.se Tvåpol med emk och resistans

20 William Sandqvist william@kth.se Tvåpol med emk och resistans

21 William Sandqvist william@kth.se Tvåpol med emk och resistans

22 William Sandqvist william@kth.se Tvåpol med emk och resistans Kretsen avger effekt. Då är det praktiskt att definiera strömmen i motsatt riktning.

23 William Sandqvist william@kth.se

24 Olinjär resistans? William Sandqvist william@kth.se En olinjär resistans som förbrukar effekt. Vid laborationen mäter Du på en olinjär resistans – en diod.

25 Tvåpol William Sandqvist william@kth.se En tvåpol som avger effekt.

26 Vad blir arbetspunkten? William Sandqvist william@kth.se En tvåpol avger effekt till en olinjär resistans som förbrukar effekt. Vad blir U och I?

27 Samma I och samma U ! William Sandqvist william@kth.se Samma I och samma U återfinns i kurvornas skärningspunkt. Arbetspunkten.

28 William Sandqvist william@kth.se


Ladda ner ppt "William Sandqvist Lab 2 Några slides att repetera inför Lab 2."

Liknande presentationer


Google-annonser