Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

NÄTVERKSPROTOKOLL Föreläsning 6 - 18.9.2008 INNEHÅLL - Distance-vector routing.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "NÄTVERKSPROTOKOLL Föreläsning 6 - 18.9.2008 INNEHÅLL - Distance-vector routing."— Presentationens avskrift:

1 NÄTVERKSPROTOKOLL Föreläsning 6 - 18.9.2008 INNEHÅLL - Distance-vector routing

2 Distance-vector routing  Bildar tillsammans med LSR (Link State Routing) de två vanligaste metoderna av routing protokoll i moderna datanät  Exempel på distance-vector routing protokoll är:  RIPv1 och 2  IGRP  EGP  BGP  Grundiden är att varje router upprätthåller en tabell (vektor) där det ”bästa” avståndet samt rutt till varje destinationsnod är lagrad  Det antas att routern känner avståndet/fördröjningen till sina grannar

3 Distance-vector routing  Vi antar att vi har ett nätverk med 4 routrar A, B, C och D:  Varje router uppmäter linjekostnaderna till sina närmase routrar och skapar en tabell/Distance Vector (DV) innehållande de kortaste rutterna till sina grannar

4 Distance-vector routing  Tabellen distribueras till samtliga grannar:  Från A till B och C  Från B till C och A  Från C till A, B, och D  Från D till C  När alla noder fått information av alla andra noder räknar de om nya kortaste rutter genom att använda den info de just fått  T.ex: A tar emot en DV från C som berättar att det finns en rutt till D via C med en linjekostnad/fördröjning på 5. Eftesom nuvarande kortaste rutt till C är 23, vet A att den har en rutt till D som har kostnaden 23+5=28. Eftersom A ej vet om någon annan kortare rutt till D just nu sätter den 28 som kortaste rutt till D

5 Distance-vector routing  Under detta andra iterationsvarv, har alla routrar igen kalkylerat nya ”kortaste rutter” vilka de distribuerar till sina grannar.  När alla routrar igen får nya DV från sina grannar tvingas de igen att kalkylera om nya ”kortaste rutter”  Iterationerna pågår ända tills ingen av rourtrarna har funnit nya ”kortaste rutter”  För mera info om Distance-vector routing se: http://en.wikipedia.org/wiki/Distance_vector_routing http://www.mathiaz.com/index.php?n=Routage.Routage


Ladda ner ppt "NÄTVERKSPROTOKOLL Föreläsning 6 - 18.9.2008 INNEHÅLL - Distance-vector routing."

Liknande presentationer


Google-annonser