Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 EDIEL-fakturering Birger Fält. 2 Ny EDIEL-fakturering fr o m 2006 Tidigare byggde avgiften på trafikmängd Nu bygger avgiften på total förbrukning (produktion)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 EDIEL-fakturering Birger Fält. 2 Ny EDIEL-fakturering fr o m 2006 Tidigare byggde avgiften på trafikmängd Nu bygger avgiften på total förbrukning (produktion)"— Presentationens avskrift:

1 1 EDIEL-fakturering Birger Fält

2 2 Ny EDIEL-fakturering fr o m 2006 Tidigare byggde avgiften på trafikmängd Nu bygger avgiften på total förbrukning (produktion) Tilläggsavgiften bygger på en kombination av saknade mätvärden kl 10.00 och saknade prima mätvärden efter fem vardagar Portalavgift 3000 kr/år

3 3 Balansansvariga 0,6 öre/MWh Leverantörer 1,0 öre/MWh Fördelning enligt uppmätt förbrukning och rapporteringsresultat Fördelning enligt uppmätt produktion och förbrukning samt portalavgift Felrapportering Mätvärdes- rapportörer (timmätt förbrukning) Förbrukning 1,6 öre/MWh Produktion 0,2 öre/MWh Portalavgift 3 000 SEK/år Tilläggsavgift Felrapportering (%) x Förbrukningsavgift Balansansvariga Aktörer på Ediel- Portalen % Timmätt förbrukning 1,6 öre/MWh Schablon- rapportörer (förbrukningsprofil) Förbruknings- profil 1,6 öre/MWh 200 SEK/år Även Gas Nätägare Ombud

4 4 Nätägarens rapporteringstider Senast kl 6.00 (nätägaravtalet) Angränsande nät kl 4.00 Senast kl 10.00 (STEM:s föreskrifter) Angränsande nät kl 9.00 Senast femte vardagen (STEM:s föreskrifter) skall rättade (prima) värden ha rapporterats

5 5 Uppföljning av mätvärdesrapportering Startade mars 2000 Redovisas halvmånadsvis på www.svk.se under kundstöd/El/statistik/uppföljning mätvärdenwww.svk.se Mäter saknade mätserier kl 6.00 Mäter saknade mätserier kl 10.00 Mäter differenser mot angränsande nät kl 10.00 Mäter obalanser kl 10.00 (allt gäller dagen efter mätdygnet)

6 6 Saknade mätserier kl 10.00

7 7

8 8 Uppföljning av ej prima mätvärden Juli 2005 började vi mäta antal ej prima mätvärden Mäts kl 10.00 dagen efter mätdygnet samt efter fem vardagar Redovisas också på www.svk.sewww.svk.se

9 9 Ej prima mätvärden kl 10.00

10 10 Ej prima mätvärden efter fem vardagar

11 11 Felrapportering senaste 12 månaderna

12 12 Utfall av nya Ediel-faktureringen Tidigare intäkter ca 16 miljoner SEK/år Nuvarande intäkter ca 6 miljoner SEK/år Alla aktörer har fått lägre kostnader Felrapporteringen varierade mellan 0,7 och 30,4 % i faktureringen i mars 2007 Tilläggsavgiften var på totalt 63 000 kr 7 aktörer betalade mer än 1000 kr, 15 mer än 500 kr och 42 mer än 100 kr i tilläggsavgift

13 13 Förändringar med NYTTA Birger Fält

14 14 SVK SLUTAR MED FAXRAPPORTER!!! Strukturrapporter kommer att mejlas ut som XML- filer till både nätägare och balansansvariga. Nätägarnas återrapportering av andelstalen kommer att sändas med EDIEL. Den nuvarande rapporten kommer att ersättas av kontrollserier.

15 15 Strukturanmälningar De flesta strukturanmälningar kommer aktörerna att göra via SVK:s webbplats Samma sak gäller med ändringar av kontaktuppgifter, namn och telefonnummer m m

16 16 Kvarkraft Preliminära schablonleveranser kommer att beräknas och rapporteras till balansansvariga per nätområde och inte per snittområde som nu. Även kvarkraften kommer att räknas ut per nätområde.

17 17 Mätvärden SVK kommer att kunna plocka fram månadsvärden ur systemet på ett enkelt sätt. Enkelt att spara ned mätvärden som Excel-filer och mejla ut för att visa vad SVK har för värden vid t ex obalanser. Vi kommer inte att behöva spärra för inkommande mätvärden när vi fakturerat.

18 18 Rapportering till balansansvariga Produktionsplaner och förbrukningsprognoser kommer att rapporteras per snittområde SVK kommer att sluta rapportera produktions- och förbrukningsbalanskraft nettoredovisad All effekt- och reglerkraft kommer att rapporteras per reglerobjekt Produktions- och förbrukningsreglering kommer att rapporteras per reglerobjekt


Ladda ner ppt "1 EDIEL-fakturering Birger Fält. 2 Ny EDIEL-fakturering fr o m 2006 Tidigare byggde avgiften på trafikmängd Nu bygger avgiften på total förbrukning (produktion)"

Liknande presentationer


Google-annonser