Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

EDIEL-fakturering Birger Fält.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "EDIEL-fakturering Birger Fält."— Presentationens avskrift:

1 EDIEL-fakturering Birger Fält

2 Ny EDIEL-fakturering fr o m 2006
Tidigare byggde avgiften på trafikmängd Nu bygger avgiften på total förbrukning (produktion) Tilläggsavgiften bygger på en kombination av saknade mätvärden kl och saknade prima mätvärden efter fem vardagar Portalavgift 3000 kr/år

3 Mätvärdes- rapportörer Balansansvariga 0,6 öre/MWh
Fördelning enligt uppmätt förbrukning och rapporteringsresultat Fördelning enligt uppmätt produktion och förbrukning samt portalavgift % Portalavgift SEK/år Aktörer på Ediel- Portalen Felrapportering Tilläggsavgift Felrapportering (%) x Förbrukningsavgift Även Gas 200 SEK/år Balansansvariga Produktion 0,2 öre/MWh Mätvärdes- rapportörer (timmätt förbrukning) Timmätt förbrukning 1,6 öre/MWh Balansansvariga 0,6 öre/MWh Även Gas Även Gas Förbrukning 1,6 öre/MWh Schablon- rapportörer (förbrukningsprofil) Förbruknings-profil 1,6 öre/MWh Även Gas Leverantörer 1,0 öre/MWh Nätägare Ombud

4 Nätägarens rapporteringstider
Senast kl 6.00 (nätägaravtalet) Angränsande nät kl 4.00 Senast kl (STEM:s föreskrifter) Angränsande nät kl 9.00 Senast femte vardagen (STEM:s föreskrifter) skall rättade (prima) värden ha rapporterats

5 Uppföljning av mätvärdesrapportering
Startade mars 2000 Redovisas halvmånadsvis på under kundstöd/El/statistik/uppföljning mätvärden Mäter saknade mätserier kl 6.00 Mäter saknade mätserier kl 10.00 Mäter differenser mot angränsande nät kl 10.00 Mäter obalanser kl 10.00 (allt gäller dagen efter mätdygnet)

6 Saknade mätserier kl 10.00

7 Saknade mätserier kl 10.00

8 Uppföljning av ej prima mätvärden
Juli 2005 började vi mäta antal ej prima mätvärden Mäts kl dagen efter mätdygnet samt efter fem vardagar Redovisas också på

9 Ej prima mätvärden kl 10.00

10 Ej prima mätvärden efter fem vardagar

11 Felrapportering senaste 12 månaderna

12 Utfall av nya Ediel-faktureringen
Tidigare intäkter ca 16 miljoner SEK/år Nuvarande intäkter ca 6 miljoner SEK/år Alla aktörer har fått lägre kostnader Felrapporteringen varierade mellan 0,7 och 30,4 % i faktureringen i mars 2007 Tilläggsavgiften var på totalt kr 7 aktörer betalade mer än 1000 kr, 15 mer än 500 kr och 42 mer än 100 kr i tilläggsavgift

13 Förändringar med NYTTA
Birger Fält

14 SVK SLUTAR MED FAXRAPPORTER!!!
Strukturrapporter kommer att mejlas ut som XML-filer till både nätägare och balansansvariga. Nätägarnas återrapportering av andelstalen kommer att sändas med EDIEL. Den nuvarande rapporten kommer att ersättas av kontrollserier.

15 Strukturanmälningar De flesta strukturanmälningar kommer aktörerna att göra via SVK:s webbplats Samma sak gäller med ändringar av kontaktuppgifter, namn och telefonnummer m m

16 Kvarkraft Preliminära schablonleveranser kommer att beräknas och rapporteras till balansansvariga per nätområde och inte per snittområde som nu. Även kvarkraften kommer att räknas ut per nätområde.

17 Mätvärden SVK kommer att kunna plocka fram månadsvärden ur systemet på ett enkelt sätt. Enkelt att spara ned mätvärden som Excel-filer och mejla ut för att visa vad SVK har för värden vid t ex obalanser. Vi kommer inte att behöva spärra för inkommande mätvärden när vi fakturerat.

18 Rapportering till balansansvariga
Produktionsplaner och förbrukningsprognoser kommer att rapporteras per snittområde SVK kommer att sluta rapportera produktions- och förbrukningsbalanskraft nettoredovisad All effekt- och reglerkraft kommer att rapporteras per reglerobjekt Produktions- och förbrukningsreglering kommer att rapporteras per reglerobjekt


Ladda ner ppt "EDIEL-fakturering Birger Fält."

Liknande presentationer


Google-annonser