Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Uppföljning av avdelningarnas uppdrag 2011 Ordförandekonferens Polstjärnan 23 – 24 november 2011 Torbjörn Carlsson, utredare.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Uppföljning av avdelningarnas uppdrag 2011 Ordförandekonferens Polstjärnan 23 – 24 november 2011 Torbjörn Carlsson, utredare."— Presentationens avskrift:

1 Uppföljning av avdelningarnas uppdrag 2011 Ordförandekonferens Polstjärnan 23 – 24 november 2011 Torbjörn Carlsson, utredare

2 Förbundsstyrelsens uppdrag 2011  Lönepolitik  Jämställdhet  Mångfald  Ledarskap  Servicemål  Medlemsrekrytering  Facklig utbildning  Uppföljning

3 Huvuduppdrag 2011  Genomföra servicemålen  Organisationsgraden ska bibehållas eller helst öka  Avtal 2010 och Avtal 2012

4 Uppdrag, dialoger och uppföljning  Uppdrag till avdelningsstyrelserna – förmedlas vidare till sektioner, klubbar och AO  Avdelningsdialoger  Uppföljning vår och höst

5 Uppdrag, dialog och uppföljning  Dialog med rikstäckande och lokala avdelningar under hösten  Uppföljning av uppdragen november 2011. Över 90 % av STs medlemmar omfattas

6 Uppföljningen – vad följs upp?  En del av allt det arbete som avdelningarna genomför!  Förbundsstyrelsens uppdrag till avdelningarna – viktigt!

7 Har avdelningen rutiner för att tillämpa STs servicemål? År 2010 inom ( )  95 % (93) av avdelningsstyrelserna har helt eller delvis rutiner för servicemålen  94 % (100) av avdelningsstyrelserna kontaktar sektionsordförande eller motsvarande inom tre månader

8 Har avdelningen rutiner för att tillämpa STs servicemål?  72 % (67) av avdelningsstyrelserna bedömer att lokala facket - sektion/klubb/AO kontaktar nyanställda inom en vecka  78 % (73) av avdelningsstyrelserna bedömer att lokala facket - sektion/klubb/AO kontaktar nya medlemmar inom 14 dagar

9 Rekrytering  94 % (90) av avdelningsstyrelserna har rekryteringsansvariga  78 % (77) av avdelningsstyrelserna har handlingsplaner för att öka organisationsgraden eller håller på att utarbeta planer

10 Rekrytering  81 % (76) av avdelningsstyrelserna bedömer att det finns rekryteringsansvariga på sektioner/klubbar där så är tillämpligt  43 % (57) av avdelningsstyrelserna bedömer att det finns handlingsplaner på sektioner/klubbar där så är tillämpligt

11 Lönepolitik  70 % (67) av avdelningsstyrelserna har en dokumenterad arbetsplatsanknuten lönepolitik  86 % (67) av avdelningsstyrelserna utverkar lönekartläggning som en förutsättning för löneavtal

12 Utbildning – jämställdhet och mångfald  29 % av avdelningsstyrelserna svarar att de bidragit till att utbildning kommit till stånd inom bägge områdena  21 % svara att arbetsgivaren på eget initiativ genomför utbildning.  50 % svarar att de inte arbetat med frågan att få till stånd utbildning

13 Avdelningsstyrelsen - uppföljning  91 % (83) genomför uppföljning av de prioriterade uppdragen

14 Sammanfattning – uppföljning 2011  Förbättringar av hur avdelningarnas uppdrag genomförs jämfört med 2010  Servicemål, medlemsrekrytering och lönepolitik – hur når det ut till arbetsplatsen?


Ladda ner ppt "Uppföljning av avdelningarnas uppdrag 2011 Ordförandekonferens Polstjärnan 23 – 24 november 2011 Torbjörn Carlsson, utredare."

Liknande presentationer


Google-annonser