Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Navision – RIM Rapid Implementation Methodology – användning David Knezevic, Stockholm, 2006-08-16.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Navision – RIM Rapid Implementation Methodology – användning David Knezevic, Stockholm, 2006-08-16."— Presentationens avskrift:

1 Navision – RIM Rapid Implementation Methodology – användning David Knezevic, Stockholm, 2006-08-16

2 Agenda Introduktion Grunderna i RIM Hur sälja in RIM Hur använda RIM i projekt - praktiska exempel Avslutning

3 Introduktion Föreläsare – David Knezevic, Origo Business Consulting Korta pass med bensträckarpauser Bakgrund till RIM

4 Grunderna i RIM Navision RIM Users Guide RIM Project plan RIM Setup Data XML Files Food Furniture High Tech Machinery Wholesale

5 Vad är RIM? Första fasen i ett implementeringsprojekt Grundmall för alla nya implementeringar Versionshantering av grunddatabas som används vid implementeringar Dokumentering av inställningar

6 Hur jobbar jag med RIM? Utgå från implementeringsmetoden Använd de verktyg som finns Dela upp implementeringen i flera faser Basera första fasen i projektet på den projektmall som finns Var noga med stegen och se till att inga ändringar görs i verktygen/mallarna Se till att kundens förväntningar hanteras genom hela projektet!

7 Implementeringsmetod - översikt EVALUATE (SOLUTION) PLAN BUILDDEPLOY OPERATE

8 Implementeringsmetod - Evaluate Gör en utvärdering av infrastrukturen Identifiera vision och omfattning för implementeringen Analysera kärnprocesserna Minska riskerna i kommande projekt Få förståelse för komplexiteten i kommande projekt Samla information för att ta fram en vinnande offert EVALUATE (SOLUTION)

9 Implementeringsmetod - Plan Första fasen Planera implementeringen med hjälp av projektmallen i RIM Vidare faser Utgå från metoden i Toolkitet Genomför analys av vidare behov Skapa en design för att realisera behoven PLAN

10 Implementeringsmetod - Build Första fasen Inga anpassningar görs i första fasen Vidare faser Utgå från metoden i Toolkitet Dela upp utvecklingsfasen i mindre enheter Genomför utveckling av beslutad design Genomför tester (unit, build, system) Få systemtestet godkänt av kunden BUILD

11 Implementeringsmetod - Deploy Första fasen Importera xml-fil Exportera questionnaire Gå igenom questionnaire med kunden Importera questionnaire Utför implementering enligt projektmallen Vidare faser Utgå från metoden i Toolkitet Genomför acceptanstest DEPLOY

12 Implementeringsmetod - Operate Första fasen Utvärdera implementeringen Uppdatera frågeformuläret vid behov Dokumentera kundens återkoppling Vidare faser Utgå från metoden i Toolkitet Sammanställ kvarstående behov Få leveransgodkännande från kunden OPERATE

13 Hur sälja in RIM Verktyg för att ge lägre TCO (Total Cost of Ownership) Snabbare och mer branschfokuserad implementering Automatisering Högre precision Fördelarna med en standardlösning

14 Hur använda RIM i projekt Skapa företag Importera XML-fil Exportera Questionnaire Importera Questionnaire Sätta upp Master Data Templates Exportera datafil Importera datafil

15 Tack för att ni ville komma! Glöm inte utvärderingen! länk till partnersource: https://mbs.microsoft.com/partnersource/downloads/servicepack/navisionrapidimplementatio nmethodologytoolkit.htm?printpage=false David Knezevic, Origo Business Consulting dk@origobusiness.se 0733-561858


Ladda ner ppt "Navision – RIM Rapid Implementation Methodology – användning David Knezevic, Stockholm, 2006-08-16."

Liknande presentationer


Google-annonser