Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Datajuridik.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Datajuridik."— Presentationens avskrift:

1 Datajuridik

2 Juridiken består av rättsregler
Olika rättsregler har olika status Grundlag Lag Lokal föreskrift

3 Rättsreglerna tolkas ytterst av domstolar
EU-domstolen Högsta domstolen Hovrätten Tingsrätten

4 Civilrätt (privaträtt)
Offentlig rätt Straffrätt Processrätt Internationell privaträtt Folkrätt

5 Rättsregler måste tolkas – men inte alltid bokstavligt!
”Ingen må självvilligt taga åter det han vidkännes, evad det är från honom stulet, eller han det tappat haver; utan lite befallningshavanden eller domaren därom till: dock må han det återtaga av den, som är lösker man eller misstänkt att vilja rymma, eller där stulet gods å färsk gärning finnes.” Varför använder vi fortfarande lagtext från 1864?

6 Juridiska tolkningsprinciper
Teleologisk (ändamålsenlig) Restriktiv Extensiv Analog Motsatsslut (e contrario) ”Den som berövar annan livet, döms för mord till fängelse på viss tid, lägst tio och högst arton år, eller på livstid.”


Ladda ner ppt "Datajuridik."

Liknande presentationer


Google-annonser