Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förra måndagens program:

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förra måndagens program:"— Presentationens avskrift:

1 Förra måndagens program:
Framgångsrika Projekt Intressentanalys Riskanalys SWOT Gruppens utveckling Olika ledarstilar Monica Lööw kap 4, 6, 11

2 Dagens program: Ett kravs grundläggande struktur Kundens krav
Projektplanering – Tidplan Budget Hur engagera, motivera, skapa ”vi-anda? Monica Lööw kap 5, 7 och 9

3 Krav på projektet Kravställare: Kunden / Beställaren Mitt egna företag
Omvärlden: Lagar, regler Projektkrav: Möten varje vecka Vissa personer ska ingå etc Produktkrav: Röd, snabb, ha tre rum etc

4 Ett kravs grundläggande struktur
Subjekt: Vem (användaren, systemet etc) Funktion: Vad (skicka inbjudningar, synas) Kriterium: Inom två veckor, 2 föreläsningar Rätt fokusord: Ska, kan, måste etc Exempel: Hemsidan ska ha 100 besökare per dag

5 Kundens krav Hur hantera uttalade, tydliga krav från kunden, som INTE är verkliga krav? Fråga vilken EFFEKT kunden verkligen vill uppnå Visa att effekten inte kommer att uppnås så som kunden föreslår Visa snabbt HUR effekten istället kan uppnås Använd referenser, liknande cases, statistik

6 Förväntanstriangeln Kvalitet Kostnad Tid

7 Projektplanering Work Breakdown Structure, WBS
Nätplan med aktiviteter och milstolpar Aktivitetslista Tidplan - Gantt

8 Traditionell Påläggskalkyl
Projektets Budget 1 Traditionell Påläggskalkyl Omkostnaderna fördelas på kostnaderna enligt fördelningsnycklar som man tagit fram av erfarenhet. Svaghet vid projekt: Historiken och erfarenheten saknas.

9 Activity Based Costing
Projektets Budget 2 Activity Based Costing Resurser Resursdrivare Aktiviteter Aktivitetsdrivare Projekt

10 Projektets Budget 3 Fördelar med ABC-kalkylen:
Varje aktivitet får en prislapp Lättare att prioritera Vi ser vad som kostar / skapar värde Tydligare uppföljning

11 Hur engagera, motivera, skapa ”vi-anda?
Inspark, Kick-off; Lära känna varandra, klargöra roller, rutiner, regler Fira framgångar: Fika, belöning för att vi nått målet Dela ut mindre uppgifter Snabb, konstruktiv feedback Rätt information till rätt person vid rätt tidpunkt Platt organisation

12 Maslows behovspyramid
Självförverkligande Uppskattning Sociala Trygghet Fysiska

13 Maslows behov i projekt
Självförverkligande: Utmanande uppgifter, Uppskattning, feedback Behov av uppskattning: Fira framgångar, Konstruktiv feedback Sociala behov: Alla hörda, lyssnade på Trygghetsbehov: Tydliga roller, rutiner, regler, Tydliga anställningsförhållanden Fysiska behov: Raster, Sömn, Bra mat, God arbetsmiljö

14 Tack för idag! Vi har pratat om:
Ett kravs grundläggande struktur Kundens krav Projektplanering – Tidplan Budget Hur engagera, motivera, skapa ”vi-anda? Monica Lööw kap 5, 7 och 9


Ladda ner ppt "Förra måndagens program:"

Liknande presentationer


Google-annonser