Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Anmälan Ungdomar i behandling 9 april 2008 ”Forskning pågår” 2008:

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Anmälan Ungdomar i behandling 9 april 2008 ”Forskning pågår” 2008:"— Presentationens avskrift:

1 Anmälan Ungdomar i behandling 9 april 2008 ”Forskning pågår” 2008:
Forsa-Mitt och Praktik- och UtvecklingsCentrum (PUtC) i socialt arbete vid Örebro universitet presenterar ”Forskning pågår” 2008: Anmälan skickas till Karin Liljenroth, Örebro universitet, BSR, Socionomprogrammet, Örebro eller med e-post till Bekräftelse skickas inte ut, vi meddelar om det inte finns plats! OBS! Skriv ”Ungdomar i behandling” samt föreläsningsdatum (9 april 2008) på anmälan till Karin. Den som får förhinder att delta vid föreläsningen ombedes avanmäla sin plats snarast. Föreläsningen är kostnadsfri. Ungdomar i behandling – vad fungerar och hur identifierar vi behandlingsbehoven och effekten av våra insatser? 9 april 2008 ÖREBRO UNIVERSITET Hörsal 3 Vill Du veta mer om programmet hör av Dig till: Jürgen Degner, Fil.dr. i Socialt arbete, Örebro universitet Telefon: E-post: Anna Henriksen, Fil.dr. i Socialt arbete, Örebro universitet Telefon: E-post: Forsa Mitt:

2 Innehåll Program Medarrangörer: FoU Välfärd
Du som är verksam inom, brukare av, politiker med ansvar för, forskare eller studerande med inriktning mot det sociala arbetets verksamhetsfält hälsas härmed välkommen till Forsa-Mitts och PUtC forsknings- och seminariedag. Behandlingsforskningen rörande institutionsplacerade ungdomar såväl som ungdomar placerade i öppenvård visar att om behandlingsprogrammet består av utprovade teorier och metoder (s.k. essentiella behandlingsprinciper eller komponenter) så är möjligheterna stora att erhålla ett positiv behandlingsutfall. Men för att veta om ungdomarna verkligen utvecklas psykosocialt gynnsamt under behandlingstiden är det viktigt att en noggrann inventering av risk- och skyddsfaktorer samt bedömning av olika förändringsmål löpande görs under behandlingstiden. Syftet med dagen är dels att presentera hinder och möjligheter med att bedriva institutionsbehandling med ungdomar specifikt, dels att presentera forskning och olika instrument för att skatta risk- och skyddsfaktorer samt behandlingsutveckling för ungdomar i behandling i allmänhet. Åhörarna får också möjligheten att under dagen själva få ”testa” ett behandlingsinstrument (YOQ 2-0). Målgruppen för dagen är bland andra yrkesverksamma inom i olika behandlingsmiljöer med exempelvis prevention, behandling och uppföljning av ungdomar på institution eller inom ramen för andra behandlingsalternativ. Jürgen Degner är socionom och fil.dr. i social arbete med forskningsinriktning mot institutionsbehandling av ungdomar. Anna Henriksen är socionom och fil.dr. i social arbete med forskningsinriktning mot institutionsbehandling av ungdomar. Anders Tengström är leg. Psykolog och med.dr. samt forskningsledare vid Forskningscentrum för ungdomars psykosociala hälsa – Maria Ungdom i Stockholm. Välkomstord av Åsa Källström Cater, ordförande i Forsa Mitt, Camilla Fridström, PUtC-ansvarig. Kerstin Färm presenterar studie- handledning till Tore Andreassens ”Institutionsbehandling av ungdomar”. Jürgen Degner. Vad innebär grundläggande behandlingsprinciper rent konkret – och kan olika metoder vara inne eller ute? Paus Anna Henriksen. Vikten av att bedriva en bra utsluss och eftervård. Exemplet miljöterapi. Lunch (på egen hand) Anders Tengström. Forskning och behandlingsutveckling Paus Anders Tengström forts… Praktisk tillämpning av behandlingsinstrument. Paneldebatt och avslutning Forsa-Mitts årsmöte Medarrangörer: FoU Välfärd


Ladda ner ppt "Anmälan Ungdomar i behandling 9 april 2008 ”Forskning pågår” 2008:"

Liknande presentationer


Google-annonser