Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Svenska växter och djur

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Svenska växter och djur"— Presentationens avskrift:

1 Svenska växter och djur
Förberedelser inför naturexkursionen

2 Växter Tänk dig att trädet en gång varit ett litet frö. - Hur har det gått till när trädet blivit stort? - Var kommer materialet ifrån?

3 Detta gäller inte bara träd, utan alla växter
Detta gäller inte bara träd, utan alla växter. - Vad är det som förenar alla växter? Vatten Koldioxid Solljus  Socker Syre H2O CO Solljus  C6H12O O2 + + + + + Energi +

4 Denna process kallas för…
Fotosyntes

5

6 Hur förökar sig växter? Finns det olika sätt?

7

8 Hur sprids pollen?

9 Befruktning Från varje pollenkorn som fastnar på pistillens märke växer det ut en pollenslang. Genom pollenslangen kan sedan två hanceller vandra ner och befrukta äggcellen i fröämnet.

10 Frukten eller fröna kan sedan spridas

11 Djur Det som främst skiljer djur från växter är att djur inte kan tillverka sin egen näring.

12 Näringskedja

13 Näringsväv

14 Vad händer med dig efter döden?

15 Kretslopp

16 Näringspyramid

17 Svåra begrepp Bioackumulering: Ämnet tas upp och lagras i levande organismer så att halterna blir högre än i omgivningen. Biomagnifikation: Halterna ökar högre upp i näringspyramiden genom att djuren får i sig mer gift än de kan göra sig av med.

18 Ord du behöver behärska:
Fotosyntes Kretslopp Nedbrytare Näringskedja Ståndare Pistill Näringsväv Pollen Konsument Producent

19 Livets indelning Djur - Ryggradslösa djur - Ryggradsdjur Växter
- Sporväxter - Fröväxter Svampar och lavar Urdjur Bakterier *

20 Några ryggradslösa djur:
Rita en spindel Rita en myra Rita en snigel Rita en snäcka


Ladda ner ppt "Svenska växter och djur"

Liknande presentationer


Google-annonser