Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Månadsbokslut september, 2010 Nacka kommun Tjänsteskrivelse 2010-10-15 DNR KFKS 2009/234/041.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Månadsbokslut september, 2010 Nacka kommun Tjänsteskrivelse 2010-10-15 DNR KFKS 2009/234/041."— Presentationens avskrift:

1 Månadsbokslut september, 2010 Nacka kommun Tjänsteskrivelse 2010-10-15 DNR KFKS 2009/234/041

2 Balanskravsresultat, mkr

3 VERKSAMHETSRESULTAT INSATTA RESURSER Sammanfattning Nacka Kommun totalt Årsprognosen visar på ett resultat på 166 mkr och ett balanskrav på 132 mkr vilket är 8 mkr bättre än T2 samt 88 mkr bättre än budget, främst tack vare skatteunderlagsprognosen + 108,6 mkr mot budget. Avvikelser finns på: SÄN +49 mkr varav IFO Barn & Ungdom +13 mkr, IFO Försörjningsstöd+16,5 mkr, Socialpsykiatri +3 mkr, Handikapp +5 mkr, Äldre +11 mkr. UBN –33 mkr, 80 fler barn i fsk -8 mkr, 40 fler i grundskolan -2 mkr, 60 fler elever i gymn – 5 mkr samt ökad efterfrågan vux -6,8 mkr, likvärdighetsgaranti –11,5 mkr. FAK -23 mkr beror på högre kostnader från vinterhållet samt nedskrivning inventarier pga ombyggnation Stadshuset. TN -11 mkr, avser snöröjningen. Kultur Nacka –1,8 mkr, avser biblioteken i Forum Nacka samt Fisksätra. Inga nya mätningar har skett sedan T2. OK

4

5 Resultaträkning september 2010

6 Skattenetto: Årsprognosen indikerar ett skattenettoutfall på 3792 mkr, vilket är - 108,6 mkr bättre än budget. Ingen förändring mot T2. Finansnetto: Årsprognosen indikerar ett finansnetto -6 mkr vilket är 3 mkr bättre än budget och samma som T2. Avvikelsen beror på en lägre räntenivå under året än budgeterat. Dock ökar skuldsättningen vilket indikerar på ett lägre finansnetto framöver. Realisationsvinster exploatering: Årsprognos 21,6 mkr vilket är -28 mkr lägre än budget. Ingen förändring mot T2. Realisationsvinster avseende försäljning av tomträtter Årsprognos 31 mkr vilket är -15 mkr lägre än budget, vilket beror på att budgeterad försäljning av tomträtter till största del skedde redan under 2009 istället. Ingen förändring mot T2. Pensioner, arbetsgivaravgifter m m Årsprognosen indikerar på 23 mkr lägre kostnader för arbetsgivaravgifter än vad som budgeterats, vilket är 10 mkr bättre än prognosen i T2. Beror på lägre personalkostnader. Nettoinvesteringar: Utfallet för nettoinvesteringarna per september uppgår till 360 mkr (T2 293 mkr) som kan jämföras med utfallet för helåret 2009 som uppgick till 233 mkr. Således en kraftig ökning samtidigt som de långfristiga skulderna ökar.

7


Ladda ner ppt "Månadsbokslut september, 2010 Nacka kommun Tjänsteskrivelse 2010-10-15 DNR KFKS 2009/234/041."

Liknande presentationer


Google-annonser