Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Region Östergötland ITiS-handledare 11/11 1999 zAktuell information zHandledarutbildningen zSeminarieserierna yGenomförande, Rapportmall ySamarbetet med.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Region Östergötland ITiS-handledare 11/11 1999 zAktuell information zHandledarutbildningen zSeminarieserierna yGenomförande, Rapportmall ySamarbetet med."— Presentationens avskrift:

1 region Östergötland ITiS-handledare 11/11 1999 zAktuell information zHandledarutbildningen zSeminarieserierna yGenomförande, Rapportmall ySamarbetet med handledarna från lärarutbildningen zITiS handledarutbildningar vt 00 zITiS skolledarutbildningen vt 00 zITiS-datorerna zÖvrigt, Frågor

2 KK-pengarna zSyftet är att arbetslag, skolledare, handledare och lärarutbildare ska komma i kontakt med lärare, elever och skolor som genom medverkan i KK-projekt eller på annat sätt fått erfarenhet av att arbeta med IT som ett lärandets verktyg z4000 kr/lärarlag på i medeltal 7 personer z3000 kr/handledare och 1000 kr/skolledare som disponeras av resp utbildningsgrupp

3 KK-pengarna zLärarlaget ska kunna ta del av de erfarenheter som vunnits inom ramen för KK Stiftelsens Skolprojekt och inom andra IT- och skolutvecklingsprojekt. zDe medel som ställs till arbetslagens förfogande skall användas för att möjliggöra fysiska möten mellan dem som varit verksamma i sådana projekt och arbetslaget.

4 KK-pengarna lärarlagen zLärarlaget fyller i en speciell blankett där planerad användning och kostnad redovisas zGodkännes av kommunal ITiS-samordnare zGodkännes av regional samordnare zKommunen förskotterar kostnaden och fakturerar regional samordnare i klump.

5 Deltagare i ITiS-lärarlag zVad gäller lärare utan formell lärarbehörighet har ju kommunen faktiskt en gång godtagit vederbörande som lärare genom anställningsbeslutet. Då bör man rimligen löpa linan ut, om inte förordnandet är så kort, att det inte är skäligt att satsa fortbildningsresurser på vederbörande. zAtt utesluta upprepade gånger omförordnade obehöriga lärare bara för att de är obehöriga har inte stöd av delegationen.

6 Deltagare i ITiS-lärarlag zBakgrunden till regeringens beslut är att det finns vuxna i skolan som deltar i arbets-/lärarlagens arbete, som har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen och som det inte är rimligt att utesluta bara för att de inte är "lärare" i formell mening. Det gäller t ex. ett antal skolbibliotekarier zOm en person, som formellt sett inte är lärare, deltar i det pedagogiska arbetet i ett arbetslag på ett sådant sätt att deltagande i ITiS är rimligt och dessutom har förutsättningar att tillgodogöra sig kompetensutvecklingen, finns det från vår sida inget som hindrar att han/hon deltar i ITiS. Avgörandet ligger hos kommunen.

7 Deltagare i ITiS-lärarlag zFörutom bibliotekarier, som ofta har lärarbakgrund och som går in och ut i arbetslagen, kan det handla om t ex barnskötare och elevassistenter, som jobbat så länge i ett lag så att yrkesgränserna börjat suddas ut och därvid förvärvat en omfattande praktisk pedagogisk erfarenhet. Det kan ju vara så, att lärarlagets och skolans fortsatta utveckling av arbetsformer och IT-användning faktiskt gynnas av att personer av detta slag får vara med. zVentilen innebär däremot absolut inte att alla icke-lärare som deltar i ett arbetslag automatiskt innefattas i ITiS

8 Särskilda insatser för funktionshindrade elever  Delegationen har beslutat om formerna för de särskilda insatser för funktionshindrade elever som ingår i ITiS. Dokument utlagt på hemsidan zwww.itis.gov.se/publikationer/funktionshindrade.PDFwww.itis.gov.se/publikationer/funktionshindrade.PDF

9 Regler för ITiS logotyp zDelegationens kansli dvs inklusive regionala samordnare har rätt till loggan ITiS - Delegationen för IT i skolan, andra får använda enbart ITiS zLogotypen får inte brytas upp i sina beståndsdelar. Den är en enhet. zEv ortsbestämningar ska stå centrerat under loggan på samma vis som Delegationen för IT i skolan är placerat i de dokument ni ha fått av oss. zMan kan inte modifiera formen på logotypen t.ex göra den längre eller smalare. zEn självklarhet är förstås att loggan inte placeras så att det kan uppfattas som att delegationens kansli är avsändare.

10 Video från ITiS och KK zOm skolutveckling och skolledarens roll (ITiS Hans-Åke Scherp) zBo Dahlbom (KK) zJarl Bengtsson, OECD (KK) zLars-Owe Dahlgren (KK) zTorsten Madsén (KK) Dessa finns för utlåning hos Sören

11 region Östergötland ITiS platser (lärare i lärarlag)

12 Kompetensutvecklingen i arbetslaget zLärande i arbetet ygenom ett ämnesövergripande, problembaserat elevorienterat utvecklingsarbete tillsammans med elever zI arbetslaget (15 tim* handledning) ysom studiegrupp zI en seminarieserie tillsammans med andra arbetslag inklusive examination (20 tim* + 10 tim* handledning) *) Kommunal handledare *) Lärarutbildare

13 Lärarlaget/Studiegruppen zlärarna i arbetslaget tar eget ansvar för sitt eget lärande zstöd i form av handledning och anvisningar om läromedel ztillgodogöra sig satsningens teoretiska innehåll ysamtliga deltagare för loggbok zplanerar genomför och utvärderar ett utvecklingsarbete tillsammans med elever yutvecklingsarbetet ska vara ämnesövergripande, problembaserat och elevorienterat

14 Seminarieserierna z>25 personer, 3-5 lärarlag zbör representera olika skolformer, lärarkompetenser och stadier zgärna samverkan över kommungränserna zfördjupa teoretiska moment och ge tillfälle till erfarenhetsutbyte runt utvecklingsarbetet zexamination sker i seminarieserien, skriftlig redovisning, loggböcker och använda läromedel, resultat och utvärdering

15 Seminarieserierna zInnehåll? Byta erfarenheter, diskutera och inspirera zGemensam mall för ”examinationsseminariet” (T ex enligt förslag från HLK) zGemensam mall för rapporten (T ex enligt förslag från HLK och Granström/Colnerud) zFörväntningar på lärarutbildarna ydelta som ”nivåhöjare” i diskussionerna ydela med sig av kunskaper om modern skolforskning yläsa arbetslagens rapporter och kommentera dessa på slutseminariet zSkolledarnärvaro vi seminarierna?

16 Handledare från lärarutbildningen Samordnare på Universitetet är: Olof Ernestam Linköpings universitet, Fil.fak.kansli, 581 83 Linköping. Tel: 013 282087, Fax: 013 282814, E-post: oloer@ffk.liu.se

17 Handledare från lärarutbildningen zNär man har en seminariegrupp på minst 25 deltagare kan man efter anmälan till mig ta direktkontakt med Olof Ernestam och få kontakt med handledaren från lärarutbildningen.

18 region Östergötland ITiS handledarplatser

19 Skolledarutbildning vt 00 zEn skolledare från skolor där arbetslag deltar zFokusering på rollen som pedagogisk ledare med ansvar för skolutveckling z2 kurser vt 2000 zAnordnare första kursen vt 2000 är PM Datautbildningar AB z3 Heldagar: under jan-feb 2000 (en veckas studier) zITiS skolledarutbildningen är obligatorisk

20 Regionala mötesplats: Interaktiva ITiS i Östergötland gymnasium.mjolby.se/itis/

21 IT-dygnet 2000 zIT-dygnet 2000 går av stapeln 8-9 april (lördag-söndag) zSamarbete mellan Linköpings kommun, Tekniska högskolan, Landstinget, ÖC, och Dataföreningen Östra kretsen zFinns intresse av att regionalt visa upp vad som händer i regionens skolor?

22 Ev koppling ITiS/EU zFörsöka åstadkomma en koppling mellan ITiS skolutvecklingsarbete och EU zKontakt med andra regioner i Europa som arbetar på liknande sätt med skolutveckling eller är intresserade av vad vi gör här zUtbildning av handledare inom ITiS för speciell kompetens i EU-frågor zKontakter tagna med Annelie Nylander vid Eastsweden i Bryssel


Ladda ner ppt "Region Östergötland ITiS-handledare 11/11 1999 zAktuell information zHandledarutbildningen zSeminarieserierna yGenomförande, Rapportmall ySamarbetet med."

Liknande presentationer


Google-annonser