Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Miljöutvecklingsdagar 2008 Klimat, miljö och energi Regionala enheten.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Miljöutvecklingsdagar 2008 Klimat, miljö och energi Regionala enheten."— Presentationens avskrift:

1 Miljöutvecklingsdagar 2008 Klimat, miljö och energi Regionala enheten

2 Lars Sandström, Norrbottens läns landsting, 2008.2 Klimat, miljö och energi en del av världspolitiken 20 % av jordens befolkning förbrukar 20 % av jordens befolkning förbrukar 80 % av energiresurserna. Världens energibehov ökar Världens energibehov ökar Kampen om energiresurserna kommer att hårdna. Kampen om energiresurserna kommer att hårdna. Den framtida energitillgången påverkar stabiliteten i världen. Den framtida energitillgången påverkar stabiliteten i världen. Framtida utveckling kräver internationellt ansvar. Framtida utveckling kräver internationellt ansvar.

3 Lars Sandström, Norrbottens läns landsting, 2008.3 Tillväxt och politisk vilja. Framtidens energiomställning kommer att genereras utifrån en politisk vilja. Framtidens energiomställning kommer att genereras utifrån en politisk vilja. Energi behöver tillväxt, tillväxt kräver energi. Energi behöver tillväxt, tillväxt kräver energi. Energi är mer en fråga om balanserad tillväxt och välfärd än megawattimmar och spänningsförluster. Energi är mer en fråga om balanserad tillväxt och välfärd än megawattimmar och spänningsförluster.

4 Lars Sandström, Norrbottens läns landsting, 2008.4 Tillväxt, välfärd och ansvar. Energi är en förutsättning för tillväxt och bra livskvalitet. Energi är en förutsättning för tillväxt och bra livskvalitet. Tillväxt kräver energi, energi kräver en långsiktigt hållbar strategi. Tillväxt kräver energi, energi kräver en långsiktigt hållbar strategi. Energi är en fråga om solidaritet mellan kommuner, regioner och länder. Energi är en fråga om solidaritet mellan kommuner, regioner och länder. Energi är en tillväxtskapande faktor för Norrbotten, Sverige och Europa. Energi är en tillväxtskapande faktor för Norrbotten, Sverige och Europa.

5 Lars Sandström, Norrbottens läns landsting, 2008.5 Ny energipolitik för EU. Ny energipolitik för EU. Integrera energi och klimatproblematiken Integrera energi och klimatproblematiken Nya alternativ ska svara för 10 % i transportsektorn 2020. Nya alternativ ska svara för 10 % i transportsektorn 2020. Energieffektivitet, spara 20 % energi till år 2020. Energieffektivitet, spara 20 % energi till år 2020. 20 % minskning av koldioxidutsläpp 2020. 20 % minskning av koldioxidutsläpp 2020. Strategisk energiplan för ökad konkurrenskraft. Strategisk energiplan för ökad konkurrenskraft. Gemensam extern energipolitik Gemensam extern energipolitik

6 Lars Sandström, Norrbottens läns landsting, 2008.6 Internationell regional samverkan inom energi AER (Assembly of European Regions) The Porjus Energy Group for a Sustainable Society, ”PEGASUS” AER (Assembly of European Regions) The Porjus Energy Group for a Sustainable Society, ”PEGASUS” CPMR (Conference of Peripheral Maritime Regions of Europé), Energy Group CPMR (Conference of Peripheral Maritime Regions of Europé), Energy Group Barentssammarbete med NV Ryssland Barentssammarbete med NV Ryssland Europaforum norra Sverige Europaforum norra Sverige

7 Lars Sandström, Norrbottens läns landsting, 2008.7 Regionernas prioriteringar Regionernas betydelse för EU:s utveckling Regionernas betydelse för EU:s utveckling Säkerställa distribution från perifera regioner. Säkerställa distribution från perifera regioner. Översyn av miljölagstiftning vs energi Översyn av miljölagstiftning vs energi Andra generationens biodrivmedel Andra generationens biodrivmedel Skogens betydelse Skogens betydelse Effektivisering, beteendemönster Effektivisering, beteendemönster Resurser till förnybar energi Resurser till förnybar energi

8 Lars Sandström, Norrbottens läns landsting, 2008.8 Norrbottens fördelar avseende hållbar energi. Befolkning som är intresserad av klimat, miljö och energifrågor. Befolkning som är intresserad av klimat, miljö och energifrågor. Världsledande energiforskning. Världsledande energiforskning. Många småskaliga uppfinnare. Många småskaliga uppfinnare. Duktiga tillverkare av energiprodukter. Duktiga tillverkare av energiprodukter. Avancerade systemlösningar för ihopkoppling av olika energikällor. Avancerade systemlösningar för ihopkoppling av olika energikällor. Stora kunskaper om vattenkraftteknik Stora kunskaper om vattenkraftteknik

9 Lars Sandström, Norrbottens läns landsting, 2008.9 Norrbotten har förnybara energikällor Träbränslen Träbränslen Bioenergi Bioenergi Vindkraft Vindkraft Stora ytor lämpliga för geovärme/kyla Stora ytor lämpliga för geovärme/kyla Spillvärmeflöden från den högteknologiska basindustrin. Spillvärmeflöden från den högteknologiska basindustrin. Solenergi Solenergi Förgasning av svartlut Förgasning av svartlut Vattenkraft Vattenkraft

10 Lars Sandström, Norrbottens läns landsting, 2008.10 Prioriterade insatsområden för länets energiomställning. Energieffektivisering Energieffektivisering Integrera arbetet med energi och klimatpåverkan. Integrera arbetet med energi och klimatpåverkan. FoU för framtidens energilösningar FoU för framtidens energilösningar Effektivare energisystem Effektivare energisystem Länsstrategi för energiförsörjning Länsstrategi för energiförsörjning Förnybara bränslen Förnybara bränslen Bidra med vår energikompetens för en tillväxt och välfärd i Europa. Bidra med vår energikompetens för en tillväxt och välfärd i Europa.

11 Lars Sandström, Norrbottens läns landsting, 2008.11 Landstinget delägare i NENET AB Landstinget i Norrbotten har beslutat att gå in som hälftenägare av NENET AB. Landstinget i Norrbotten har beslutat att gå in som hälftenägare av NENET AB. Tillför ett ägarbidrag på 1 miljon per år Tillför ett ägarbidrag på 1 miljon per år Tryggar en grundfinansiering som ger nya möjligheter. Tryggar en grundfinansiering som ger nya möjligheter. Stärker NENET:s roll på länsnivå Stärker NENET:s roll på länsnivå Påvisar energi och klimatfrågans strategiska betydelse i den regionala planeringen. Påvisar energi och klimatfrågans strategiska betydelse i den regionala planeringen.

12 Lars Sandström, Norrbottens läns landsting, 2008.12 Sammanfattning Energi- en fråga om tillväxt, välfärd och ansvar. Energi- en fråga om tillväxt, välfärd och ansvar. Energistrategi för Norrbotten utarbetas Energistrategi för Norrbotten utarbetas ”Rainbow Energy” Centrumbildning för energi på LTU. ”Rainbow Energy” Centrumbildning för energi på LTU. Delägarskap i Norrbottens Energikontor AB. Delägarskap i Norrbottens Energikontor AB. Fortsatt internationellt engagemang Fortsatt internationellt engagemang

13 Lars Sandström, Norrbottens läns landsting, 2008.13 Kontaktuppgifter Lars.g.sandstrom@nll.se Lars.g.sandstrom@nll.se www.nll.se/regionalt www.nll.se/regionalt


Ladda ner ppt "Miljöutvecklingsdagar 2008 Klimat, miljö och energi Regionala enheten."

Liknande presentationer


Google-annonser