Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sociologi.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sociologi."— Presentationens avskrift:

1 Sociologi

2 Sociologi 100p Sociologi är en vetenskap för alla som är nyfikna på det som är annorlunda och okända i samhället – eller, för den delen vill belysa vardagliga men samtidigt välkända företeelser i ett större perspektiv. Du får lära dig sociologiska teorier om hur genus, etnicitet och klass påverkar vår och andras bild av oss själva och omvärlden. Du lär dig sociologiska metoder som intervjuer och fältobservationer. Du studerar också samhället och samhällsförändringar genom analys av tidningsartiklar, skönlitteratur och film.

3 Vad är detta?

4 Här sover ett barn Lay Lay, 4, Mae Sot, Thailand

5 Vem sover här? Ålder Kön Etnicitet Föräldrar livsvillkor

6 Vad gör denna pojken om 15år
Dong, 9, Yunnan, China

7 Vad gör denna pojken om 15år
Jaime, 9, New York, USA

8 Eller den här flickan

9 Eller?

10 Teoretiska perspektiv
Mikroanalys Makroanalys

11 Teoretiska perspektiv
Mikroteorier Makroteorier Utgår från enskilda individers perspektiv och upplevelse av sociala förhållanden. De tar utgångspunkt i det ”lilla” och har ofta ett aktörsperspektiv. (de uppfattar människan som fritt handlande) Ex: kaffe som social ritual Utgår från samhället som ett övergripande system. De tar sin utgångspunkt i ”det stora” och har ofta ett strukturperspektiv (de betonar de möjligheter och begränsningar för människors handlande som olika regler och mönster i samhället innebär).

12 Du själv då? Kartlägg dig själv och förklara vad som har format dig till den du är – beskriv olika intressen, egenskaper och delar av dig själv och vad som avgjort att dessa är en del av dig. Tips utgå från populärkultur, fritidsintressen, musik, skönlitteratur….

13

14 Sociala strukturer Sociala strukturer Samspelsmönster mellan individer och grupper. Sociala skeenden är inte slumpartade utan de flesta av våra aktiviteter är strukturerade, det vill säga att de är organiserade på ett regelmässigt och upprepat sätt. Även om liknelsen är något vilseledande, kan det ibland vara bra att tänka sig att den sociala strukturen i ett samhälle fyller samma funktion som de balkar som håller en byggnad uppe. Giddens: s26 Ge exempel?

15 Vilka strukturer påverkar dig?

16 B Hur är deras äktenskap?

17 C. Wright Mills ”den sociologiska visionen”

18 Personligt bekymmer eller ett strukturellt problem?
”Låt oss se på äktenskapet. I ett äktenskap kan en man och en kvinna uppleva personliga bekymmer, men när skilsmässotalet under de första årens äktenskap är 250 på tusen försök, tyder det på att det är ett strukturellt problem som rör äktenskapsinstitutionen och familjen…” C. Wright Mills ”den sociologiska visionen” 1959 s16

19 Generella problem ”Så länge familjen som institution förvandlar kvinnor till förtjusande små slavinnor och män till deras herrar och försörjare, som samtidigt förblir osjälvständiga dibarn, kommer det att vara omöjligt att med rent privata lösningar behandla problemet med hur äktenskapet ska blir tillfredställande.” C. Wright Mills ”den sociologiska visionen” 1959 s17

20 Personliga bekymmer eller allmänna problem
Arbetslöshet ”När bara en person är arbetslös i en stad är det hans personliga bekymmer, och för att komma till rätta med det intresserar vi oss rimligen för hans personlighet, färdigheter och direkta möjligheter. Men om 15 miljoner är arbetslösa i en nation med 50 miljoner arbetstagare är det ett problem som vi inte kan hoppas finna lösningen på inom ramen för de möjligheter som står öppna för varje enskild individ. Själva möjlighetsstrukturen har rasat samman. Både en korrekt uppställning av problemet och de eventuella lösningarnas variationsvidd kräver att vi tar hänsyn till samhällets ekonomiska och politiska institutioner och inte bara en samling individers personliga situation och karaktär. … Så länge en ekonomi är så konstruerad att depressioner uppträder blir det omöjligt att komma med personliga lösningar på arbetslöshetsproblemet.” C. Wright Mills ”den sociologiska visionen” 1959 s15- 17

21 Konsensusteorier Kommer du bli lönsam lille vän

22 Konfliktteorier Konfliktteorier

23 Konsensus vs. konflikt Konsensusteorier: Hävdar att samhällets normaltillstånd är präglad av harmoni och samförstånd mellan grupper och individer Konfliktteorier: hävdar att samhällets normaltillstånd är präglat av harmoni och samförstånd mellan grupper och individer

24 Mikro- och makroanalys

25 Sociologisk analys Underbygg med empiri Undersökning Statistik
Observationer Koppla empiri till teori Pröva empirin mot teorier Var reflekterande Reflektera utifrån erfarenheter, andra studier och dokumentärer Ha ett kritiskt perspektiv Belysa maktförhållanden, svårigheter och orättvisor Var självkritisk Pröva dina slutsatser

26 Pröva på: Facebook Mobiltelefoni Mc Donalds Hårdrock Hip Hop Golf
Dagis Märkesjeans Spotify Varför vi tränar på gym?

27 Läs texten som jag delar ut
Hur förstår man ”Benny” ur ett makro respektive mikroperspektiv? Vilka frågor ställs? Hur besvaras de

28

29 obekvämt 2,13min


Ladda ner ppt "Sociologi."

Liknande presentationer


Google-annonser