Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Penningpolitisk rapport oktober 2009. Återhämtningen tar tid.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Penningpolitisk rapport oktober 2009. Återhämtningen tar tid."— Presentationens avskrift:

1 Penningpolitisk rapport oktober 2009

2 Återhämtningen tar tid

3 Finansmarknaderna fungerar bättre … TED-spread, räntepunkter Källor: Reuters EcoWin och RiksbankenAnm. Differensen är beräknad som skillnaden mellan tre månaders interbankränta och tre månaders statsskuldväxel. Lehman Brothers Koordinerad räntesänkning Utlåning från centralbanker

4 … men fortfarande med stort statligt stöd Centralbankers balansomslutning, procent av BNP Källor: Bureau of Economic Analysis, Eurostat, Office for National Statistics, SCB samt respektive centralbank % %

5 Återhämtning från låg nivå BNP-nivå, index 2007 kvartal 4 = 100 Källor: Bureau of Economic Analysis, Eurostat, SCB och RiksbankenAnm. Kvartalet innan recessionen bröt ut i USA = 100

6 Förtroendet ökar Konfidensindikatorer, nettotal, säsongsrensade data Källa: Konjunkturinstitutet

7 Bräcklig grund Index 2005 = 100 Källa: SCB

8 Arbetslösheten stiger Procent av arbetskraften, säsongsrensade data Källor: SCB och RiksbankenAnm. Data före 1993 är länkad av Riksbanken. Streckad linje avser Riksbankens prognos, 15-74 år. %

9 Stabil underliggande inflation Årlig procentuell förändring Källor: SCB och RiksbankenAnm. KPIF är KPI med fast bostadsränta. Streckad linje avser Riksbankens prognos. % %

10 Reporäntebanan en prognos – inte ett löfte Procent, kvartalsmedelvärden Källa: Riksbanken Anm. Osäkerhetsintervallet tar inte hänsyn till att det kan finnas en nedre gräns för reporäntan. Osäkerhetsintervallen visar det intervall inom vilket inflationen med 50, 75 och 90 procents sannolikhet bedöms hamna. Streckad linje avser Riksbankens prognos. Större effekter av stödåtgärder Förtroendet stärks snabbare Utfasning av stödåtgärder Högre produktivitet %

11 Återhämtningen tar tid


Ladda ner ppt "Penningpolitisk rapport oktober 2009. Återhämtningen tar tid."

Liknande presentationer


Google-annonser