Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nils Holgersson Fjärrvärme Nils Holgersson - 2011 Rapport Nationell 20110922 www.nilsholgersson.nu.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nils Holgersson Fjärrvärme Nils Holgersson - 2011 Rapport Nationell 20110922 www.nilsholgersson.nu."— Presentationens avskrift:

1 Nils Holgersson Fjärrvärme Nils Holgersson - 2011 Rapport Nationell 20110922 www.nilsholgersson.nu

2 Fjärrvärme - NH2011 Sammanfattning Fjärrvärmepriserna har ökat från 748 till 770 kr/MWh inkl moms vilket motsvara en ökning på i medeltal 3,0%. Prisutvecklingen på fjärrvärmesidan har generellt lagts på en nivå på omkring 3-4,5 % de senaste åren. Den ackumulerade prisutvecklingen för fjärrvärmen under den senaste 5-årsperioden (2007-2011) är drygt 15% vilket är dubbelt så mycket som inflationen under samma period (ca 7,5%).

3 Fjärrvärme - NH2011 Fjärrvärmepriserna har ökat från 748 till 770 kr/MWh inkl moms vilket motsvara en ökning på i medeltal 3,0%. Detta är samma nivå på prisförändring som förra undersökningen (2,9%)

4 Fjärrvärme & KPI - NH2011 Här redovisas prisutvecklingen för fjärrvärmekommunerna (medelpris) jämfört med inflationen (KPI), utvecklingen för 2007-2011 visas. Prisutvecklingen för fjärrvärme är ungefärligen dubbelt så stor som konsumentprisindex för tidsperioden.

5 Fjärrvärme & Ägande - NH2011 Här redovisas prisutvecklingen för fjärrvärme för: Privata/statliga företag (röd linje) Kommunala företag (gul linje) Medelpriser (svart streckad linje) Konsumentprisindex (grön streckad linje) Privata/Statliga aktörer tycks driva prisutvecklingen som är tydligt mer än inflationen sett över tiden. Under perioden 1996 – 2003 utvecklades fjärrvärmepriset på samma sätt som inflationen. Efter 2003 frikopplades fjärrvärmepriset från konsumentprisindex.

6 Fjärrvärme - NH2011 34 (13%) av landets fjärrvärmekommuner har höjt sitt fjärrvärmepris mer än 30% mellan åren 2006 och 2011. KPI har under samma period ökat med 10%. Företagen som ligger ovanför den svarta linjen har både ett högt pris och en stor ökningstakt


Ladda ner ppt "Nils Holgersson Fjärrvärme Nils Holgersson - 2011 Rapport Nationell 20110922 www.nilsholgersson.nu."

Liknande presentationer


Google-annonser