Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kan Ki67 bestämmas i rutin?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kan Ki67 bestämmas i rutin?"— Presentationens avskrift:

1 Kan Ki67 bestämmas i rutin?
I så fall hur? Lund, Dorthe Grabau

2 Variation Samlad variation = biologisk variation + mätningsvariation
Variation i bestämning Skillnad i prognos Biologisk skillnad mellan kvinnor Först ska vi göra några generella betraktningar mätning. Den samlade variation som visar sig vid till ex skillnad i prognos den är sammansatt av biologisk variation som inom bröstcancer är skillnad i en faktor mellan kvinnor med sjukdomen och så variationen i mätningen av faktorn. Är mätningsvariationen liten och den biologiska variation stor så finns det stor chans att få skillnad i prognos.

3 Variation Samlad variation = biologisk variation + mätningsvariation
Variation i bestämning Biologisk skillnad mellan kvinnor Ingen skillnad i prognos Finns det ingen skillnad i prognos kan detta bero på att det bara finns lite skillnad i en faktor mellan kvinnor.

4 Variation Samlad variation = biologisk variation + mätningsvariation
Variation i bestämning Biologisk skillnad mellan kvinnor Ingen skillnad i prognos Men tyvärr kan det också bero på att det finns stor biologisk skillnad mellan kvinnor men att mätningsvariationen är så stor att den slörar bilden så en stor biologisk variation inte gir skillnad i prognos. Nu ska vi så titta på vilka av dessa tre senarier som gäller för Ki67 bestämning.

5 Drömsituation för avläsning
Låg Hög procent Hyr lätt en faktor är att reproducerar avhänger av fördelningen mellan låg och hög exprimerande fall. Drömsituationen för patologer är att faktorn är fördelad så det fins stor skillnad mellan låg och hög och samtidig finns ingen fall i mellangruppen.

6 Stor skillnad mellan olika tumörer
Låg Hög I mikroskopet ser det ut såhär. Låg expression här och hög här och det är mycket lätt att grupperar fallen på rätt sätt.

7 Ki67 i verkligheten låg hög Maria Klintman
I verkligheten ser fördelningen av Ki67 utt såhär. Detta är Maria Klintmans fall och hon har räknad Ki67 på TMA. Medianvärdet ligger på ungefär 9% och de flesta av fallen Finns mellan 1 och 20% och överlappat är mycket stort.

8 Ki67 avläsning Cut off olika beroende på primär antikropp och IHC metod varierar i studier mellan 3,5 och 34% Heterogenicitet stor skillnad inom en tumör i Ki67 expression Reproducerbarhet kan samma patolog få samma resultat? kan samma patologiavdelning få samma resultat? kan hela Sverige få samma resultat? När Ki67 färgningar ska avläsas, så är cut off viktig. Tyvärr är denna beroende på båda vilken primär antikropp och vilken IHC metod som användas. Vi har tidigare set att cut off varierer mellan 3,5 och 34% i olika studier. Medverkande till variationen i cut off är att Ki67 kan vara heterogent exprimerad i tumörerna.

9 Ki67 avläsning Minska variationen i avläsningen Bra kvalitet Fixering
Snittjocklek Motfargning

10 Ki67 Celle cyclus Pinhel et al. Breast Cancer Research 2010, 12:R76
Ingela Turesson Manuscript 2009 Pinhel et al. Breast Cancer Research 2010, 12:R76

11 Ki67 i bröstcancer (KVAST)
Bedömningen utförs på invasiv cancer i hot spot Vid tvekan om vilka områden som utgörs av invasiv cancer skall immunhistokemisk färgning för myoepiteliala celler göras I vissa fall kan dubbelfärgning för Ki67 och cytokeratin underlätta bedömningen Bedömningen utförs med x40 objektiv Räkna index på 200 celler med 10 celler i taget Som positiva celler räknas sådana där kärnfärg för DAB (brun) överstiger hematoxylinfärgen (blå) Se Ki67 gränsfall bilden från Lennart Mellblom Index anges med så exakt siffra som möjligt ingen intervallbedömning


Ladda ner ppt "Kan Ki67 bestämmas i rutin?"

Liknande presentationer


Google-annonser