Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nationellt samarbete eHälsa HSU 2012-04-11. Generell titel 2 remisser från SKL Den första presenterades 14 mars. Regionstyrelsen beslutade 27 mars. Remissen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nationellt samarbete eHälsa HSU 2012-04-11. Generell titel 2 remisser från SKL Den första presenterades 14 mars. Regionstyrelsen beslutade 27 mars. Remissen."— Presentationens avskrift:

1 Nationellt samarbete eHälsa HSU 2012-04-11

2 Generell titel 2 remisser från SKL Den första presenterades 14 mars. Regionstyrelsen beslutade 27 mars. Remissen handlade om att  vidga CeHis uppdrag att omfatta kommunerna  Integrera CeHis i SKL  Överföra ägandet av Inera till SKL Regionen är positiv till förslagen, men trycker på att ledning och styrning måste stärkas

3 Generell titel 2 remisser från SKL, forts Den andra remissen är en ny handlingsplan 2013 – 2018. Regionstyrelsen behandlar 24 april.

4 Generell titel Förslaget till handlingsplan- innehåll Stora utmaningar och möjligheter Ny planeringsperiod Kort översikt av tidigare utveckling och omvärld Målbild 2018 Årsvisa mål Vad bör göras gemensamt – innehåll och principer Organisation och styrning Roll och uppdrag för Center för eHälsa Finansiering och ekonomimodell Sammanfattning och förslag till beslut

5 Generell titel Vårt förslag till yttrande Vi är positiva till förslaget om en fortsatt gemensam handlingsplan Vi konstaterar att det är en ”salig röra” med upprepningar från remiss 1 Vi betonar att nuvarande ledningsformer måste utvecklas för att klara den offensiva och förpliktigande målbilden 2018 Vi gillar konstruktionen med målbild 2018 och årsvisa mål, men - de årsvisa målen bör ha en starkare koppling till målbilden - saknar mål som kopplat till den gemensamma stomme som skall göra allt möjligt - behöver kompletteras med vad som behöver göras av landsting, regioner och kommuner - många årsvisa mål för invånartjänster, men dessa måste bottna i infrastruktur och vårdtjänster

6 Generell titel Vårt förslag till yttrande, forts Förslaget innehåller bla att även ekonomi- och HR-system skall göras tillsammans. Vi är positiva, men anser inte att det är eHälsa Förslaget innehåller en ny ekonomimodell, där drift och förvaltning betalas efter utnyttjande. Vi är positiva, men önskar säkerställa effektivisering i drift- och förvaltningskostnader Förslaget innehåller att huvudmän ska kunna ta ett gemensamt ansvar för delar i eHälsoutvecklingen. Vi är positiva men detta förutsätter stark ledning/styrning och tydliga spelregler. Förslaget innehåller att särskilda ökade resurser avsätts för nyutveckling. Vi är positiva, men pekar på behovet av ökad styrning/ledning.

7 Generell titel Vårt förslag till yttrande, forts Vi trycker på att handlingsplanen måste ta ett grepp på informationssäkerheten, som måste samordnas för alla aktörerna i den framtida hälso- och sjukvården. Detta gäller landsting, regioner, kommuner, skattefinansierade vårdaktörer och leverantörer av IT-tjänster.


Ladda ner ppt "Nationellt samarbete eHälsa HSU 2012-04-11. Generell titel 2 remisser från SKL Den första presenterades 14 mars. Regionstyrelsen beslutade 27 mars. Remissen."

Liknande presentationer


Google-annonser