Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kommunbas 2013 Kontoklass 2 2012-05-29. Skuld för kostnadsersättningar och investeringsbidrag (238) Täcka investeringsutgifter av olika slag.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kommunbas 2013 Kontoklass 2 2012-05-29. Skuld för kostnadsersättningar och investeringsbidrag (238) Täcka investeringsutgifter av olika slag."— Presentationens avskrift:

1 Kommunbas 2013 Kontoklass 2 2012-05-29

2 Skuld för kostnadsersättningar och investeringsbidrag (238) Täcka investeringsutgifter av olika slag.

3 Kostnadsersättningar (238) Konton – 2381 Skulder för gatukostnadsersättningar – 2382 Ack upplösningar av gatukostnadsersättningar – 3121 Gatukostnadsersättningar – 2383 Skulder för anläggnings-/anslutningsavgifter – 2384 Ack upplösn. av anläggnings-/anslutningsavgifter – 3122 Anläggnings-/anslutningsavgifter Kostnadsersättningarna bokförs initialt som skuld på underkonton 2381 eller 2383 när pengarna kommer in. I takt med att anläggningarna som kostnadsersättningarna avser skrivs av bokförs upplösningar av skulder för kostnadsersättningar på aktuella underkonton 2382 eller 2384 och motbokas på respektive intäktskonton, 3121 eller 3122 i resultaträkningen.

4 Investeringsbidrag (238) Ny rekommendation sedan 2010 Konton – 2388 Skulder för investeringsbidrag – 2389 Ack upplösning av investeringsbidrag – 357 Investeringsbidrag Investeringsbidragen bokförs initialt som skuld på underkonto 2388. I takt med att anläggningarna som investeringsbidragen avser skrivs av bokförs upplösningar av skulder för investeringsbidrag på underkonton 2389 och motbokas på intäktskonto 357, i resultaträkningen.

5 Skuld för kostnadsersättningar och investeringsbidrag (238) Då de investeringsutgifter som kostnadsersättningarna och investeringsbidragen ska täcka har olika nyttjandeperioder, måste kostnadsersättningarna och investeringsbidragen delas upp proportionellt i förhållande till nedlagda utgifter och beräknad nyttjandeperiod för de olika investeringsobjekten. När de anläggningar som kostnadsersättningarna och investeringsbidragen avser utrangeras ur kontogrupp 10, 11 eller 12 ska utrangering även ske på konto 238.

6 Skuld för kostnadsersättningar och investeringsbidrag (238) Nyttja anläggningsreskontran. Lika många anläggningstyper och avskrivningstyper som ”den vanliga anläggningsreskontran.” Anläggningsreskontran måste kunna ”räkna baklänges” – intäkter i resultaträkningen.

7 Leverantörsskulder (251) Leverantörsskulder till kommunens koncernföretag skall kunna särskiljas ex genom: – annan koddel (motpart) – underindelning av kontot – särskilt konto.

8 Upplupna social avgifter (293) Tidigare två konton: – 277, Sociala avgifter enligt lag och särskild löneskatt – 293, Upplupna sociala avgifter Konto 277, har tagits bort, eftersom social avgifter inte är personalens skulder, utan upplupna kostnader för kommunerna.


Ladda ner ppt "Kommunbas 2013 Kontoklass 2 2012-05-29. Skuld för kostnadsersättningar och investeringsbidrag (238) Täcka investeringsutgifter av olika slag."

Liknande presentationer


Google-annonser