Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kursutveckling * - ett e-verktyg för kursprogression Jan Scheffel *Tidigare: ”Kursbeskrivning”

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kursutveckling * - ett e-verktyg för kursprogression Jan Scheffel *Tidigare: ”Kursbeskrivning”"— Presentationens avskrift:

1 Kursutveckling * - ett e-verktyg för kursprogression Jan Scheffel *Tidigare: ”Kursbeskrivning”

2 En illustration - vanlig händelse Program på KTH Kurs byter lärare. Nytt upplägg. Risk för: bristande hänsyn till kursens historik studenternas förkunskaper från andra kurser CDIO-moment annan anpassning till programmet parallella kursers förläggning av examination Examinationsgraden kan äventyras. Påverkar studentens studieupplägg och genomströmningen. Varför blir det så? kursens roll i program otydlig läraren har egen uppfattning om hur kursen ska utformas kursanalyser ej utnyttjade som kursutvecklingsinstrument

3 SAMMANFATTNING KURSUTVECKLING – en samling dokument över tid (säg 2007-nu) som visar kursens innehåll, roll i program, resultat, historia och utveckling (med studenter) Kursdata Kursanalyser Kurs-PM Kursplaner Förväntade fördelar: Förbättrad, kontinuerlig kursutveckling Studenterna får bättre insikt i aktuella och kommande kurser och deras roller i utbildningen Bättre examination och programgenomströmning Positivt och enkelt för den enskilda läraren: Kan utgå ifrån tidigare kursupplägg (finns i dokumenten) vid kursutveckling Fyller i aktuella fakta från kursomgången + viktigaste förändringarna i Kursdata

4 Kursanalyserna Får en naturlig hemvist. Kan enkelt hittas och läsas av PA, lärare, studenter. Bättre motivation till att skriva dem.

5 Kursutveckling Kronologi 1) UU december 2012 (positiva, önskade pilotkurser) 2) Inbjudan: presentation på UR-THS (feb 2013) 3) Kontakter med Lina Magdalinski, Åsa Lindström - KTH Social 4) Pilotkurser: SF1661, ED1100 och EH2010 5) Möte Elin och Pontus, THS Utbildningsinflytande (april 2014) 6) UU-möte (juni 2014)

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17 Resultat från tre pilotkurser SF1661 Perspektiv på Matematik 6 hp (obl: CL, åk 1) ED1100 Ingenjörsvetenskap 7.5 hp (obl: CL, åk 1) EH2010 Projektstyrning 7.5 hp (avanc nivå, alla program)

18 Pilotkurs 1 SF1661 Perspektiv på Matematik 6 hp (obl: CL, åk 1) Hans Thunberg (f d PA CL och OPEN) Kursansvarig: ”Arbetet med dokumentet är en piece of cake.” Visade sidorna Kursutveckling vid första föreläsningen men har inte ordat mer om dem. Studentenkät: ”Uppskattar du översikten "Kursutveckling" på kursens webbsida om hur kursen fungerar och utvecklas?” Ja, i hög grad 25% Ja, i viss mån 44% Nej, inte så mycket 25% Nej, inte alls 5% 36 svarade - Hur kursen fungerar är ju av hög grad intressant! Hur kursen utvecklats innan har inte intresserat mig däremot. (Ja, i viss mån.) - Det är bra att den finns där, men jag har haft för mycket annat att göra för att hinna ta del av den. (Ja, i viss mån.)

19 Pilotkurs 2 ED1100 Ingenjörsvetenskap 7.5 hp (obl: CL, åk 1) Jan Scheffel (f d PA CL och OPEN) Kursansvarig: Jävig ;) Nämnde "Kursutveckling” helt kort under första föreläsningen då kursupplägget gicks igenom. Studentenkät: "Uppskattar Du översikten "Kursutveckling" om hur kursen fungerar och utvecklas?” Ja Nej 14 18 3 1 36 svarade Kursnämnden tyckte att "Kursutveckling" på KTH Social var bra men trodde knappast att genomsnittsstudenten i åk 1, termin 1 tittade så mycket på detta.

20 Pilotkurs 3 EH2010 Projektstyrning 7.5 hp (avanc nivå, alla program) Joakim Lilliesköld (GA/PA EES) Kursansvarig: ”Från ett lärarperspektiv tycker jag det är självklart att detta skall läggas till.” ”Som GA tycker jag detta är ett måste, Jag har länge ansett att tvånget på kursanalyser bör avskaffas om vi inte kan hitta en plats för dessa som har en publik. Det är precis vad detta system skapar. Helt plötsligt blir det tydligt varför man skall göra detta. Att man skall förhålla sig till ett antal mål. Att man måste fixa till de brister man har, etc. Så jag anser inte att det finns något att fundera på.”

21 Pilotkurs 3 (forts) EH2010 Projektstyrning 7.5 hp (avanc nivå, alla program) Joakim Lilliesköld (GA/PA EES) I studentenkät: ”Uppskattar du översikten "Kursutveckling" på kursens webbsida om hur kursen fungerar och utvecklas?” Studentsynpunkt: -Ja, att se kursutvärderingsresultatet så pass enkelt är intressant just när man ska välja kurser och inte har hört något speciellt ryktesvägen. Dessutom får man en känsla för hur givande en kurs har uppfattats av andra. Man får dessutom, i och med att kurs-PM också ligger där, en vink om vad kursen konkret innebär (eller, ja, har inneburit tidigare omgångar). Kort svar: Ja, i hög grad.

22 SAMMANFATTNING KURSUTVECKLING – en samling dokument över tid (säg 2007-nu) som visar kursens innehåll, roll i program, resultat, historia och utveckling (med studenter) Kursdata Kursanalyser Kurs-PM Kursplaner Förväntade fördelar: Förbättrad, kontinuerlig kursutveckling Studenterna får bättre insikt i aktuella och kommande kurser och deras roller i utbildningen Bättre examination och programgenomströmning Positivt och enkelt för den enskilda läraren: Kan utgå ifrån tidigare kursupplägg (finns i dokumenten) vid kursutveckling Fyller i aktuella fakta från kursomgången + viktigaste förändringarna i Kursdata

23 Förslag Kursutveckling läggs in under rubriken ”Allmänt” på KTH Socials kurshemsidor (Kan exempelvis implementeras av TEL-styrgruppen) informationsmöte hålls med PA/GA

24 UU:s kommentar, juni 2014: ”Utbildningsutskottet stödjer förslaget men vill att vidare diskussioner förs med PA och GA.”

25 Tack för ordet

26 Studentsynpunkter THS ”UR (Utbildningsrådet - SNO och PAS från alla sektioner) har under året diskuterat en del om hur vi kan göra kursutvecklingen mer synlig för studenter som läser en kurs.” ”Vi tror som du att detta verkligen kan hjälpa lärare och studenter att förstå en kurs historia och dess roll i ett program samtidigt som man kan lyfta fram de iterativa förbättringar av kursen som skett för att visa studenterna att deras åsikter spelar roll.” Per-Viktor Bryntesson Chef för utbildningsinflytande, THS

27


Ladda ner ppt "Kursutveckling * - ett e-verktyg för kursprogression Jan Scheffel *Tidigare: ”Kursbeskrivning”"

Liknande presentationer


Google-annonser