Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ÖVERSIKTSPLAN behandlar bara allmänna intressen är därför inte bindande kan inte överklagas (innehållsmässigt) DETALJPLAN OMRÅDESBESTÄMMELSER FÖRHANDSBESKED.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ÖVERSIKTSPLAN behandlar bara allmänna intressen är därför inte bindande kan inte överklagas (innehållsmässigt) DETALJPLAN OMRÅDESBESTÄMMELSER FÖRHANDSBESKED."— Presentationens avskrift:

1 ÖVERSIKTSPLAN behandlar bara allmänna intressen är därför inte bindande kan inte överklagas (innehållsmässigt) DETALJPLAN OMRÅDESBESTÄMMELSER FÖRHANDSBESKED LOV innehåller avvägningar mellan allmänna och enskilda intressen är bindande för såväl myndigheter som enskilda kan överklagas av den som är berörd

2 Skyddsbestämmelser q 1, q 2 ___________________________ Varsamhetsbestämmelser bef beb k 1, k 2 Utseendebestämmelser ny beb f 1, f 2

3 q 1 Byggnaden får inte rivas q 2 Befintliga fönster och dörrar ska bevaras q 3 Befintliga byggnaders dekorerade puts- fasader ska bevaras. Underhåll ska ske med ursprungliga material, kulörer och arbetstekniker.

4 q Värdefull miljö. PBL 3:12 är tillämplig på befintliga hus. Även nya byggnader och markanläggningar ska anpassas till de särskilda kulturhistoriska värdena i omgivningen.

5 Utseende Nya byggnader ska placeras och utformas med hänsyn till det kulturhistoriska riksintresset.

6

7 Läs beskrivningen!

8

9

10

11

12

13

14

15


Ladda ner ppt "ÖVERSIKTSPLAN behandlar bara allmänna intressen är därför inte bindande kan inte överklagas (innehållsmässigt) DETALJPLAN OMRÅDESBESTÄMMELSER FÖRHANDSBESKED."

Liknande presentationer


Google-annonser