Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fastighetsvärdering. Pris: 750 - 950 000 kr Utropspris: 1500 kr Värderas till 25 – 35 000 kr Bud på auktionen: Inga Pris: ??? kr Ferrari 355.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fastighetsvärdering. Pris: 750 - 950 000 kr Utropspris: 1500 kr Värderas till 25 – 35 000 kr Bud på auktionen: Inga Pris: ??? kr Ferrari 355."— Presentationens avskrift:

1 Fastighetsvärdering

2 Pris: 750 - 950 000 kr Utropspris: 1500 kr Värderas till 25 – 35 000 kr Bud på auktionen: Inga Pris: ??? kr Ferrari 355

3 Pris Säljare Hur uppstår värdet? Köpare Antal

4 Mest sannolikt pris Pris Antal köp Möjligt intervall för avslut Säljarens lägsta pris Köparens högsta pris Köpare Säljare Pris

5 Fastighetsvärdering Ändamålet med värderingen Vad ska värderingen användas till? Överlåtelse Ekonomisk redovisning Belåning Lagfartsansökan Exekutiva förfaranden

6 Fastighetsvärdering Värderingsmetoder Ortsprismetoden -Erfarenhetsmetoder -Fastighetstaxering Nuvärdesmetoden -Massvärdering Produktionskostnadsmetoden

7 Fastighetsvärdering Prisbildning Vad påverkar priset? Marknaden Objektet Finansiering Planer och miljö Irrationella faktorer

8 Fastighetsvärdering Prisbildning Objektet Läge, läge, läge Standard, standardpoäng Storlek Tomten, vädersträck Underhåll/Finish, orginalskick eller renoverat. Uppvärmning, direkt el alt. Bergvärme.

9 Fastighetsvärdering Prisbildning Finansiering Ränteläget Befintliga lån Kontantinsats Säljarrevers Byteslägenhet

10 Fastighetsvärdering Prisbildning Planer och miljö Byggrätt, går det att bygga ut? Skola och butiker, finns i närområdet? Immisioner, störningar från grannfastigheter Strand Rekreation

11 Fastighetsvärdering Prisbildning Irrationella faktorer Väder vid visningen Rätt/Fel färger i huset Grannarna Ordning/Städning Styling

12 Fastighetsvärdering Prisbildning Planpåverkan Naturresurslagen Plan- och bygglagen Miljöbalken Väglagen Järnvägslagen

13 Fastighetsvärdering Prisbildning Miljöpåverkan Trafik Industribuller Lukt Grannar Gräs/Betong Vatten

14 Fastighetsvärdering Prisbildning Marknadsanalys Omvärldsbevakning Vad händer i orten Objektet

15 Fastighetsvärdering Prisbildning Finansiering Bankkontakter Inteckningar Reverser Annan finansiering

16 Fastighetsvärdering Prisbildning Förändring av fastigheten Hyreshus - Bostadsrätt Avstyckning av tomt/er Tredimensionell fastighetsbildning Ändrad byggrätt Ändrad taxering


Ladda ner ppt "Fastighetsvärdering. Pris: 750 - 950 000 kr Utropspris: 1500 kr Värderas till 25 – 35 000 kr Bud på auktionen: Inga Pris: ??? kr Ferrari 355."

Liknande presentationer


Google-annonser