Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kundundersökning mars 2010 Operatör: Värmlandstrafik AB Trafikslag: Tåg Sträcka: Karlstad - Charlottenberg.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kundundersökning mars 2010 Operatör: Värmlandstrafik AB Trafikslag: Tåg Sträcka: Karlstad - Charlottenberg."— Presentationens avskrift:

1 Kundundersökning mars 2010 Operatör: Värmlandstrafik AB Trafikslag: Tåg Sträcka: Karlstad - Charlottenberg

2 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Värmlandstrafik Karlstad - Charlottenberg 2 Rikstrafiken genomför årligen kundundersökningar för att följa upp och utvärdera upphandlad trafik, ge operatörerna ett verktyg i deras arbete att höja den kundupplevda kvaliteten samt för att sprida information om kollektivtrafiken och Rikstrafiken. Huvudsyftet med kundundersökningarna är att få kunskap om hur nöjda kunderna är som reser med den av Rikstrafiken upphandlade trafiken. 2010 års kundundersökning har genomförts på totalt 39 linjer, vilka fördelade sig enligt följande: 10 buss-, 7 flyg-, 18 tåg-, 2 nattåg- och 2 färjelinjer. Bakgrund och syfte

3 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Värmlandstrafik Karlstad - Charlottenberg 3 Fältarbetet för Rikstrafikens kundundersökning 2010 genomfördes i mars. Denna sträcka mättes på helger samt vardagar, fördelat i båda riktningarna, Karlstad-Charlottenberg samt Charlottenberg-Karlstad. Antal mätta turer på sträckan: 8 st. Antal utdelade enkäter: 311 st. Antal insamlade enkäter: 282 st. Svarsfrekvens: 90,7%. Bortfall: 9,3%. Resultaten har viktats mot statistik om antal resenärer på vardag och helg, under mätveckorna. Metodbeskrivning

4 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Värmlandstrafik Karlstad - Charlottenberg 4 På betygsfrågorna får användarna ge betyg mellan 1 – 7, där 1 = lägsta betyget och 7 = högsta betyget. Samtliga betygsfrågor får ett indextal mellan 0 och 100 där 100 står för ’total nöjdhet’ - högsta betyg på frågan och 0 för motsatsen, betyget 1 på frågan. Indextalen beräknas på följande sätt: Index = (Medelvärde – 1) x (100/6) Indexnivåerna klassificeras enligt följande indelning: Index 0 – 50 = helt oacceptabelt 51 – 54 = mycket dålig 55 – 60 = dålig 61 – 69 = medelbetyg / genomsnitt 70 – 74 = bra 75 – 79 = mycket bra 80 – = utomordentligt bra Klassificering av indexnivåer

5 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Värmlandstrafik Karlstad - Charlottenberg 5 Helhetsintrycket av resan får ett index på 76 år 2010, vilket motsvarar betyget mycket bra och är en förbättring sedan 2009. En mycket hög andel av resenärerna skulle rekommendera andra att resa med denna tåglinje. Både att boka biljetter till resan samt hämta ut biljetterna anses vara mycket enkelt. Resenärerna är mycket nöjda med informationens tydlighet på stationen och ombord på tåget. Tidhållningen på tågen ligger på en bra nivå, fast vi kan se en nedgång sedan förra årets mätning. Att stiga ombord på tåget upplevs som mycket enkelt, vilket även äldre resenärer anser och är en förbättring sedan förra årets mätning. Resenärerna känner sig trygga och säkra när de reser med tåg på denna linje. Resenärerna anser att det är mycket enkelt att resa med bagage. Temperaturen anses vara behaglig ombord på tågen och har fått bättre värden än förra året. Tågen anses vara utomordentligt bra städade och har fått bättre värden än 2009. Sammanfattning

6 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Värmlandstrafik Karlstad - Charlottenberg 6 Värdena för hur bekväma sittplatserna är ligger på en mycket bra nivå och har fått bättre värden än förra året. Personalen ombord på tågen anses vara mycket serviceinriktade. För att öka nöjdheten hos resenärerna på denna linje är de vanligaste spontana önskemålen från resenärerna lägre priser (21%), bättre tidhållning (19%) och fler avgångar (13%). Sammanfattning

7 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Värmlandstrafik Karlstad - Charlottenberg 7 Jag är nöjd med tidhållningen på den här resan. Det är bekväma sittplatser ombord. Det är behaglig temperatur ombord. Det är välstädat ombord. Personalen ombord är serviceinriktad. Det finns tydlig information på stationen för att jag ska få den information jag behöver om min resa. Informationen från personalen ombord är tydlig. Informationen på skyltningen ombord är tydlig. Det känns tryggt och säkert att resa med detta fordon. Det är enkelt att resa med bagage. Det var enkelt att stiga ombord.

8 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Värmlandstrafik Karlstad - Charlottenberg 8 Vilka förväntningar hade du på denna resa? Det var enkelt att boka biljetter till den här resan. Det var enkelt att hämta ut biljetter till den här resan. Biljetterna till denna resa är prisvärda. Vad anser du om utbudet av mat ombord? (Frågan ställs ej för denna linje) Vad anser du om kvaliteten på maten ombord? (Frågan ställs ej för denna linje) Vilket är ditt totala helhetsintryck av denna resa? Hur troligt är det att du rekommenderar andra att resa med denna linje?

9 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Värmlandstrafik Karlstad - Charlottenberg 9

10 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Värmlandstrafik Karlstad - Charlottenberg 10

11 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Värmlandstrafik Karlstad - Charlottenberg 11

12 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Värmlandstrafik Karlstad - Charlottenberg 12

13 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Värmlandstrafik Karlstad - Charlottenberg 13

14 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Värmlandstrafik Karlstad - Charlottenberg 14

15 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Värmlandstrafik Karlstad - Charlottenberg 15

16 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Värmlandstrafik Karlstad - Charlottenberg 16

17 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Värmlandstrafik Karlstad - Charlottenberg 17

18 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Värmlandstrafik Karlstad - Charlottenberg 18

19 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Värmlandstrafik Karlstad - Charlottenberg 19

20 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Värmlandstrafik Karlstad - Charlottenberg 20

21 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Värmlandstrafik Karlstad - Charlottenberg 21

22 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Värmlandstrafik Karlstad - Charlottenberg 22

23 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Värmlandstrafik Karlstad - Charlottenberg 23

24 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Värmlandstrafik Karlstad - Charlottenberg 24

25 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Värmlandstrafik Karlstad - Charlottenberg 25

26 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Värmlandstrafik Karlstad - Charlottenberg 26

27 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Värmlandstrafik Karlstad - Charlottenberg 27

28 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Värmlandstrafik Karlstad - Charlottenberg 28 ”Billigare biljett, 110 kr Arvika - Karlstad är lite väl magstarkt.” ”Fler avgångstider att välja mellan.” ”Eluttag” ”Försöka hålla tiderna! Ha mindre inställda tåg.” ”Bättre lufttemperatur - alltför varmt!” ”Bättre info när tågen är sena så man får reda på ungefärliga tider omgående.” ”I detta tåg går det att justera nackstödet, vilket jag verkligen sätter värde på då jag pendlar och ofta vill sova under resan. På de tåg detta saknas skulle jag bli mer nöjd genom justerbara ryggstöd.” ”Tydligare information om varifrån tåget går, samt var det går. Ej endast slutdestination.” ”Plats för bagage utan att behöva lyfta upp det över huvudet.” Finns det något vi skulle kunna göra för att du ska bli mer nöjd som kund?

29 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Värmlandstrafik Karlstad - Charlottenberg 29

30 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Värmlandstrafik Karlstad - Charlottenberg 30

31 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Värmlandstrafik Karlstad - Charlottenberg 31

32 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Värmlandstrafik Karlstad - Charlottenberg 32

33 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Värmlandstrafik Karlstad - Charlottenberg 33

34 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Värmlandstrafik Karlstad - Charlottenberg 34

35 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Värmlandstrafik Karlstad - Charlottenberg 35

36 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Värmlandstrafik Karlstad - Charlottenberg 36


Ladda ner ppt "Kundundersökning mars 2010 Operatör: Värmlandstrafik AB Trafikslag: Tåg Sträcka: Karlstad - Charlottenberg."

Liknande presentationer


Google-annonser