Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ökad användning av antibiotika i Sverige. Sedan 1998 har antibiotikaförsäljningen i Sverige minskat. År 2004 vände dock trenden och under de senaste två.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ökad användning av antibiotika i Sverige. Sedan 1998 har antibiotikaförsäljningen i Sverige minskat. År 2004 vände dock trenden och under de senaste två."— Presentationens avskrift:

1 Ökad användning av antibiotika i Sverige

2 Sedan 1998 har antibiotikaförsäljningen i Sverige minskat. År 2004 vände dock trenden och under de senaste två åren har försäljningen ökat stadigt. Varför?

3 Under de senaste två åren har antibiotikaförsäljningen i Sverige ökat. Försäljningen under det första halvåret 2007 var betydligt högre än motsvarande period året innan. Vad beror ökningen på? Ökad sjuklighet, ökad tillgänglighet till vård eller ändrade attityder hos förskrivare, patienter och föräldrar?

4 Procentuell ökning av antibiotika (J01) i öppenvård, mätt i DDD/1000 invånare och dag, första halvåret 2007 jämfört med första halvåret 2006, länsvis. Källa: Apoteket AB Ökningen syns i alla län, men variationen är stor.

5 Varför förskrivs det mer antibiotika i storstadsregionerna? Beror det på sjukare befolkning, större tillgänglighet till vård eller något annat? Total försäljning av antibiotika (J01 exkl metenamin) första halvåret 2007. Länsvis, DDD/1000 invånare och dag. Källa: Apoteket AB Den streckade ytan visar ökningen jämfört med första halvåret 2006.

6 Ökningen är störst i de största preparatgrupperna. Har penicillin / tetracyklin mot snuva och hosta blivit vanligare? Öppenvård Källa: Apoteket AB

7 Ökningen i antalet recipen följer samma mönster som DDD, vilket tyder på att ökningen inte är en följd av ändrad doseringsregim. Källa: Apoteket AB

8 Förskrivningen till barn upp till 15 år ökar kraftigt – oftast får de penicillin (visas inte här). Ålder i antal år


Ladda ner ppt "Ökad användning av antibiotika i Sverige. Sedan 1998 har antibiotikaförsäljningen i Sverige minskat. År 2004 vände dock trenden och under de senaste två."

Liknande presentationer


Google-annonser