Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

BILD 1 1. Frågeställningar - underlag för diskussion med offentliga myndigheter Hur ser arbetskraftsförsörjningen ut i er kommun under de närmaste 20 åren?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "BILD 1 1. Frågeställningar - underlag för diskussion med offentliga myndigheter Hur ser arbetskraftsförsörjningen ut i er kommun under de närmaste 20 åren?"— Presentationens avskrift:

1 BILD 1 1. Frågeställningar - underlag för diskussion med offentliga myndigheter Hur ser arbetskraftsförsörjningen ut i er kommun under de närmaste 20 åren? Det är bekräftat att företag/org. som förmår ta tillvara på olika kompetenser tenderar att vara mer framgångsrika än andra: hur är din kommun rustad för att möta en framtida kundgrupp med andra preferenser/bakgrund? Kommunal marknadsundersökning: har en inflyttad invandrar familj samma syn på det goda samhället som en inflyttad svensk familj? Kan det finnas behov av en dialog för att på sikt anpassa den kommunala verksamheten? Har det förts någon offentlig debatt i kommunen om vad man vill med sin invandrarpolitik? Har kommunen förberett sig på mottagandet av invandrare?

2 BILD 2 2. Frågeställningar - underlag för diskussion med offentliga myndigheter  Trots större svårigheter vet vi att invandrare tenderar bli egna företagare i större utsträckning än infödda svenskar: på vilket sätt kan tror ni att kommunen kan underlätta/ uppmuntra till detta?  Skulle du/din verksamhet kunna tänka dig att ta emot en praktikant från ett annat land?  Känner du till var du/ni kan vända dig för att anmäla Ert intresse?

3 BILD 3 3. Forts. frågeställningar – underlag för diskussion med offentliga myndigheter Europas befolkning kommer inte att räcka till för att täcka framtidens behov av arbetskraft: på vilket sätt kan Norrbotten förbereda sig för att kunna konkurrera om framtidens arbetskraft med övriga Europa? COOP, IKEA, Telia, Föreningssparbanken mfl uppdaterar sig löpande om vilka folkgrupper som anländer till länet/landet. Syftet är att anpassa sortimentet och öka marknadsandelarna. Om inte ekonomiska incitament finns – vad kan få offentliga myndigheter/org. att anpassa sina verksamheter till nya kundgrupper?

4 BILD 4 1. Frågeställningar - till företagare med utländsk bakgrund Vad var det som fick dig att starta eget företag? Hur ser du på att vara egen företagare Sverige? Har du några erfarenheter/tankar/idéer av företagande i ett annat land? Vad kan svenskt näringsliv lära sig av dem? Arbetar du idag med det du är utbildad för – har du det arbete du vill ha? Har du erfarenheter av att bo i en storstadsregion – är det någon skillnad att bo och verka i Norrbotten?

5 BILD 5 2. Frågeställningar - till företagare med utländsk bakgrund  Är du med i någon företagarorganisation/lokalt nätverk?  Om du skulle starta ditt företag idag – skulle du välja samma bransch och göra på samma sätt?  Hur ser ditt företag ut om tio år?  Vad är dina upplevelser av att samarbeta med kommun, banker, försäkringsbolag, af, mm i samband med etableringen av ditt företag? (Kommun, bank, försäkringar, osv)

6 BILD 6 3. Frågeställningar - till företagare med utländsk bakgrund  Finns det något som dessa aktörer hade kunnat göra annorlunda för att underlätta för dig att starta eget/komma in på arbetsmarknaden?  Hur ser du på integrationsdebatten som förs i Sverige – vilka frågor anser du är viktiga att diskutera?  Om du var statsminister för en dag – vad skulle du göra för att underlätta för dem som kommer till Sverige idag?  Tror du att du är kvar i Norrbotten om tio år?  Får vi återkomma vid ett senare tillfälle? (Kanske ställa fler frågor, berätta hur det gick med arbetet)


Ladda ner ppt "BILD 1 1. Frågeställningar - underlag för diskussion med offentliga myndigheter Hur ser arbetskraftsförsörjningen ut i er kommun under de närmaste 20 åren?"

Liknande presentationer


Google-annonser