Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tjänstepension.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tjänstepension."— Presentationens avskrift:

1 Tjänstepension

2 Collectum – Knutpunkt för ITP
Ägs av PTK och Svenskt Näringsliv Administrerar ITP 1 och ITPK-valet Hanterar förmånstagarregistret för ITP och TGL Fakturerar arbetsgivaren Informerar om ITP-planen Utfärdar värdebesked Upphandlar valbara bolag Collectum – Knutpunkt för ITP´s samtliga avtal såsom KFO, bemanningsavtalet, sjö, skärgård, egen regi m fl. Vi ägs av PTK och Svenskt Näringsliv, för arbetare är Fora vår motsvarighet. Kollektivavtal en förutsättning för att kunna ha ITP-försäkringen. Under 2012 förmedlade Collectum 25 miljarder kr. Ca 1,9 miljoner människor omfattas av ITP. Vi är ca 150 personer som jobbar på kontoret vid Slussen, Stockholm. Administratör - Vår uppgift är att förenkla och effektivisera administrationen av ITP. Valcentral - för ITP och ITPK-val. Det finns i dag ca aktiva inom ITP-planen. Vi upprätthåller Förmånstagarregistret för de olika efterlevandeskydden. Fakturerar arbetsgivaren ITP- och ITPK-premier, eventuell TGL om den finns hos Alecta. Även premier för utland, kompletterande premier, LP-premier och ITP-K för tex posten och KFO anslutna företag faktureras av Collectum. Informatör – Vi har inget vinstintresse och är opartiska. Därför kan vi ge de försäkrade objektiv information och vägledning. Upphandlare – Ny upphandling gäller från och med 1 juli Sänkta avgifter med 29% och bättre Morningstar raiting än tidigare. Upphandlingen gäller till september 2018. Vår uppgift är att se till att tjänstemännen får så hög tjänstepension som möjligt. Därför väljer vi, på uppdrag av våra ägare, ut de försäkringsbolag som får förvalta tjänstpensionen och ställer krav på både låg avgift och hög historisk avkastning. I den första upphandlingen av förvaltare, 2007, förhandlade vi ner avgifterna med i genomsnitt 65 procent. Vid upphandlingen av fondbolag 2010, pressade vi avgifterna med i snitt 44 procent. På så sätt ser vi till att mer går till pensionsspararnas plånböcker istället för till förvaltarnas avgifter. 2

3 Många valmöjligheter till låga kostnader och möjlighet till hög avkastning
Syftet med upphandlingen. Det man tittar på är att det ska vara så låg avgift som möjligt och så hög avkastning som möjligt. Vid den senaste förhandlingen med 45 bolag var 7 traditionella och 13 fondbolag intresserade. 5 trad och 12 fondbolag kom in med offert. Avgifterna sänktes ordentligt. Vad händer med personer som har pengar i bolag som inte längre upphandlas? Jo de måste göra omval. Collectum skickar ut en förfrågan, först ett brev sedan två påminnelser. Man får stanna kvar i sitt gamla bolag. 51% av alla som får göra ett omval gör ett omval. De som inte gjorde ett omval hamnar i ickevalsbolaget Alecta. Om man väljer att ligga kvar ska man tänka på att de bolagen är inte upphandlade och kan göra vad som helst med avgiften.

4 Avgiften – spelar den någon roll?
Kalle 30 år Tjänar kr/mån Går i pension 67 år kronor kronor kr i avgift kr i avgift 0,39 % 0,86 % Avgiften spelar en stor roll för den framtida pensionens storlek och avgiften är också den enda faktor som är känd på förhand. Avkastningen spelar ju lika stor roll som avgiften men för den kan man ju bara säga hur det historiskt har sett ut. Avgiften betalar du varje månad oavsett om börsen går upp eller ner. Ett exempel: Kalle är 30 år gammal och tjänar kr i månaden. Han kommer att jobba hos en arbetsgivare som betalar till tjänstepensionen fram till dess att han går i pension vid 67 års ålder. Snittavgiften bland de fonder som Collectum upphandlat är 0,39 procent. Det innebär att Kalle kommer att ha betalat kr i avgift på sitt pensionssparande när han väl går i pension. Om han däremot skulle köpa samma fonder ute på ”öppna” marknaden där den fria konkurrensen råder skulle han betala 0,86 procent och därmed ha betalat kronor i avgifter (med andra ord dubbelt så mycket). Men eftersom avgiften också urholkar de pengar Kalle varje månad sparar så blir den verkligen effekten en skillnad på kronor, nästan en kvarts miljon. En avgift på under en procent är en låg avgift och ändå blir effekten så stor. Låt säga att du istället placerat dina pengar i en fond-i-fondlösning med en total avgift på 2,5 procent. Då kommer ditt pensionskapital vara nästan kr lägre jämfört med om du betalat snittavgiften för de upphandlade fonder på 0,39 procent. Vilka slutsatser kan man dra? Avgiften spelar en avsevärd roll för den framtida pensionens storlek!

5 Vad kan den anställde själv påverka?
Välja försäkringsbolag ITP 1 - hälften i traditionell försäkring ITP 2 - väljer för sin ITPK Ickevalsalternativ i Alecta Välja efterlevandeskydd/ förmånstagare Återbetalningsskydd Familjeskydd Familjepension – endast i ITP 2 Den anställde ska göra 3 val. Välj bolag Välj förvaltningsform - traditionell eller fondförsäkring. Det finns 4 bolag med traditionell försäkring, Alecta, AMF, Folksam och Skandia Liv och 5 bolag med fondförsäkring AMF, Danica, SEB, SPP och Swedbank. Välj eventuellt efterlevandeskydd - Återbetalningsskydd (ÅS) innebär att anhöriga får den anställdes intjänade ITP om han eller hon avlider. ÅS kostar ingenting, men om man inte väljer det får man ta del av s.k. arvsvinster (intjänat ITP-kapital från avlidna personer som inte heller har valt ÅS) vilket kan utöka din framtida pension. Familjeskydd (FS) kostar däremot pengar (som dras från den anställdes egen ITP/ITPK). Du kan välja mellan 1-4 PBB som utbetalas 5-20 år. FS är en försäkring som endast gäller så länge tjänstemannen har en anställning inom ITP-området. Om du inte gör något val hamnar dina pengar hos ickevalsbolaget som är Alecta, men då utan återbetalningsskydd och familjeskydd. Familjepension, möjlighet finns att avstå den och istället placera dessa pengar i ditt ITPK-val vilket även möjliggör att din sambo kan få dina pengar.

6 Information från Collectum
Information om ITP Ny anställning Vid 25 år Vid avslutad anställning Årsbesked varje år Skickas ut till 1,4 miljoner privatanställda tjänstemän Valpaket skickas ut till hemadressen då din arbetsgivare anmäler att du börjat på företaget. Vid ny anställning hos arbetsgivare med ITP inom 12 månader skickar vi inte ut ett brev. Har det gått mer än 12 månader skickar vi ett nytt valpaket. När du slutar och arbetsgivaren avanmäler dig skickar vi också ut ett besked om detta. Varje år skickas cirka årsbesked ut. För ITP 1 skickas stycken. För ITP 2 skickas stycken.


Ladda ner ppt "Tjänstepension."

Liknande presentationer


Google-annonser