Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kunskapsorganisation. Förändringar Sammanfaller med förändringar i samhället, livet och konsten (allmän uppfattning hos ’experter’). Etiketter på skeenden.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kunskapsorganisation. Förändringar Sammanfaller med förändringar i samhället, livet och konsten (allmän uppfattning hos ’experter’). Etiketter på skeenden."— Presentationens avskrift:

1 Kunskapsorganisation

2 Förändringar Sammanfaller med förändringar i samhället, livet och konsten (allmän uppfattning hos ’experter’). Etiketter på skeenden Modernism, Post-modernism, industrialism, informationssamhälle

3 Återkoppling Kategorisering Taxonomier Former av kunskapsorganisation

4 Förändringar Skrivkonsten => civilisation (Egypten, Rom, Norden) Trycktekniken => industrialismen (billigt, enkelt, snabbt, sprida idéer, ritningar, beslut) Informationstekniken => ? Fördelar? Nackdelar?

5 Exempel ur verkligeheten Stefan Svallfors, SociologiSvallfors Gästforskare Au Postgång

6 Omedelbara kännetecken ”…omfördelning och omstrukturering av den totala kunskaps- och informationsmassan, av tillgängligheten och av kommunikations- mönstren, av kunskapsprocesserna.” OCH…

7 …fortsättning… ”I övergången försvinner eller marginaliseras en del gammal kunskap och information, medan åtskillig ny tillkommer direkt och indirekt.”

8 Historiskt kan ses att attityden till kunskap och tänkande förändras metoder, beteenden och värderingar i tänkande och kommunikation ändras

9 Skrivteknologin ’Vertikalt’ Individplan, kultur Kunskap som fanns i minnet kunde skrivas ned. Läs- och skrivkunskap krävs. Historia (för oss)

10 Tryckteknologin ’Horisontalplan’ Bredden Samma information kunde nå många. Exempel: Bibeln Uppdelning producent - brukare

11 Informationsteknik ’Globala’ förändringar momentant? Internationalisering (språkligt, kulturellt)? Segregering? Återgång? Makt?

12 Begreppsseparation, eller? Konst – Teknik Färdighetsbegrepp En skomakare kunde konsten och behärskade tekniker. Konst => estetik => mjukt Teknik => industriella processer => hårt

13 Förlagt i IT Två perspektiv, inre och yttre. Inre kretsar runt att objekt, verktyg och miljöer finns inne i tekniken. Mjukvara (ordbehandling, databashantering, e-post)

14 Förlagt i IT fortsättning Yttre kretsar runt att den materiella världen, teknologin inbäddas i artefakter och miljö. Mjuk- och hårdvara (bilar, PDA)

15 Exempel Ubiquitous ComputingUbiquitous Augmented RealityAugmented Cyberspace Embedded TechnologyEmbedded


Ladda ner ppt "Kunskapsorganisation. Förändringar Sammanfaller med förändringar i samhället, livet och konsten (allmän uppfattning hos ’experter’). Etiketter på skeenden."

Liknande presentationer


Google-annonser