Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Inflationsrapport 2005:3 2005-10-20. 1. BNP-världen, utfall och prognos Årlig procentuell förändring Källor: IMF och Riksbanken.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Inflationsrapport 2005:3 2005-10-20. 1. BNP-världen, utfall och prognos Årlig procentuell förändring Källor: IMF och Riksbanken."— Presentationens avskrift:

1 Inflationsrapport 2005:3 2005-10-20

2 1. BNP-världen, utfall och prognos Årlig procentuell förändring Källor: IMF och Riksbanken

3 17. Oljepriset: Utfall och prognoser USD Källor: International Petroleum Exchange och Riksbanken

4 2. Implicita terminsräntor, 15 dagars genomsnitt per den 3 oktober Procent Källa: Riksbanken

5 25. BNP, utfall och prognos för dagkorrigerad och säsongrensad serie Kvartals- och årsförändring i procent Källor: SCB och Riksbanken

6 33. Nyanmälda och kvarstående lediga platser med en varaktighet på mer än tio dagar samt varsel Tre månaders glidande medelvärde Källa: AMS

7 3. UND1X-inflationen, utfall och prognoser Årlig procentuell förändring Källor: SCB och Riksbanken

8 Balanserad riskbild Internationella konjunkturen Oljepriset Globala obalanserna Långräntorna Oljepriset Internationella pristrycket Tillväxten i produktiviteten

9 Inflationen nära målet på ett par års sikt Avmattningen i konjunkturen var tillfällig Konjunkturen väntas stärkas de närmsta åren Det höga oljepriset bedöms få relativt litet genomslag Inflationen har stigit men är fortsatt låg Inflationen väntas stiga gradvis

10 Nytt ränteantagande Tidigare: konstant reporänta Nu: reporäntan utvecklas i linje med marknadsförväntningarna

11 Uppskattas ur prissättningen på marknaden (s.k. implicita terminsräntor) Tekniskt beräkningsantagande Beslut endast om dagens reporänta Inte ställningstagande till om räntebanan framöver är den mest önskvärda Ett flertal banor för den framtida reporäntan kan ge inflation nära målet Nytt ränteantagande: Reporänta i linje med marknadsförväntningarna

12 Oftast mer sannolikt än konstant ränta Lättare att utvärdera Lättare att jämföra med andras prognoser Lättare att göra bra prognoser som ”hänger samman” Möjligt att förlänga prognoshorisonten

13 Inflationsmålet oförändrat 2 procent +/- 1 procentenhet Normalt inrikta penningpolitiken på att uppnå inflationsmålet inom två år Ibland finns skäl att låta det ta lite längre tid (enligt förtydligandet 1999) Ingen förändring av den penningpolitiska strategin:

14 Ingen förändring av den penningpolitiska strategin… … men den enkla handlingsregeln: om inflationen under antagandet att reporäntan hålls konstant väntas understiga/överstiga målet om ett till två år skall reporäntan normalt sänkas/höjas kan inte längre tillämpas när vi går ifrån antagandet om konstant reporänta

15 Den aktuella räntebanan 15-dagars genomsnitt av implicita terminsräntor per den 3 oktober Innebär oförändrad reporänta fram till ungefär andra kvartalet 2006 därefter gradvis höjning Ger vid detta tillfälle en rimlig utveckling av inflationen de närmaste åren


Ladda ner ppt "Inflationsrapport 2005:3 2005-10-20. 1. BNP-världen, utfall och prognos Årlig procentuell förändring Källor: IMF och Riksbanken."

Liknande presentationer


Google-annonser