Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ogräsbekämpning i vitklöver med insådd av ängsgröe Tabell 1. Ogräsbekämpning i vitklöver med insådd av ängsgröe. 2 försök 2001-2002 Ängsgröe (0-10)* Vitklöver.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ogräsbekämpning i vitklöver med insådd av ängsgröe Tabell 1. Ogräsbekämpning i vitklöver med insådd av ängsgröe. 2 försök 2001-2002 Ängsgröe (0-10)* Vitklöver."— Presentationens avskrift:

1 Ogräsbekämpning i vitklöver med insådd av ängsgröe Tabell 1. Ogräsbekämpning i vitklöver med insådd av ängsgröe. 2 försök 2001-2002 Ängsgröe (0-10)* Vitklöver (0-10)* Skörd + merskörd vitklöver. Försök 1 (kg/ha) Skörd + merskörd vitklöver. Försök 2 (kg/ha) Skörd + merksörd ängsgröe. Försök 1 (kg/ha) Skörd + merskörd ängsgröe. Försök 2 (kg/ha) Obehandlat910846595960747 2,0 l/ha Reglone 1) 9985-762985 0,25 l/ha Command CS51021214-354-156 0,25 l/ha Spotlight 24 EC 4) 91029-71-38-74 0,80 l/ha EXP 31569 2) 91054-54-17-79 0,80 l/ha EXP 31278 2) 10 22-4043108 3,0 l/ha Basagran 480 2) 3) 91022-4333-5 LSD9034118130 1) + 0,2 l/ha Lissapol Bio; 2) + 0,7 l/ha Actipron/Actirob; 3) Behandlat i maj; 4) + 2 l/ha Dipo * 10 = full plantbestånd, 0 = alla plantor är döda. Bedömning i april 2001 (vitklöver) respektive innan skörd (ängsgröe)

2 Ogräsbekämpning i vitklöver med insådd av ängsgröe Tabell 2. Ogräsbekämpning i vitklöver med insådd av ängsgröe. 10 försök 2001- 2002 Ängsgröe (0-10)* Vitklöver (0-10)* Vitgröe i vitklöver ** Vitgröe i ängsgröe ** Skörd + merskörd i vitklöver (kg/ha) Skörd + merskörd i ängsgröe (kg/ha) Obehandlat9964575837 2,0 l/ha Reglone 1) 8812-18-9 0,25 l/ha Spotlight 24 EC 4) 8963-355 LSDns 1) + 0,2 l/ha Lissapol Bio; 4) + 2 l/ha Dipo * 10 = full plantbestånd, 0 = alla plantor är döda. Bedömning i april (vitklöver) respektive innan skörd (ängsgröe) ** % täckning av jordytan i april

3 Ogräsbekämpning i vitklöver med insådd av ängsgröe Skörderesultaten i tabell 1 är uppdelade eftersom skördenivån och effekten av de utprovade medlen varierade mycket Försöken visar att inga av de utprovade medlen kan ersätta Reglone till bekämpning av vitgröe i vitklöver med insådd av ängsgröe. Reglone har dock i några försök skadat både vitklöver och ängsgröe och bör endast användas vid betydande förekomst av vitgröe eller kärrgröe Command CS verkar kunna användas i vitklöver utan insådd av ängsgröe men flera försök behövs Läs mer om försöken i Pedersen, C.Å (red.). 2002. Bekæmpelse af ukrudt i hvidkløver med udlæg av engrapgræs (”ängsgröe”). Oversigt over Landsforsøgene 2002, s 137-138, tabell 3. Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret


Ladda ner ppt "Ogräsbekämpning i vitklöver med insådd av ängsgröe Tabell 1. Ogräsbekämpning i vitklöver med insådd av ängsgröe. 2 försök 2001-2002 Ängsgröe (0-10)* Vitklöver."

Liknande presentationer


Google-annonser