Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SWEPOS  -nätverks-RTK- tjänst. Peter Wiklund Lantmäteriet/SWEPOS

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SWEPOS  -nätverks-RTK- tjänst. Peter Wiklund Lantmäteriet/SWEPOS"— Presentationens avskrift:

1 SWEPOS  -nätverks-RTK- tjänst. Peter Wiklund Lantmäteriet/SWEPOS peter.wiklund@lm.se

2 Nationell Positionstjänst som ger centimeternoggrannhet är en del av den nationella geodetiska infrastrukturen Grundläggande investeringar sker huvudsakligen via statliga anslag Årliga driftskostnader inkl. framtida uppgraderingar finansieras på lång sikt via användarbidrag SWEPOS Nätverks-RTK-tjänst

3 Etableringen av Nätverks-RTK Nya områden etableras i projektform tillsammans med andra intressenter, Vägverket, Banverket, kommuner, elbolag, mätkonsulter samt med bidrag från Länstyrelser och EU-strukturfonder Kommunikationskostnad och första årets kapitalkostnad finansieras via projektet Lantmäteriet ansvarar för det fortsatta driften efter projekttiden

4 Fullständiga SWEPOS stationer 1992 – 1994 Etableringsprojekt

5 Fullständiga SWEPOS stationer 1992 – 1994 Sthlm-Mäl, SKAN-RTK and Väst-RTK 2002 Etableringsprojekt Position Stockholm- Mälaren SKAN-RTK Väst-RTK

6 Fullständiga SWEPOS stationer 1992 – 1994 Sthlm-Mäl, SKAN-RTK and Väst-RTK 2002 Nätverks-RTK –tjänst 2004-01-01 – Etableringsprojekt

7 Fullständiga SWEPOS stationer 1992 – 1994 Sthlm-Mäl, SKAN-RTK and Väst-RTK 2002 Nätverks-RTK –tjänst 2004-01-01 – Mitt-Ost-RTK början av 2004 Etableringsprojekt Mitt-Ost- RTK

8 Fullständiga SWEPOS stationer 1992 – 1994 Sthlm-Mäl, SKAN-RTK and Väst-RTK 2002 Nätverks-RTK –tjänst 2004-01-01 – Mitt-Ost-RTK början av 2004 Ost-RTK hösten 2004 Etableringsprojekt Ost-RTK

9 Fullständiga SWEPOS stationer 1992 – 1994 Sthlm-Mäl, SKAN-RTK and Väst-RTK 2002 Nätverks-RTK –tjänst 2004-01-01 – Mitt-Ost-RTK början av 2004 Ost-RTK hösten 2004 Position-Mitt 2005 Etableringsprojekt Position Mitt

10 Fullständiga SWEPOS stationer 1992 – 1994 Sthlm-Mäl, SKAN-RTK and Väst-RTK 2002 Nätverks-RTK –tjänst 2004-01-01 – Mitt-Ost-RTK början av 2004 Ost-RTK hösten 2004 Position-Mitt 2005 Gute-RTK våren 2006 Etableringsprojekt Gute- RTK

11 Fullständiga SWEPOS stationer 1992 – 1994 Sthlm-Mäl, SKAN-RTK and Väst-RTK 2002 Nätverks-RTK –tjänst 2004-01-01 – Mitt-Ost-RTK början av 2004 Ost-RTK hösten 2004 Position-Mitt 2005 Gute-RTK våren 2006 Nordost-RTK sommaren 2006 Etableringsprojekt NordOst- RTK

12 Nätutformning Etableringsprojekt XYZAC-RTK

13 Status 30 september

14 Aktuellt täckningsområde november 2007 Fjällområdena i Västerbotten och Norrbotten täcks (enligt nuvarande plan) endast av SWEPOS Beräkningstjänst. Aktuellt täckningsområde för SWEPOS Nätverks-RTK -tjänst

15 Aktuellt täckningsområde / planerad utbyggnad Fjällområdena i Västerbotten och Norrbotten täcks (enligt nuvarande plan) endast av SWEPOS Beräkningstjänst. Aktuellt täckningsområde för SWEPOS Nätverks-RTK -tjänst Planerad utbyggnad under 2007

16 Korrektioner för GPS eller GPS/GLONASS Noggrannhet i plan < 3 cm (95%) Noggrannhet i höjd < 5 cm (95%) Anslutning via GSM eller Mobilt Internet t.ex. GPRS* Dataformat RTCM 3.0 (RTCM 2.3 till ?) Ger även tillgång till Nätverks-DGPS - tjänsten * För anslutning via Internet måste GNSS- utrustningen ha ett GPRS modem och kunna hantera NTRIP. GPRS ger en billigare uppkopplingskostnad än GSM SWEPOS nätverks-RTK – tjänst

17 Prislista för SWEPOS nätverks-RTK -tjänst AbonnemangstypAntal anslutningarCirkaprisIntroduktionspris Nätverks-RTK (GPS) Anslutningsavgift5.000 kr/ anslutning* Obegränsade data1-515.000 kr/år/anslutning14.000 kr/år/anslutning Obegränsade data6-offert Per datauttag5.000 kr/år + 5 kr/min Takpris 15.000 kr/år 5.000 kr/år + 5 kr/min Takpris 14.000 kr/år Nätverks-RTK (GPS/GLONASS) Anslutningsavgift5.000 kr/anslutning* Obegränsad data1-520.000 kr/år/anslutning19.000 kr/år/anslutning Obegränsad data6-Offertoffert Per datauttag8.000 kr/år + 5 kr/min Takpris 20.000 kr/år 8.000 kr/år + 5 kr/min Takpris 19.000 kr/år

18 SWEPOS nätverks-DGPS - tjänst AbonnemangstypAntal anslutningarCirkapris Nätverks-DGPS Anslutningsavgift5.000 kr/ anslutning Obegränsade data1-59.000 kr/år/anslutning Obegränsade data6-offert Anslutning via GSM eller Mobilt internet t.ex. GPRS Dataformat RTCM 2.3 Noggrannhet i plan ca, 3 dm Ingår i Nätverks-RTK -tjänsten

19 SWEPOS Nätverks-RTK Antal abonnemang och typ av abonnemang 2007-10-15 856 betalande abonnemang

20 Vilka använder nätverks-RTK

21 GPS – GPS/GLONASS

22 2004

23 2005

24 2006

25 2006-2007

26 Vad har hänt ”Kortmanual för mätning med SWEPOS Nätverk- RTK-tjänst”, finns på SWEPOS hemsida Satellitprediktion även för GLONASS på www.swepos.comwww.swepos.com DOP –tal i satellitprediktionen Förhöjd noggrannhet i Göteborg och Stockholm Flytt av ref. stn. från Nyhamnsläge till Jonstorp pga, störningar

27 Mer information Broschyrwww.swepos.com SWEPOS Driftledningscentral 026-63 37 53 swepos@lm.se


Ladda ner ppt "SWEPOS  -nätverks-RTK- tjänst. Peter Wiklund Lantmäteriet/SWEPOS"

Liknande presentationer


Google-annonser