Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Miljö- och räddningstjänstförvaltningen Hur ska man agera som inspektör? Ett exempel på när agerandet blir viktigare än bedömningen av föroreningen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Miljö- och räddningstjänstförvaltningen Hur ska man agera som inspektör? Ett exempel på när agerandet blir viktigare än bedömningen av föroreningen."— Presentationens avskrift:

1 Miljö- och räddningstjänstförvaltningen Hur ska man agera som inspektör? Ett exempel på när agerandet blir viktigare än bedömningen av föroreningen

2 Miljö- och räddningstjänstförvaltningen Bakgrund Exploatören säljer villatomter till privatpersoner Föroreningar hittas Sanering genomförs Provtagning i hela området

3 Miljö- och räddningstjänstförvaltningen Vad skulle ni göra? Del 1 Markundersökning klar Många kontakter med tomtägare Barn och risker Värdeförändring Rykten Förorenade massor har lagts ut innan försäljning Kan man lita på konsulten? Bara bly och arsenik analyserat KM överskrids på några tomter Alla tomter är inte provtagna

4 Miljö- och räddningstjänstförvaltningen Detta gjorde jag Del 1 Svara alla tomtägare Möten med konsulten och exploatören Fokusera på tomtägarna Dokumentera Stöd från SGI Redovisning om massorna Åtalsanmälan Analyser på fler metaller

5 Miljö- och räddningstjänstförvaltningen Vad skulle ni göra? Del 2 Flera prover över eller runt KM De kompletterande analyserna visar inte på andra metaller Djupindelning 1 meter = ingen sanering behövs Fler vill ha sina tomter undersökta Är det ett område eller varje tomt för sig? Är det lönt att anlägga gräsmatta?

6 Miljö- och räddningstjänstförvaltningen Detta gjorde jag Del 2 Normalfallet hade varit ett område Hur säkert är resultatet? Exploatören ordnade informationsmöte Klargöra min roll och stå för opartiskhet Frivilliglösning? Föreläggande kompletterande undersökning med geostatistik och åtgärdsalternativ

7 Miljö- och räddningstjänstförvaltningen Vad skulle ni göra?Del 3 3 tomter över platsspecifika riktvärden Del av väg över platsspecifika Förslag att sanera och asfaltera Beslut om sanering till 2 meter + asfaltering Tomtägare hör av sig och vill veta resultatet av undersökningen Anmälan om sanering Utfyllnad hittas på 1,5 meter vid sanering

8 Miljö- och räddningstjänstförvaltningen Detta gjorde jag Del 3 Avgränsa utfyllnaden och ta bort den Krav att exploatören skickar informationsbrev Ev. informationsmöte Inga fler krav

9 Miljö- och räddningstjänstförvaltningen Myndighetsutövning Föreläggande om undersökning Åtalsanmälan Föreläggande om kompletterande undersökning inkl. statistik och åtgärdsalternativ Föreläggande om åtgärder Svar på anmälan

10 Miljö- och räddningstjänstförvaltningen Vilket stöd behövs? Lagstiftning –vad berörs och vad ligger utanför I organisationen –medarbetare, chef och nämnd TVL –länsstyrelsen, SGI

11 Miljö- och räddningstjänstförvaltningen Erfarenheter Vad är min roll? Vad kan jag göra och inte? Skapa arbetsro Sök stöd Läs på Låt det ta tid, prioritera och du måste

12 Miljö- och räddningstjänstförvaltningen Erfarenheter forts. Informationsmöte Dialog med konsulten och exploatören Dokumentera Öppenhet Fokus på tomtägarna Specifikation till avgiftsbeslutet

13 Miljö- och räddningstjänstförvaltningen Allting kan gå fel Försenade analyssvar Personer byts ut Inbjudan till informationsmöte utan förankring Sena leveranser kräver kort/oplanerad arbetstid De inbjudna går ut från informationsmötet Datum i förelägganden passeras utan resultat Statistikern skriver tenn istället för zink

14 Miljö- och räddningstjänstförvaltningen 5 snabba ja/nej Ska man säga till en orolig tomtägare att en av föroreningarna är arsenik, om man inte måste? Är det bara exploatören som ska få beslutet? Är oro ett skäl för att besluta om sanering? Är det professionellt att svära och skrika på kontoret när man blir arg och frustrerad? Får man köpslå med exploatören?


Ladda ner ppt "Miljö- och räddningstjänstförvaltningen Hur ska man agera som inspektör? Ett exempel på när agerandet blir viktigare än bedömningen av föroreningen."

Liknande presentationer


Google-annonser