Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

William Sandqvist Lab 3 Några slides att repetera inför Lab 3.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "William Sandqvist Lab 3 Några slides att repetera inför Lab 3."— Presentationens avskrift:

1 William Sandqvist Lab 3 Några slides att repetera inför Lab 3

2 William Sandqvist Medelvärde och effektivvärde Alla rena växelspänningar har medelvärdet 0. Intressantare är effektivvärdet – det kvadratiska medelvärdet.

3 William Sandqvist Labinstrumentet Fluke 45 mäter sant effektivvärde Medelvärde Kvadrering Rotutdragning De flesta elektroniska instrument innehåller kretsar för omvand- ling till effektivvärde. Tror Du att omvandlingskretsarna hinner med vid frekvensen 300 kHz? Svar får Du vid Lab 3.

4 William Sandqvist DMM Likspänningsmätning. U DC Likkomponent medelvärde Växelspänningsmätning. U AC Växelkomponent effektivvärde Sant effektivvärde Samtidigt! Fluke 45

5 William Sandqvist Ex. Lik- och växelkomponent (16.1) En spänning har en 50 Hz sinus- formad växelkomponent med effektivvärdet 10 V överlagrad på en 10 V ren likspänning. Rita spänningen. a) U min = ? U max = ?

6 William Sandqvist Ex. Lik- och växelkomponent (16.1) En spänning har en 50 Hz sinus- formad växelkomponent med effektivvärdet 10 V överlagrad på en 10 V ren likspänning. Rita spänningen. b) Hur mäter man medelvärdet med en DMM? U med = U DC = 10 V

7 William Sandqvist Ex. Lik- och växelkomponent (16.1) En spänning har en 50 Hz sinus- formad växelkomponent med effektivvärdet 10 V överlagrad på en 10 V ren likspänning. Rita spänningen. c) Hur mäter man växelspännings- komponenten med en DMM? AC-inställning ger U AC = 10 V

8 William Sandqvist Ex. Lik- och växelkomponent (16.1) En spänning har en 50 Hz sinus- formad växelkomponent med effektivvärdet 10 V, överlagrad på en 10 V ren likspänning. Rita spänningen. d) Hur mäter/beräknar man spänningens totala effektivvärde med en DMM? Man trycker på båda knapparna samtidigt

9 William Sandqvist Några kurvformer Crest faktor är ett mått på hur ”extrem” en växelspänning är. Likspänning=1, fyrkantvåg=1, sinus=1,4 triangelvåg=1,7. Musik ligger kring 8 … 10!

10 Några kurvformer vid laborationen William Sandqvist  Ren fyrkantvåg. Effektivvärdet?  PWM-signal. Medelvärdet?  Sågtandvåg. Medelvärdet?

11 William Sandqvist

12 Digitaloscilloskop  Lär dig oscilloskopet steg för steg med Tränings-signaler.

13 Blockdiagram ( en kanal )  Läs på om Digitaloscilloskop.

14 William Sandqvist AC/DC Den normala inställningen är att oscilloskopet ska vara DC-kopplat – även när man mäter på AC- signaler! AC-kopplat kopplar in en kondensator som blockerar en eventuell lik-komponent. (Detta ger viss fasvridning och viss dämpning av AC-sig- nalen DC-kopplat Likspänning men med störningar. AC-kopplat Bara störningarna. AC-kopplat med hög förstärkning Störningarna kan nu detaljstuderas. Antag att Du vill detaljstudera störningar av likspänningsnivån från ett likspänningsaggregat.

15 Automatiska mätningar jämförelse med DMM Average-N AC-RMS-N DC-RMS-N U AC Växelkomponent effektivvärde U DC Likkomponent medelvärde U ACDC Totalt effektivvärde

16 Funktionsgeneratorn William Sandqvist Tryck FREQUENCY, AC eller DC. För varje ytterligare intryckning av knappen markeras en siffra/symbol som kan förändras. Den siffra/symbol som markerats på displayen blinkar. Decimalkommats position kan förändras med knapparna ÷10 eller ×10. Siffervärdet kan ställas in genom att vrida på inställningsratten. Val av Vågform Förbered valet genom att trycka på någon av knapparna WAVEFORM. Tryck därefter återigen på WAVEFORM ända tills rätt vågform markerats. Inställning av frekvens Tryck på någon av knapparna FREQUENCY för att förbereda frekvensinställning. Välj område med ÷10 eller ×10 om så behövs. Tryck på FREQUENCY upp/ner för att välja siffra. Ställ in siffran med inställningsratten. Upprepa för andra siffror om så behövs.

17 Mätningar med funktionsgeneratorn William Sandqvist

18


Ladda ner ppt "William Sandqvist Lab 3 Några slides att repetera inför Lab 3."

Liknande presentationer


Google-annonser