Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Föreläsning 3: Företagets teknologi och kostnader (PR kap 6-7)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Föreläsning 3: Företagets teknologi och kostnader (PR kap 6-7)"— Presentationens avskrift:

1 Föreläsning 3: Företagets teknologi och kostnader (PR kap 6-7)
• Föreläsning 3-4: Tekniskt fotarbete, blir roligare senare • Härledningen av utbudskurvan på en fri konkurrensmarknad: Varför lutar den som den gör? Vad får den att skifta? • PR kap 6-8 * Kap 6 ganska tekniskt * Föreläsning 3-4 grund för att förstå företag och prissättning (ex monopol och fri konkurrens)

2 Företagets teknologi • En vara, som produceras med olika produktionsfaktorer • Vi (och PR) förenklar: Q = F(K, L), Det finns bara två produktionsfaktorer, kapital och arbete K och L mäts som flöden (exempelvis maskin- eller arbetstimmar/år)

3 Företagets anpassningsmöjligheter
• Kort sikt: minst en produktionsfaktor är orörlig (fast/fix, etc) • Lång sikt: alla produktions-faktorer är rörliga • Vårt specialfall: K - fast faktor L - rörlig faktor

4 Teknologi på kort sikt (bara L kan varieras)
• Genomsnittsprodukten av arbetskraft, APL = Q/L • Marginalprodukten av arbetskraft, MPL = ∆Q/∆L • Q är samma sak som totalprodukten P. 182 Förklara delta=förändring Viktigt förstå skillnad genomsnitt och på marginalen.

5 Produktion med bara arbetskraft
AP = lutningen från origo till en punkt på TP-linjen. MP = lutningen på tangenten i en punkt på TP-linjen. Y= Output Y= Output D 112 30 C E 20 60 B 10 A Arbetskraft / månad Arbetskraft / månad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6 Om isokvanten vet vi att:
På lång sikt beskrivs teknologin av isokvanten: Alla kombinationer av K och L som är sådana att företaget producerar en viss mängd av varan. Om isokvanten vet vi att: • de lutar negativt • de som ligger längre ut är förenliga med större produktion • de inte kan korsa varandra • lutningen i en punkt är MRTS, den marginella tekniska substitutionskvoten (”the marginal rate of technical substitution”) Isokvant – jmfr med indiff.kurva MRTS ungefär MRS mellan glass o chokladsås (Px/Py). - rita upp igen och repetara indiff och budg.restriktion med MRS kontra Px/Py

7 Isokvanterna är beräknade m h a produktions funktionen
Kapital per år Isokvanten E 5 4 Isokvanterna är beräknade m h a produktions funktionen för kvantiteten 55, 75, och 90. 3 A B C 2 Q3 = 90 Fig 6.1 p 180 Jämför med indifferenskurva (föreläsning 2) D Q2 = 75 1 Q1 = 55 1 2 3 4 5 Arbetskraft per år

8 • Tilltagande skalavkastning:
Skalavkastning: Hur påverkas Q av en lika stor proportionell ökning av både K och L? • Tilltagande skalavkastning: – Q mer än fördubblas när alla inputs fördubblas • Konstant skalavkastning – Q fördubblas när alla inputs fördubblas • Avtagande skalavkastning – Q mindre än fördubblas när alla inputs fördubblas I vilket skede ligger ett företags produktion

9 Från teknologi till produktionskostnader (PR kap 7)
Allmänt: TC = wL + rK, där r = företagets kapitalkostnad (alternativkostnadsbegreppet!) På kort sikt gäller: TC = wL + FC = VC + FC (L rörlig!) dvs total kostnad = rörlig/variabel kostnad + fast kostnad FC = r*K

10 Genomsnittskostnad/styckkostnad:
ATC (AC) = TC/Q ATC= AVC + AFC AVC = VC/Q AFC = FC/Q Marginalkostnader: ∆TC/∆Q = ∆VC/∆Q OBS: Viktigt att förstå sambanden mellan dessa begrepp

11 Kortsiktiga kostnadskurvor:
• Förr eller senare kommer MC-kurvan att luta uppåt (Varför?) • ATC- (AC-) kurvan är U-formad (Varför?) K fixed och L ökar => MC ökar (t ex OB tillägg, extra anställda etc.) Först slås FC ut på fler enheter => ATC sjunker sen ökar MC (på marginalen) => ATC ökar

12 • MC-kurvan skär ATC-kurvan i den punkten där ATC-kurvan har sitt minimum
Kostnad ($ per styck) 100 MC 75 50 ATC AVC 25 Förklara MC ~ ATC vid ca 8 enheter Förklara MC ~ AVC. Vid 7 (i exemplet) är varje ytterligare enhet dyrare att producera än tidigare enheter => AVC ökar Min ATC efter Min AVC pga FC inkluderad i ATC AFC sjunker hela tiden When MC < AVC or MC < ATC, AVC & ATC decrease When MC > AVC or MC > ATC, AVC & ATC increase AFC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Output


Ladda ner ppt "Föreläsning 3: Företagets teknologi och kostnader (PR kap 6-7)"

Liknande presentationer


Google-annonser