Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Föreläsning 3: Företagets teknologi och kostnader (PR kap 6-7) Föreläsning 3-4: Tekniskt fotarbete, blir roligare senare Härledningen av utbudskurvan på.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Föreläsning 3: Företagets teknologi och kostnader (PR kap 6-7) Föreläsning 3-4: Tekniskt fotarbete, blir roligare senare Härledningen av utbudskurvan på."— Presentationens avskrift:

1 Föreläsning 3: Företagets teknologi och kostnader (PR kap 6-7) Föreläsning 3-4: Tekniskt fotarbete, blir roligare senare Härledningen av utbudskurvan på en fri konkurrensmarknad: Varför lutar den som den gör? Vad får den att skifta? PR kap 6-8

2 Företagets teknologi En vara, som produceras med olika produktionsfaktorer Vi (och PR) förenklar: Q = F(K, L), Det finns bara två produktionsfaktorer, kapital och arbete K och L mäts som flöden (exempelvis maskin- eller arbetstimmar/år)

3 Företagets anpassningsmöjligheter Kort sikt: minst en produktionsfaktor är orörlig (fast/fix, etc) Lång sikt: alla produktions-faktorer är rörliga Vårt specialfall: K - fast faktor L - rörlig faktor

4 Teknologi på kort sikt (bara L kan varieras) Genomsnittsprodukten av arbetskraft, APL = Q/L Marginalprodukten av arbetskraft, MPL = ∆Q/∆L Q är samma sak som totalprodukten

5 Arbetskraft / månad 60 112 023456789101 A B C D 8 20 E 0234567 9 10 1 30 AP = lutningen från origo till en punkt på TP-linjen. MP = lutningen på tangenten i en punkt på TP-linjen. Y= Output Produktion med bara arbetskraft Y= Output Arbetskraft / månad

6 På lång sikt beskrivs teknologin av isokvanten: Alla kombinationer av K och L som är sådana att företaget producerar en viss mängd av varan. Om isokvanten vet vi att: de lutar negativt de som ligger längre ut är förenliga med större produktion de inte kan korsa varandra lutningen i en punkt är MRTS, den marginella tekniska substitutionskvoten (”the marginal rate of technical substitution”)

7 Arbetskraft per år 1 2 3 4 12345 5 Q 1 = 55 Isokvanterna är beräknade m h a produktions funktionen för kvantiteten 55, 75, och 90. A D B Q 2 = 75 Q 3 = 90 C E Kapital per år Isokvanten

8 Skalavkastning: Hur påverkas Q av en lika stor proportionell ökning av både K och L? Tilltagande skalavkastning: – Q mer än fördubblas när alla inputs fördubblas Konstant skalavkastning – Q fördubblas när alla inputs fördubblas Avtagande skalavkastning – Q mindre än fördubblas när alla inputs fördubblas

9 Från teknologi till produktionskostnader (PR kap 7) Allmänt: TC = wL + rK, där r = företagets kapitalkostnad (alternativkostnadsbegreppet!) På kort sikt gäller: TC = wL + FC = VC + FC (L rörlig!) dvs total kostnad = rörlig/variabel kostnad + fast kostnad

10 Genomsnittskostnad/styckkostnad: ATC (AC) = TC/Q ATC= AVC + AFC AVC = VC/Q AFC = FC/Q Marginalkostnader: ∆TC/∆Q = ∆VC/∆Q OBS: Viktigt att förstå sambanden mellan dessa begrepp

11 Kortsiktiga kostnadskurvor: Förr eller senare kommer MC-kurvan att luta uppåt (Varför?) ATC- (AC-) kurvan är U-formad (Varför?)

12 MC-kurvan skär ATC-kurvan i den punkten där ATC- kurvan har sitt minimum Outpu t Kostnad ($ per styck) 25 50 75 100 0 1 2345678910 11 MC ATC AVC AFC


Ladda ner ppt "Föreläsning 3: Företagets teknologi och kostnader (PR kap 6-7) Föreläsning 3-4: Tekniskt fotarbete, blir roligare senare Härledningen av utbudskurvan på."

Liknande presentationer


Google-annonser