Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Greppa fosforn Ansvarig: Johan Malgeryd Bilder: Katarina Börling, Jordbruksverket.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Greppa fosforn Ansvarig: Johan Malgeryd Bilder: Katarina Börling, Jordbruksverket."— Presentationens avskrift:

1 Greppa fosforn Ansvarig: Johan Malgeryd Bilder: Katarina Börling, Jordbruksverket

2 Varför ett projekt om fosfor? Vi vet för lite om effektiva åtgärder i praktiken Åtgärderna ger inte samma respons som för kväve – lantbrukarna behöver mycket stöd Hur kan vi identifiera riskområden i praktiken? Tänkbara åtgärder behöver testas i fält

3 Projektets syfte Att utveckla ett arbetssätt för att minska fosforförlusterna från jordbruket inom ett avrinningsområde. Att praktiskt prova om de åtgärder vi känner till idag kan påverka fosforförlusterna från åkermarken.

4 Greppa fosforn En del i Aktionplanen för havsmiljö: ”Hjälp lantbrukarna att behålla fosforn” Finansierat genom SLF, NV, SJV, Lst Projektet startade hösten 2006 Samverkan mellan Jordbruksverket, Länsstyrelserna, forskare, rådgivare och lantbrukare

5 Typområden OmrådeArealAndel jordbruks- mark Dominer- ande jordart TopografiDjurtäthet (DE/ha) Medel- transport av tot-P (kg/ha) Västman- land 47062%Styv leraFlacktMedelhög0,79 Östergöt- land 75653%MellanleraSvagt kuperat 0,70,56 Halland65093%Mellanlera, mjäla, men även sand och mo Svagt kuperat 0,40,59 - Mätningar finns sedan 80 eller 90-talet - Lagom stora (ca 500-1000 ha) - Stor andel åkermark - Liten inverkan från andra källor än jordbruk

6 Arbetsgång Identifiera riskområden Ta fram förslag på åtgärder Ge råd och stötta vid genomförande Utvärdera (mätning, metoder, åtgärder)

7 Identifiera riskområden Lantbrukarnas erfarenheter Befintliga markkartor plus nya analyser Fältvandringar Mäta i diken och bäckar på flera ställen samtidigt Modellberäkningar

8 Åtgärder Gödslingsrådgivning mängd, teknik, tidpunkt, jordbearbetning Dränerings- rådgivning - underhåll av befintlig dränering Kalkfilter Strukturkalkning Anpassade skyddszoner Sedimentationsdammar

9 Genomförande Genomförandet ligger på lantbrukaren i många fall Projektet ansvarar för vissa större åtgärder, t.ex. kalkfilter Använda den rådgivning som kan erbjudas via Greppa Näringen

10 Utvärdera Hittade vi bra former för samarbete inom avrinnings- området? Blev det någon skillnad i avrinnande vatten? Lyckades vi identifiera riskområden? Lyckades vi hitta åtgärder som gick att genomföra i praktiken?


Ladda ner ppt "Greppa fosforn Ansvarig: Johan Malgeryd Bilder: Katarina Börling, Jordbruksverket."

Liknande presentationer


Google-annonser