Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur väl följer arbetsgivaren vårt Löneavtal (HÖK 11)? Jämförelse mellan Löneavtal HÖK 11 och LÖN-Nulägesrapport om medellön, lönespridning och livslön.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur väl följer arbetsgivaren vårt Löneavtal (HÖK 11)? Jämförelse mellan Löneavtal HÖK 11 och LÖN-Nulägesrapport om medellön, lönespridning och livslön."— Presentationens avskrift:

1 Hur väl följer arbetsgivaren vårt Löneavtal (HÖK 11)? Jämförelse mellan Löneavtal HÖK 11 och LÖN-Nulägesrapport om medellön, lönespridning och livslön för VF yrkesgrupper

2 LÖN-Nulägesrapport 2015 Löneläget 2013 Offentliga och privata sektorn Offentlig sektor = ingår alla Privat sektor = ett slumpmässigt urval av 8 352 Baseras på grundlön och heltidslön.

3 Forts. LÖN-Nulägesrapport 2015 Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) 1996 Utbildning och kvalifikationer för arbetet

4 Forts. LÖN-Nulägesrapport 2015 SSYK yrkesområde 2: arbete som kräver teoretisk specialistkompetens (högskoleutbildning 3-4 år eller mer) SSYK yrkesutbildning 3: omfattar gymnasieskola med påbyggnad eller högskoleutbildning i högst 3 år

5 Forts. LÖN-Nulägesrapport 2015 SSYK yrkesområde 2: Barnmorskor Specialistsjuksköterskor – Akutsjuksköterskor – Barnsjuksköterskor – Distriktsköterskor Andra yrken: Dataspecialister, företagsekonomer, lärare, administratörer i offentlig sektor, psykologer, socialsekreterare

6 Forts. LÖN-Nulägesrapport 2015 SSYK yrkesområde 3: Biomedicinska analytiker Röntgensjuksköterska Sjuksköterskor – Medicin/kirurgi – Operationssjuksköterskor – Geriatriksjuksköterskor – Psykiatrisk vård – Allmänsjuksköterskor Andra yrken: Tekniker- och ingenjörsarbete, lärararbete, biologer, säljare, kontorspersonal, poliser, fritidsledare

7 Mått Medellön = summan av månadslönerna i respektive grupp Medianlön = mittersta lönen för en grupp när dessa är sorterade i storleksordning = 50:e percentilen Lönespridning = Boxplots med fem värden; 10:e, 25:e, 50:e, 75:e och 90:e percentilen

8 Löneavtal - Nulägesrapport Medellön Högskola högst 3 år BMA 27 700 kr Rtg ssk29 200 kr Ssk 28 900 kr Ingenjörer och tekniker 34 400 kr Samtliga 31 500 kr Högskola 3-4 år eller mer Barnmorskor31 900 kr Ssk spec30 900 kr Civilingenjör40 800 kr Samtliga37 000 kr Löneavtal - Stimulera till förbättringar av verksamhetens: Effektivitet Produktivitet Kvalitet

9 Vad säger Löneavtalet om Lönespridning Ingen nivå för garanterat utfall => => arb.giv. önskvärd lönestruktur => => löneutveckling som premierar: kompetens specialistkunskap resultat bidrag till verksamhetens mål Individuell och differentierad lönesättning => öka lönespridningen Långsiktiga lönepolitiska riktlinjer som bidrar till ett positivt samband mellan: Lön – Motivation - Resultat

10 Mått Lönespridning = Boxplots - percentil 90:e percentilen (P90) 75:e percentilen (P75) 50:e percentilen, medianen 25:e percentilen (P25) 10:e percentilen (P10) 90% av lönerna är lägre än detta värde medan 10% av lönerna är högre 10% av lönerna är lägre än detta värde medan 90% av lönerna är högre Här finns 50% av lönerna

11 Mått Lönespridningskvot P90 dividerat med P10 Procentuell skillnad mellan P90 och P10 Exempel: P90/P10 = 0 Ingen lönespridning P90/P10 = 2 Den tiondel som har högst lön har minst dubbelt så mycket som den tiondel som har lägst lön

12 Löneavtal – Nulägesrapport Lönespridning Nulägesrapportens lönespridningskvot (P90/P10) för: – Biomedicinska analytiker1,38(24 100 – 33 258) – Röntgensjuksköterskor1,44(24 100 – 34 704) – Sjuksköterskor1,43(24 100 – 34 463) – Data tekniker o Dataoperatör 2,04 – Polis1,69 – Barnmorskor1,32 – Specialistsjuksköterskor1,26 – Nationalekonomer2,03 – Grundskollärare1,42 Region Jönköpings Län: – VF yrkesgrupper år 2010 1,27 – VF yrkesgrupper år 2014 1,32 Ca 1,40 Ca 1,30 1,35

13 Mått Livslön Syfte: Jämförelser mellan olika referensyrken med liknande kvalifikationsnivå VF definition: Månadslön uppräknat till heltidslön Medellönen X 12 = årslön Årslönen summeras = ackumulerad lönesumma => en livslön vid 65 års ålder

14 Nulägesrapport Livslön Högskoleutbildning högst 3 år Ackumulerad lön vid 65 år – Biomedicinska analytiker13,2 miljoner kronor – Röntgensjuksköterskor13,9 miljoner kronor – Sjuksköterskor13,9 miljoner kronor – Ingenjörer och tekniker16,7 miljoner kronor – Totalt alla i gruppen15,3 miljoner kronor Högskoleutbildning 3-4 år eller mer Ackumulerad lön vid 65 år – Grundskollärare13,5 miljoner kronor – Barnmorskor14,9 miljoner kronor – Specialistsjuksköterskor14,6 miljoner kronor – Nationalekonomer22,9 miljoner kronor – Totalt alla i gruppen 17,9 miljoner kronor

15 Slutsats Vårdförbundets yrkesgrupper har: - en lägre medellön - sämre lönespridning - lägre livslön Traditionellt kvinnodominerade kunskapsområden värderas lägre än traditionellt mansdominerade.

16 Samt Pensionsavgångar Rekryteringssvårigheter Av största vikt: – Öka lönespridningen – Bibehålla kompetens – Bibehålla personalförsörjning


Ladda ner ppt "Hur väl följer arbetsgivaren vårt Löneavtal (HÖK 11)? Jämförelse mellan Löneavtal HÖK 11 och LÖN-Nulägesrapport om medellön, lönespridning och livslön."

Liknande presentationer


Google-annonser