Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Helsingborgs brandförsvar Utbildning för brandskyddsombud vid Helsingborgs lasarett November 2010 Gustav Ask Helsingborgs brandförsvar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Helsingborgs brandförsvar Utbildning för brandskyddsombud vid Helsingborgs lasarett November 2010 Gustav Ask Helsingborgs brandförsvar."— Presentationens avskrift:

1 Helsingborgs brandförsvar Utbildning för brandskyddsombud vid Helsingborgs lasarett November 2010 Gustav Ask Helsingborgs brandförsvar

2 Agenda SBA (Systematiskt brandskyddsarbete) Utrymning Syrgas Brandförsvarets sjukhusbesök Brandlarmet vid Helsingborgs lasarett

3 Helsingborgs brandförsvar SBA

4 Helsingborgs brandförsvar SBA start 1 2 3 4 5 6 7 1. Ansvar 2. Organisation 4. Instruktioner och rutiner 3. Utbildning 5. Dokumentation 6. Drift och underhåll 7. Kontroll och uppföljning

5 Helsingborgs brandförsvar SBA – Vem är det till för? Brandförsvaret Vem är det till för?

6 Helsingborgs brandförsvar SBA  Brandskyddsombud både stora och små frågor länken mellan brandskyddsansvarig och avdelningen

7 Helsingborgs brandförsvar SBA

8 Helsingborgs brandförsvar SBA  Checklista – Brandskyddskontrollrunda Vilka kontrollpunkter upplever du mest problem med?

9 Helsingborgs brandförsvar SBA Kontroll av brandcellsgränser

10 Helsingborgs brandförsvar SBA Kontroll av brandcellsgränser

11 Helsingborgs brandförsvar SBA Kontroll av brandcellsgränser

12 Helsingborgs brandförsvar SBA Kontroll utrymningsvägar

13 Helsingborgs brandförsvar SBA Öppningsbara Gångar fria -Sängar i korridorerna?

14 Helsingborgs brandförsvar SBA Kontroll av handbrandsläckare & inomhusbrandposter Finns på plats och är uppmärkta. Prova inomhusbrandposter om möjligt

15 Helsingborgs brandförsvar SBA NEJ!

16 Helsingborgs brandförsvar SBA Kontroll av mängd brännbart material

17 Helsingborgs brandförsvar SBA Kontroll av elektrisk utrustning

18 Helsingborgs brandförsvar SBA

19 Helsingborgs brandförsvar Utrymning

20 Helsingborgs brandförsvar Utrymning Gemensamma rutiner håller på att ses över Hur ser det ut hos er? Disk med granne?

21 Helsingborgs brandförsvar Utrymning Gemensamma rutiner håller på att ses över Hur gör ni hos er? Hur övar ni utrymning?

22 Helsingborgs brandförsvar Utrym i första hand till angränsande avdelning på samma våning. Sängliggande patienter utryms lättast med hjälp av sängen. Kan säng ej användas använd evakueringsmadrasser. Kan personalen inte släcka branden direkt påbörja omedelbart en utrymning av avdelningen. Vid brandlarm från en avdelning hjälper om möjligt övriga avdelningar till med utrymningen. Utrymning

23 Helsingborgs brandförsvar Syrgas

24 Helsingborgs brandförsvar Syrgas Alltid stänga vid utrymning! Ta med gasflaskor!

25 Helsingborgs brandförsvar Brand och syrgas  21 vol %Normal syrekoncentration  24 vol %Förbränningshastigheten fördubblas  28-30 vol % Brandförsvarets kläder blir lättantändliga  40 vol %Förbränningshastigheten tiodubblas  100 vol % Explosionsrisk med organiska material

26 Helsingborgs brandförsvar Syrgas C O2O2 O2O2 O2O2 CCC C O2O2 C O2O2 O2O2 O2O2 CC O2O2 C C O2O2 Kväve O2O2 O2O2 O2O2

27 Helsingborgs brandförsvar Brandförsvarets sjukhusbesök

28 Helsingborgs brandförsvar 55 insatser januari 2008 –november 2010

29 Helsingborgs brandförsvar

30 Tekniskt fel 3 Okänt/ annat 3 Anlagda med uppsåt 2 Glömd spis 1 Heta arbeten 1

31 Helsingborgs brandförsvar Brandförsvaret släckt; 2 st Släckt vid framkomst; 8 st Vem släcker bränderna på lasarettet?

32 Helsingborgs brandförsvar Brandlarmet vid Helsingborgs lasarett

33 Helsingborgs brandförsvar Brandlarmet vid Helsingborgs lasarett –Kopplat till SOS/brandförsvaret –Går larmet kommer brandförsvaret (Oavsett vilka knappar ni trycker på…)

34 Helsingborgs brandförsvar Brandlarmet vid Helsingborgs lasarett Larmet går! SOS Brandförsvaret STAB

35 Helsingborgs brandförsvar Brandlarmet vid Helsingborgs lasarett Larmet går! SOS Brandförsvaret Larmknapp! STAB

36 Helsingborgs brandförsvar Brandlarmet vid Helsingborgs lasarett

37 Helsingborgs brandförsvar Brandlarmet vid Helsingborgs lasarett


Ladda ner ppt "Helsingborgs brandförsvar Utbildning för brandskyddsombud vid Helsingborgs lasarett November 2010 Gustav Ask Helsingborgs brandförsvar."

Liknande presentationer


Google-annonser