Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Helsingborgs brandförsvar

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Helsingborgs brandförsvar"— Presentationens avskrift:

1 Helsingborgs brandförsvar
Utbildning för brandskyddsombud vid Helsingborgs lasarett November 2010 Gustav Ask Helsingborgs brandförsvar

2 Agenda SBA (Systematiskt brandskyddsarbete) Utrymning Syrgas
Brandförsvarets sjukhusbesök Brandlarmet vid Helsingborgs lasarett

3 SBA

4 SBA 1. Ansvar 2. Organisation 4. Instruktioner och rutiner
start 1 2 3 4 5 6 7 1. Ansvar 2. Organisation 4. Instruktioner och rutiner 3. Utbildning 5. Dokumentation 6. Drift och underhåll 7. Kontroll och uppföljning

5 SBA – Vem är det till för? Brandförsvaret Vem är det till för?

6 SBA Brandskyddsombud både stora och små frågor
länken mellan brandskyddsansvarig och avdelningen

7 SBA

8 SBA Checklista – Brandskyddskontrollrunda
Vilka kontrollpunkter upplever du mest problem med?

9 SBA Kontroll av brandcellsgränser

10 SBA Kontroll av brandcellsgränser

11 SBA Kontroll av brandcellsgränser

12 SBA Kontroll utrymningsvägar

13 SBA Öppningsbara Gångar fria Sängar i korridorerna?

14 SBA Kontroll av handbrandsläckare & inomhusbrandposter
Finns på plats och är uppmärkta. Prova inomhusbrandposter om möjligt

15 SBA NEJ!

16 SBA Kontroll av mängd brännbart material

17 SBA Kontroll av elektrisk utrustning

18 SBA

19 Utrymning

20 Utrymning Gemensamma rutiner håller på att ses över Hur ser det ut hos er? Disk med granne?

21 Utrymning Gemensamma rutiner håller på att ses över Hur gör ni hos er? Hur övar ni utrymning?

22 Utrymning Utrym i första hand till angränsande avdelning på samma våning. Sängliggande patienter utryms lättast med hjälp av sängen. Kan säng ej användas använd evakueringsmadrasser. Kan personalen inte släcka branden direkt påbörja omedelbart en utrymning av avdelningen. Vid brandlarm från en avdelning hjälper om möjligt övriga avdelningar till med utrymningen.

23 Syrgas

24 Syrgas Alltid stänga vid utrymning! Ta med gasflaskor!

25 Brand och syrgas 21 vol % Normal syrekoncentration
24 vol % Förbränningshastigheten fördubblas 28-30 vol % Brandförsvarets kläder blir lättantändliga 40 vol % Förbränningshastigheten tiodubblas 100 vol % Explosionsrisk med organiska material

26 Syrgas C C C C C C C C O2 O2 O2 O2 O2 O2 O2 O2 C C O2 Kväve O2 Kväve

27 Brandförsvarets sjukhusbesök

28 55 insatser januari 2008 –november 2010

29

30 Tekniskt fel Okänt/ annat Anlagda med uppsåt Glömd spis Heta arbeten 3
2 Glömd spis 1 Heta arbeten

31 Vem släcker bränderna på lasarettet?
Brandförsvaret släckt; 2 st Slutsatser av detta? - Tur? Bra brandskyddsarbete Släckt vid framkomst; 8 st

32 Brandlarmet vid Helsingborgs lasarett

33 Brandlarmet vid Helsingborgs lasarett
Kopplat till SOS/brandförsvaret Går larmet kommer brandförsvaret (Oavsett vilka knappar ni trycker på…)

34 Brandlarmet vid Helsingborgs lasarett
Larmet går! STAB SOS Brandförsvaret

35 Brandlarmet vid Helsingborgs lasarett
Larmet går! Larmknapp! STAB SOS Brandförsvaret

36 Brandlarmet vid Helsingborgs lasarett
Brandlarmets utseende

37 Brandlarmet vid Helsingborgs lasarett
Larmsystem för patientlarm etc (BEST-system) H = kvittering brand som kan tryckas in då man vet att det inte är ett ”riktigt larm” för annars blockeras larm från patientrum. Larm till räddningstjänsten påverkas inte utan det är endast det interna larmet som tystas.


Ladda ner ppt "Helsingborgs brandförsvar"

Liknande presentationer


Google-annonser