Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kyrkskolans fritidshem  På fritidshemmet går elever från förskoleklass upp till den termin eleven fyller 13 år.  Efter årskurs 3 måste platsen sökas.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kyrkskolans fritidshem  På fritidshemmet går elever från förskoleklass upp till den termin eleven fyller 13 år.  Efter årskurs 3 måste platsen sökas."— Presentationens avskrift:

1 Kyrkskolans fritidshem  På fritidshemmet går elever från förskoleklass upp till den termin eleven fyller 13 år.  Efter årskurs 3 måste platsen sökas om.  Vi har öppet mellan 06.30 och 18.00  Frukost och mellanmålet serveras i matsalen…

2 Fritidshemmets uppdrag  Skollagen säger:  Skolbarnsomsorgens uppgift är att komplettera skolan och erbjuda eleverna en meningsfull fritid.  Stödja elevens utveckling och utgå från det enskilda barnets behov…

3 Detta erbjuder vi:  Komplettera skolan i skolans ämnen på ett stimulerande och pedagogiskt sätt.  Det sker genom praktiskt arbete med teoretiska inslag.  Lek och skapande samt tid för rekreation.

4 Normer och värden  Genom att vara positiva förebilder  Ge barnen talutrymme och vara goda lyssnare.  Ge positiv förstärkning av önskat uppträdande och beteende  Barnen tränas att ta ansvar för det de säger och gör…

5 Jämställdhet och genusarbete  Personalen arbetar för att få bort genustänkandet genom att erbjuda alla elever samma former av aktiviteter.  Återkommande samtal om alla människors lika värde och rätt att delta i aktiviteter…

6 Delaktighet och inflytande  Återkommande stormöten där eleverna har möjlighet att påverka fritidshemmets verksamhet.  Elever och personal använder stormöten för att informera om, utvärdera och avsluta olika teman.  Eleven har möjlighet att välja vad den gör av sin tid på fritids…

7 Britt Sundström Björn Wallsten och Lars Tannefors Fritidshem och skola Ann-Britt Blommé och Pia Hansen Förskoleklass och fritidshem

8 Välkomna!


Ladda ner ppt "Kyrkskolans fritidshem  På fritidshemmet går elever från förskoleklass upp till den termin eleven fyller 13 år.  Efter årskurs 3 måste platsen sökas."

Liknande presentationer


Google-annonser